Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (5)
 3. Daň z motorových vozidiel (7)
 4. Daň z pridanej hodnoty (24)
 5. Daň z příjmů (13)
 6. Daň zo závislej činnosti (6)
 7. Spotrebná daň z elektriny (8)
 8. Spotrebná daň z liehu (20)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (8)
 10. Spotrebná daň z piva (7)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (12)
 12. Spotrebná daň z uhlia (8)
 13. Spotrebná daň z vína (8)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (8)


Aktuality

21.05.2015

Práca v EÚ a dávky v nezamestnanosti

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú občanom SR, ktorí pracovali v niektorom z členských štátov EÚ a vo Švajčiarsku a po ukončení tohto zamestnania zostali nezamestnaní. Ide o to, že občania pracujúcich v niektorom z členských štátov Európskej únie, Európskeho hos

21.05.2015

Ak vyplácaná dávka materské je nižšia ako suma rodičovského príspevku, poistenkyňa môže požiadať o jej dorovnanie

Dávka materské vyplácaná Sociálnou poisťovňou je 65 % z vymeriavacieho základu (u zamestnankyne z hrubého príjmu), z ktorého bolo odvádzané poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (percentuálna výška materského je 65 % z denného vymeriavacieho základu alebo z predpokladaného denného vy

21.05.2015

Čestné vyhlásenie FO k existencii oprávnenia na vykonávanie činnosti vydaného podľa osobitného predpisu na účely vzniku/zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO

Sociálna poisťovňa (ďalej aj „SP“) na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú samostatne zárobkovo činným osobám (ďalej len „SZČO“). Ide o to, že fyzické osoby (ďalej len „FO“) od istého času môžu zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia,

20.05.2015

Nezamieňajte si výrobné obdobie s kalendárnym rokom

Síce pomaly, ale neodvratne sa blíži 30. jún a to je koniec výrobného obdobia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len „pálenica“), ktoré začalo 1. júla 2014 (1. júla 2015 začína nové výrobné obdobie). Prečo o tom píšem práve teraz a tu? Nuž pre

19.05.2015

Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov

Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách:

18.05.2015

Za nelegálnu výrobu cigariet hrozí pokuta vo výške najmenej 3 319,39 eur

V niektorých obchodných domoch sú nainštalované automaty, pomocou ktorých si môžete vyrobiť cigarety. Funguje to tak, že do príslušného zásobníka vložíte tabak, cigaru alebo cigarku a do ďalšieho zásobníka dutinky; potom už stačí iba stlačiť príslušné tlačidlo, zaplatiť za poskytnutú službu a z auto