Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (8)
 3. Daň z motorových vozidiel (12)
 4. Daň z pridanej hodnoty (44)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (20)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (9)
 9. Spotrebná daň z elektriny (16)
 10. Spotrebná daň z liehu (24)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (16)
 12. Spotrebná daň z piva (15)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (16)
 14. Spotrebná daň z uhlia (16)
 15. Spotrebná daň z vína (16)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (16)


Aktuality

27.08.2014

Nastane zníženie DPH na potraviny na polovicu?

Daň z pridanej hodnoty na potraviny by sa podľa strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti mala znížiť z 20% na polovicu.

27.08.2014

Záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov vám FR SR nevydá zadarmo

Záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov vám FR SR nevydá zadarmo – už pri podaní žiadosti zaň budete musieť zaplatiť. A suma to nebude malá – bude sa pohybovať od 4 000 až do 30 000 eur.

26.08.2014

Aj voči záväznému stanovisku FR SR k uplatňovaniu daňových predpisov môžete uplatniť námietku

Od 1.9.2014 môžete FR SR požiadať o vydanie záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov.

25.08.2014

FR SR môžete požiadať o vydanie záväzného stanoviska k uplatneniu daňových predpisov od 1.9.2014

Daňový subjekt môže od 1. septembra 2014 požiadať Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov – a to predovšetkým v tých prípadoch, kedy je správna aplikácia príslušných ustanovení daňových predpisov v praxi zložitá, náročná, r

25.08.2014

Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony

Vláda SR schválila a následne 21. a 22.8.2014 na septembrovú schôdzu NR SR predložila: vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov), vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákon

25.08.2014

Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Prehľad navrhovaných zmien a ich konkrétne uplatnenie v praxi prinesieme postupne v sérii článkov v mesiaco