Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (7)
 3. Daň z motorových vozidiel (11)
 4. Daň z pridanej hodnoty (32)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (18)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (8)
 9. Spotrebná daň z elektriny (12)
 10. Spotrebná daň z liehu (18)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (12)
 12. Spotrebná daň z piva (11)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (12)
 14. Spotrebná daň z uhlia (12)
 15. Spotrebná daň z vína (12)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (12)


Aktuality

23.07.2014

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi.

20.07.2014

Od 1.1.2015 výnos z umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorý sa vypláca poberateľovi dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, bude od dane oslobodený

V čiastke 64/2014 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení (zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákon č. 183/2014 Z.z. nadobúda účinnosť v dvoch etapách (1.7.2014 a 1.1.2015).

16.07.2014

Základná sadzba DPH i naďalej zostáva na úrovni 20 %

Dňa 1. 1. 2011 nadobudol účinnosť § 85j ods. 1 zákona o DPH, ktorým sa základná sadzba DPH zvýšila z 19 na 20 %. Zároveň § 85j ustanovuje, že základná sadzba DPH vo výške 20 % sa má uplatňovať v období od 1. 1. 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní ú

15.07.2014

Určenie daňovníka dane z nehnuteľnosti

FO je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú na základe zmluvy o prenájme prenajíma s.r.o. Dotaz je, kto ma byť platiteľom dane z nehnuteľnosti?

13.07.2014

CEP výrazne zjednoduší život podnikateľom, ktorí sú zapojení do medzinárodného obchodu a prepravy

Dňa 3. 7. 2014 NR SR schválila návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý nadobudne účinnosť 15. 12. 2014.