Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (9)
 3. Daň z motorových vozidiel (13)
 4. Daň z pridanej hodnoty (44)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (22)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (10)
 9. Spotrebná daň z elektriny (16)
 10. Spotrebná daň z liehu (24)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (16)
 12. Spotrebná daň z piva (15)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (16)
 14. Spotrebná daň z uhlia (16)
 15. Spotrebná daň z vína (16)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (16)


Aktuality

21.09.2014

Návod ako krok za krokom „zlikvidovať“ spoločnosť s ručením obmedzeným - Úkony spojené so vstupom do likvidácie (1. časť)

Vláda v snahe znížiť deficit verejných financií prijíma rôzne opatrenia, ktoré kompilujú podnikateľom život. Aj v súvislosti s novo predstavenými daňovými licenciami uvažuje veľa eseročiek a to najmä spiacich, nad úplnou likvidáciou spoločnosti alebo jej zrušením a presunutím za hranice. Advokátska

18.09.2014

„Poistite sa“, že nebudete ručiť za DPH, ktorú má správcovi dane zaplatiť váš dodávateľ

Váš dodávateľ je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a vy sa obávate, že nezaplatí (neodvedie) správcovi dane DPH uvedenú na faktúre za tovar, resp. služby, ktorý/é vám dodal a vy budete musieť za túto daň ručiť?

18.09.2014

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2015, sa dostala do druhého čítania

Novela zákona o dani z príjmov sa v parlamente dostala do druhého čítania. Opoziční poslanci nehlasovali, kvôli stiahnutiu poslaneckých návrhov z programu aktuálnej schôdze. Novela bola v rámci prvého čítania podrobená ostrej kritike zo strany opozície, ktorá nesúhlasí so zvýšenou administratívnou z

17.09.2014

Termín na podanie žiadosti o vrátenie DPH za rok 2013 sa kráti

Tí platitelia DPH, ktorým v roku 2013 boli dodané tovary a služby z iných členských štátov, môžu požiadať o vrátenie dane z týchto štátov. Lehota na podanie žiadosti uplynie 30.9.2014.

17.09.2014

Podľa novely zákona o dani z príjmov budú môcť byť potraviny uznané ako daňový výdavok v ich obstarávacej cene

Podľa novely zákona o dani z príjmov budú môcť byť potraviny, ktoré darujú obchodníci Potravinovej banke Slovenska uznané ako daňový výdavok v ich obstarávacej cene. Takýmto spôsobom si budú môcť obchodníci znížiť svoju daňovú povinnosť. V súčasnosti o tejto novele rokuje Národná rada SR.

16.09.2014

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa predkladá na základe § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v súlade s postupom ustanoveným v § 7 ods. 5 a § 8 ods. 2 zákona.