Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (9)
 3. Daň z motorových vozidiel (15)
 4. Daň z pridanej hodnoty (48)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (24)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (11)
 9. Spotrebná daň z elektriny (18)
 10. Spotrebná daň z liehu (28)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (18)
 12. Spotrebná daň z piva (17)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (18)
 14. Spotrebná daň z uhlia (18)
 15. Spotrebná daň z vína (18)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (18)


Aktuality

30.09.2014

Nezabudnite! Ak potrebujete vymeniť fiskálnu pamäť, už ju musíte vymeniť za fisklánu pamäť označenú kódom

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o používaní ERP (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov), fiskálna pamäť musí byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom ERP (kód vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu p

29.09.2014

Niektorí obchodníci sú nepoučiteľní - opakovane porušujú zákon o používaní ERP

Počas letných prázdnin a uplynulých septembrových dní colníci a daniari vykonali niekoľko kontrolných akcií zameraných najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice („ERP“) – a ako obvykle, aj počas týchto kontrol zistili porušenia zákona.

28.09.2014

Návod ako krok za krokom „zlikvidovať“ spoločnosť s ručením obmedzeným - Proces likvidácie (2. časť)

Vláda v snahe znížiť deficit verejných financií prijíma rôzne opatrenia, ktoré kompilujú podnikateľom život. Aj v súvislosti s novo predstavenými daňovými licenciami uvažuje veľa eseročiek a to najmä spiacich, nad úplnou likvidáciou spoločnosti alebo jej zrušením a presunutím za hranice. Advokátska

25.09.2014

Slovenská pošta spustila novú webovú stránku o systéme E-kolok

Do konca tohto roku je ešte možné platiť správne a súdne poplatky papierovými kolkami, ale od roku budúceho bude tento spôsob platenia predmetných poplatkov nahradený úplne novým systémom – systémom E-kolok, ktorý je od apríla 2014 postupne nasadzovaný do prevádzky a postupne rozširovaný na or

24.09.2014

Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje dlžníkov, že je vo vlastnom záujme každého dlžníka, aby čo najskôr zaplatil dlžné poistné, pokuty, penále alebo neoprávnene vyplatené dávky, resp. aby sa s príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne dohodol na uhradení týchto čiastok formou splátkov

23.09.2014

Stručný prehľad navrhovaných zmien v zákone o dani z príjmov k 1.1.2015

Vláda SR predložila na rokovanie NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predkladaný návrh zákona má za cieľ zaviesť opatrenia zamerané osobitne na konsolidáciu verejných financií a posilňovanie právnej istoty a daňovej spravo