Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (8)
 3. Daň z motorových vozidiel (12)
 4. Daň z pridanej hodnoty (46)
 5. Daň z příjmů (21)
 6. Daň zo závislej činnosti (10)
 7. Spotrebná daň z elektriny (16)
 8. Spotrebná daň z liehu (40)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (16)
 10. Spotrebná daň z piva (15)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (24)
 12. Spotrebná daň z uhlia (16)
 13. Spotrebná daň z vína (16)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (16)


Aktuality

03.09.2015

Odpisovanie nehmotného majetku v roku 2015

Odpisovaním nehmotného majetku sa podľa § 22 ods. 1 ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) rozumie postupné zahrnovanie odpisov z nehmotného majetku (ďalej len „NM“) do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný

02.09.2015

Návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci pripomienkového konania bolo vznesených 440 pripomienok, z toho 105 zásadných. Po vyhodnotení pripomienkového konania

02.09.2015

Koniec ručnému zadávaniu dokladov do účtovníctva

Viete si predstaviť, že by ste pri účtovaní nepoužívali počítače a museli by ste robiť účtovníctvo ručne, tak ako to bolo kedysi? 20 hodín ručného účtovania dnes urobíte vďaka počítaču za 15 minút (zdroj accounting-degree.org)! To je obrovský rozdiel v produktivite.

01.09.2015

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby od 1.1.2016

Od 1. januára 2016 sa dostávajú do platnosti nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov právnických aj fyzických osôb.

01.09.2015

Pripravujú sa nové znenia IAS a IFRS štandardov od 1. januára 2016

S účinnosťou od 1. januára 2016 budú platiť nové znenia IAS a IFRS štandardov.

01.09.2015

ÚČTOVANIE PLATBY KARTOU

V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ťarchu bankového účtu.