Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (7)
 3. Daň z motorových vozidiel (11)
 4. Daň z pridanej hodnoty (40)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (18)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (8)
 9. Spotrebná daň z elektriny (14)
 10. Spotrebná daň z liehu (21)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (14)
 12. Spotrebná daň z piva (13)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (14)
 14. Spotrebná daň z uhlia (14)
 15. Spotrebná daň z vína (14)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (14)


Aktuality

30.07.2014

Zoznam služieb, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť evidencie tržieb v ERP, sa rozšíri

Ministerstvo financií SR vypracovalo a v júli do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a iné všeobecne záväzné právne predpisy – medzi nimi i zákon o používaní elekt

29.07.2014

Finančná správa aktualizovala zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov; zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie a zoznam daňových subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach Finančná správa SR aktualizovala.

27.07.2014

Zmeny v zákone o DPH - stručný prehľad - od 1.10.2014 a od 1.1.2015

1.10.2014 nadobudne účinnosť novely zákona o DPH. Prečítajte si o zmenách, ktorým sa budeme musieť prispôsobiť už tento rok.

27.07.2014

Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015

Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).

23.07.2014

Povinnosti a chyby zamestnávateľa voči zamestnancom vo mzde pri ukončení pracovného pomeru

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru zamestnanca je potrebné vyúčtovať korektne poslednú mzdu, splniť registračné povinnosti a vystaviť príslušné potvrdenia zamestnancovi.