Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (12)
 3. Daň z motorových vozidiel (19)
 4. Daň z pridanej hodnoty (64)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (31)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (14)
 9. Spotrebná daň z elektriny (24)
 10. Spotrebná daň z liehu (37)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (24)
 12. Spotrebná daň z piva (23)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (24)
 14. Spotrebná daň z uhlia (24)
 15. Spotrebná daň z vína (24)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (24)


Aktuality

28.01.2015

Diaľničné známky v r. 2015

Cena (úhrada) diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami:

27.01.2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Prinášame vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

26.01.2015

Sadzby DPH v EÚ k 1. 1. 2015

Aktuálnu výšku sadzieb DPH v členských štátoch EÚ podľa jednotlivých typov a ich vývoj si môžete prečítať tu:

26.01.2015

Návrh OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky,ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72

Na rokovaní stálych pracovných komisií LRV SR sa momentálne nachádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií SR z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v indi

26.01.2015

Ak ste sa "polepšili", z čiernej listiny vás vymažú!

Dostali ste sa na Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH? Nezúfajte! Ak sa „polepšíte“, budete z tohto zoznamu vymazaní už po šiestich mesiacoch a nie až po roku.

26.01.2015

Výška sadzby dane z pridanej hodnoty v roku 2015 v krajinách Európskej únie

Zdaniteľné transakcie sa zdaňujú pri uplatnení sadzieb a podľa podmienok stanovených v štáte EÚ, v ktorom k nim dochádza. Štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty sa stanovuje ako percento zo základu dane, ktoré do 31. decembra 2015 nesmie byť nižšie než 15 %. Najvyššia DPH v roku 2015 je v Maďarsk