Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (12)
 3. Daň z motorových vozidiel (17)
 4. Daň z pridanej hodnoty (60)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (29)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (13)
 9. Spotrebná daň z elektriny (22)
 10. Spotrebná daň z liehu (34)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (22)
 12. Spotrebná daň z piva (21)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (22)
 14. Spotrebná daň z uhlia (22)
 15. Spotrebná daň z vína (22)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (22)


Aktuality

18.12.2014

Osobná pôsobnosť opatrenia MF SR z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74 sa rozšíri

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov MF SR pripravilo návrh opatrenia z decembra 2014 č. MF/23601/2014-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, s

18.12.2014

Elektronická faktúra pre zákazníka

Dá sa zákazníkom poslať iba ostrá faktúra v PDF formáte (elektronicky cez email) a akceptujú takýto doklad krajské finančné (daňové) úrady vo všetkých VUC?

18.12.2014

MF SR pripravilo vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií SR v súlade s § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pripravilo návrh opatrenia č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

17.12.2014

Analýza zmien platenia DPH (vo väzbe na úhradu faktúr)

Platobná neschopnosť alebo zlá platobná disciplína odberateľov je jedným z problémov, ktoré výrazne trápia malých a stredných podnikateľov.

16.12.2014

SP upozorňuje zahraničné SZČO na ich oznamovaciu povinnosť

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila upozornenie určené zahraničným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), na ktoré sa vzťahujú tuzemské právne predpisy (na základe nariadení EÚ, resp. medzinárodnej zmluvy).

15.12.2014

Výplata koncoročných odmien a odvod poistného

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informácie a upozornenia určené zamestnávateľom.