Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (7)
 3. Daň z motorových vozidiel (11)
 4. Daň z pridanej hodnoty (42)
 5. Daň z příjmů (19)
 6. Daň zo závislej činnosti (9)
 7. Spotrebná daň z elektriny (14)
 8. Spotrebná daň z liehu (35)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (14)
 10. Spotrebná daň z piva (13)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (21)
 12. Spotrebná daň z uhlia (14)
 13. Spotrebná daň z vína (14)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (14)


Aktuality

30.07.2015

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2015

Poistenie si podnikateľ/firma uzatvára pre prípad, že počas podnikateľskej činnosti dôjde k neočakávanej udalosti, vďaka ktorej dôjde k poškodeniu alebo úplnému zničeniu firemného majetku. Väčšinou sa jedná o poistenie stavieb a motorových vozidiel.

30.07.2015

Niektorí predávajúci stále „pokúšajú šťastie“

Na pretekoch „Dračích lodí“, ktoré sa uskutočnili na Kunovskej priehrade v Senci, si senickí colníci „posvietili“ na obchodníkov – kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

30.07.2015

Na kontrolu časti B3 kontrolného výkazu DPH Finančná správa SR zriadila špecializovaný tím

Finančná správa SR (ďalej len „FS SR“) na svojom webovom sídle zverejnila informáciu o tom, že na kontrolu časti B3 kontrolného výkazu DPH zriadila špecializovaný tím. Vo všetkých regiónoch Slovenska postupne vznikajú kontrolné skupiny, ktoré sú zložené z pracovníkov miestneho daňového ú

29.07.2015

Nový formát vzdelávacích aktivít

S radosťou by sme Vám chceli predstaviť nový formát vzdelávacích aktivít, ktoré si naše Centrum vzdelávania pre Vás pripravilo.

29.07.2015

Sociálnej poisťovni je potrebné preukázať nielen vznik nároku na nemocenské dávky a materské, ale aj trvanie nároku na dávku a jej výplatu

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu, ktorou upozorňuje na to, kam treba posielať podklady preukazujúce trvanie nároku na výplatu nemocenských dávok a materského.

28.07.2015

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že študentov-brigádnikov je potrebné prihlasovať pod správnym typom zamestnanca

Každého zamestnanca musí zamestnávateľ prihlásiť do Sociálnej poisťovne – a to skôr než začne pracovať. To isté platí aj o študentoch, ktorí pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov - teda tých, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.