Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (11)
 3. Daň z motorových vozidiel (16)
 4. Daň z pridanej hodnoty (60)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (27)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (12)
 9. Spotrebná daň z elektriny (22)
 10. Spotrebná daň z liehu (34)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (22)
 12. Spotrebná daň z piva (21)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (22)
 14. Spotrebná daň z uhlia (22)
 15. Spotrebná daň z vína (22)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (22)


Aktuality

25.11.2014

Zmeny vo výplate úrazových a nemocenských dávok od 1.1.2015

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informácie o zmenách vo výplate úrazových a nemocenských dávok od 1.1.2015.

24.11.2014

Neriskujte zrušenie živnosti!

Kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prebiehajú neustále, ale napriek tomu niektorí podnikatelia sú nepoučiteľní a stále „pokúšajú osud“.

24.11.2014

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014

Vzory tlačív na vyplnenie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2014 už sú zverejnené.

23.11.2014

Vedenie daňovej evidencie prináša daňovníkom niekoľko plusov

Od 1.1. 2014 majú možnosť všetci daňovníci s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu viesť daňovú evidenciu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH, či zamestnávajú zamestnancov, alebo ich obrat presiahol 170 tisíc

23.11.2014

MF SR spracovalo brožúru Financie a dane v miestnej samospráve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnilo informáciu o tom, že spracovalo brožúru Financie a dane v miestnej samospráve.

20.11.2014

Novela zákona o dani z príjmov bola prezidentom podpísaná 18.11.2014

Novela zákona o dani z príjmov je už podpísaná prezidentom SR.