Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (10)
 3. Daň z motorových vozidiel (15)
 4. Daň z pridanej hodnoty (56)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (25)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (11)
 9. Spotrebná daň z elektriny (20)
 10. Spotrebná daň z liehu (31)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (20)
 12. Spotrebná daň z piva (19)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (20)
 14. Spotrebná daň z uhlia (20)
 15. Spotrebná daň z vína (20)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (20)


Aktuality

29.10.2014

Hodnota stravného pri služobných cestách sa zvýši

Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa mala zvýšiť hodnota stravného v závislosti od dĺžky pracovnej cesty o 20 až 50 centov. Zvýšenie hodnoty stravného znamená aj zvýšenie minimálnej hodnoty stravného lístka.

29.10.2014

Schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie významné zmeny - účinnosť nadobudne 1.12.2014, 1.1.2015 a v niektorých bodoch až 1.4.2015

Poslanci NR SR schválili vo štvrtok 30. októbra 2014 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré zavedie novela zákona o dani z príjmov, sú zmeny v

28.10.2014

Od 1.7.2015 potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti môže vystaviť aj kúpeľný lekár

Od budúceho roka budú môcť vystaviť potvrdenie o dočasnej zdravotnej pracovnej neschopnosti aj iní lekári, ktorí boli doteraz oprávnení ho vydať.

27.10.2014

Od 1.1.2015 sa zvýši a zjednotí hranica odvodovej úľavy na dôchodkové poistenie študentov

Dňa 15.10.2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – tento zákon nadobudne účinnosť 1.1.2015.

27.10.2014

Účtovanie platby platobnou kartou v podvojnom účtovníctve

Súčasťou bankových služieb, ktoré účtovné jednotky v rámci svojej podnikateľskej činnosti využívajú sú aj platobné karty.

26.10.2014

Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky

Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014.