Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (6)
 3. Daň z motorových vozidiel (10)
 4. Daň z pridanej hodnoty (32)
 5. Daň z příjmů (17)
 6. Daň zo závislej činnosti (8)
 7. Spotrebná daň z elektriny (12)
 8. Spotrebná daň z liehu (30)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (12)
 10. Spotrebná daň z piva (11)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (18)
 12. Spotrebná daň z uhlia (12)
 13. Spotrebná daň z vína (12)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (12)


Aktuality

02.07.2015

Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2015 a od 1.1.2016

Dňa 1. 7. 2015 nadobudla účinnosť posledná časť novely zákona o DPH, ktorá bola realizovaná zákonom č. 218/2014 Z. z. – tieto zmeny a doplnky sa týkajú § 79 ods. 6 a 7 zákona o DPH.

01.07.2015

Výška životného minima sa nemení

Tak ako minulý rok, ani tento rok sa výška životného minima k 1. júlu nemení, teda od 1. 7. 2015 sumy životného minima zostávajú nezmenené a sú nasledovné:

01.07.2015

Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Prinášame vám návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

30.06.2015

Suma dávky garančného poistenia sa od 1. júla 2015 zvyšuje

Maximálna suma dávky garančného poistenia sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka a od 1. júla 2015 maximálna suma tejto dávky je 2 574 eur - teda v porovnaní s 1. polrokom tohto roku je o 102 eur vyššia.

29.06.2015

Ak ste omylom zaslali úhradu na sociálne poistenie dvakrát za jeden kalendárny mesiac, požiadajte o zaevidovanie tohto preplatku na nasledujúci kalendárny mesiac

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú platiteľom poistného, ktorou ich upozorňuje na skutočnosť, že ak platiteľ poistného omylom zašle úhradu na sociálne poistenie 2x za 1 kalendárny mesiac (napr. za jún 2015) a z tohto dôvodu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci (nap

28.06.2015

Občan, ktorý je nezamestnaný a ktorý odchádza za prácou do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni oznamovaciu povinnosť

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle upozorňuje občanov, ktorí sú nezamestnaní a ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, že nezamestnaný občan pri odchode za prácou do zahraničia nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.