Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (12)
 3. Daň z motorových vozidiel (19)
 4. Daň z pridanej hodnoty (64)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (31)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (14)
 9. Spotrebná daň z elektriny (24)
 10. Spotrebná daň z liehu (37)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (24)
 12. Spotrebná daň z piva (23)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (24)
 14. Spotrebná daň z uhlia (24)
 15. Spotrebná daň z vína (24)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (24)


Aktuality

05.03.2015

Skupina poslancov navrhuje zrušiť daňové licencie

Dňa 20.2.2015 skupina poslancov NR SR predložila do NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov.

04.03.2015

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, o kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii

Prinášame vám uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, o kódexe správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii.

04.03.2015

Do NR SR bol predložený ďalší návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH

Dňa 20.2.2015 bol do NR SR predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Tento návrh nadväzuje na návrh zákona, ktorý bol predložený na januárovo-februárovú schôdzu NR SR (ten upravoval otázky súvisiace s konkurzom a reštruktural

03.03.2015

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov a zamestnávateľov, že na dôchodok poberaný z EÚ sa nazerá ako na dôchodok poberaný zo Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) na svojom webovom sídle zverejnila upozornenie určené pracujúcim starobným dôchodcom a ich zamestnávateľom. Zákon o sociálnom poistení priznáva určité úľavy v platení poistného na sociálne poistenie starobným dôchodcom, ktorí aj naďalej pracujú R

02.03.2015

Živnostníci, nezabudnite! Je potrebné, aby ste si v Sociálnej poisťovni priebežne aktualizovali svoje kontaktné údaje!

Sociálna poisťovňa (ďalej len „SP“) zaviedla pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) novú službu – a to oznamovanie dlhu na poistnom za aktuálne obdobie (za predchádzajúci mesiac). SP upozornenia o nedoplatku a jeho výške posiela ž

25.02.2015

Žiadosti o vytvorenie VRP budete môcť podávať od 2. marca

Tá časť poslednej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorá nadobudne účinnosť 1.4.2015 zavádza novú formu evidovania hotovostných tržieb – evidenciu prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej le