Daňový kalendár

Mesiac

Typ daneAktuality

04.05.2016

Ak invalidný dôchodca splní zákonom stanovené podmienky pre priznanie starobného dôchodku, bude dostávať ten dôchodok, ktorý je pre neho výhodnejší

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú invalidným dôchodcom. Ide o to, že ak invalidný dôchodca dosiahne dôchodkový vek, môže požiadať o priznanie starobného dôchodku – a to kedykoľvek po dovŕšení dôchodkového veku (aj spätne), najviac však 3 roky.

03.05.2016

Zmena obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Zákonom č. 359/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2016 sa obmedzenie používania virtuálnej registračnej pokladnice (1 000 pokladničných dokladov/mesiac) v zákone o ERP zrušilo a toto bude z dôvodu flexibility ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, a to vyhláškou Ministerstva financií SR

02.05.2016

Čo sa stane, ak zadáte zlý variabilný symbol pri platbe dane?

Daňový subjekt je s účinnosťou od 1.1.2012 povinný platbu, ktorú poukazuje správcovi dane označovať spôsobom uvedeným vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška MF SR“) a posielať túto platbu na nové čís

01.05.2016

Od 1. 4. 2016 platí nový vzor formuláru kontrolného výkazu a upravilo sa i uvádzanie údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. výkazu.

Od 1. 4. 2016 platí nový vzor formuláru kontrolného výkazu a od uvedeného dňa došlo i k úprave uvádzania údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. kontrolného výkazu.

27.04.2016

Účty, na ktoré ste platili daň z motorových vozidiel pred 1. 1. 2016, sú už zrušené

Napriek tomu, že od 1. 1. 2016 daňovníci dane z motorových vozidiel majú daň z motorových vozidiel uhrádzať (platiť) na nový účet (na jeden účet s predčíslím 501163), podaktorí si túto zmenu nevšimli a daň uhradili na tie čísla účtov, ktoré platili pre minulý rok. Finančná správa SR tieto platby pr

26.04.2016

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov (občanov - zamestnancov)

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú občanom - zamestnancom, ktorou ich upozorňuje na to, aby sa presvedčili, či zamestnávateľ za nich priznáva skutočný vymeriavací základ. Sociálna poisťovňa totižto vychádza poistencom (občanom - zamestnancom) v ústrety a formou