Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (11)
 3. Daň z motorových vozidiel (15)
 4. Daň z pridanej hodnoty (64)
 5. Daň z příjmů (27)
 6. Daň zo závislej činnosti (12)
 7. Spotrebná daň z elektriny (22)
 8. Spotrebná daň z liehu (56)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (22)
 10. Spotrebná daň z piva (21)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (33)
 12. Spotrebná daň z uhlia (22)
 13. Spotrebná daň z vína (22)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (22)


Aktuality

26.11.2015

Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Dňa 12. novembra 2015 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákon z 12. novembra bol postúpený do redakcie a účinnosť nadobudn

25.11.2015

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2015 bolo zverejnené OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/023473/2015-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

24.11.2015

VRP a označenie predajného miesta

Podnikateľ, ktorý je povinný na evidenciu prijatých hotovostných tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu a rozhodne sa používať virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“), v žiadosti o pridelenie kódu VRP musí uviesť aj predajné miesto (ak je odlišné od sídla PO alebo

23.11.2015

NR SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaní

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. novembra 2015 nový zákon o verejnom obstarávaní. Zákon preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014. Hlavnými cieľmi nových smerníc sú podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý návrh zákona pripravil, zefe

22.11.2015

Parlament schválil zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 budú môcť byť právnické osoby trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Parlament totiž dňa 13.11 schválil návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. N

22.11.2015

Návrh zákona o finančnej kontrole a audite schválený

Dňa 10.11.2015 prebehlo v Národnej rade Slovenskej republiky II. aj III. čítanie k vládnemu návrhu zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ruší zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn