Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (12)
 3. Daň z motorových vozidiel (19)
 4. Daň z pridanej hodnoty (64)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (31)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (14)
 9. Spotrebná daň z elektriny (24)
 10. Spotrebná daň z liehu (37)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (24)
 12. Spotrebná daň z piva (23)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (24)
 14. Spotrebná daň z uhlia (24)
 15. Spotrebná daň z vína (24)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (24)


Aktuality

25.03.2015

Zahraničné SZČO sú povinné oznámiť SP výšku príjmov a výdavkov

Zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „zahraničné SZČO“) sú od januára t.r. povinné oznamovať Sociálnej poisťovni (ďalej len „SP“) výšku príjmov a výdavkov. Túto oznamovaciu povinnosť si musia splniť:

23.03.2015

Od 1.4.2015 certifikáciu ERP bude vykonávať už len Colný úrad Bratislava

Konanie o certifikácii – konanie, v ktorom sa zisťuje, overuje a rozhoduje, či elektronická registračná pokladnica (ďalej len „ERP“) spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom o používaní ERP - bude od 1.4.2015 vykonávať už len Colný úrad Bratislava. Toto konanie sa začína na základ

22.03.2015

Finančná správa sa pripravuje na nápor, predĺžila úradné hodiny

Daňovníci, ktorí si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov oznámením nepredĺžili, či nepredĺžia, resp. ktorým správca dane na ich žiadosť lehotu nepredĺži, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov najneskôr v utorok 31.3.2015 (a aj zaplatiť daň).

22.03.2015

V mnohých daňových priznaniach k dani z príjmov sa každoročne opakujú tie isté formálne chyby

Daňovník, ktorému zo zákona o dani z príjmov vyplýva povinnosť podať daňové priznanie a ktorý si lehotu na jeho podanie oznámením nepredĺžil/nepredĺži, resp. ktorému správca dane lehotu na základe jeho žiadosti nepredĺžil, je povinný najneskôr 31.3.2015 podať daňové priznanie k dani z príjmov.

17.03.2015

80 % paušálu PHM na automobil

Zákon o dani z príjmov od 1.1.2015 bol zmenený, ak daňovník uplatní 80 % paušálu na PHM tak má nárok na náklady vzťahujúce sa na auto vo výške 80 %, ako aj na odpisy. Ako je s DPH, ak taký podnikateľ kúpi nové auto a uplatňuje 80 % výdavky. Aj nákupnej ceny má nárok na DPH vo výške 80%?