Faktúry online zadarmo cez iDoklad - prenos do účtovníctva

Unikátnou výhodou iDokladu je okrem možnosti vystavovať faktúry online zadarmo aj prepojenie s najrozšírenejšími účtovnými systémami. Uľahčí vám to prácu pri prenose faktúr vystavených v iDoklade priamo do účtovného systému. využijete ju ak fakturujete “v teréne” alebo faktúry posielate svojej účtovníčke.  Všetko to funguje on-line, automaticky, bez pracného a chybového prepisovania dokladov.

Systémy Money vedia jednoducho načítať faktúry vystavené iDokladom. V prípade účtovníctva Pohoda je nutné využiť externú aplikáciu (viac informácii nájdete na stránke iDokladu).

Cena: free Money S3 Money S4 Money S5 Pohoda Altus Vario
Import adries Ano Ano Ano Ano Ano
Import faktúr Ano Ano Ano Ano Ano
Načítanie dokladov kliknutím z menu Ano Ano Ano Ne Ano
Načítanie cez externú aplikáciu Ne Ne Ne Ano Ne
Spätná aktualizácia úhrad Ano Ano Ano Ne Ano

 

Prepojenie aplikácie iDoklad s Money S3

Prepojenie oboch aplikácií je jednoduché a intuitívne. Po registrácii iDokladu na adrese www.idoklad.sk stačí v Money S3 zadať nasledujúcu konfiguráciu.

Obmedzenia importu dokladov do Money S3

Do programu Money S3 sa neimportujú úhrady a zálohové faktúry. Odpočet zálohy sa do vyúčtovacej faktúry importuje ako odpočet bez väzby na iný doklad.

Nastavenie komunikácie

V Money S3 si v menu Nástroje/Nastavenie/Externá aplikácia zobrazte zoznam Prepojenia externých aplikácií. Tu tlačidlom Nový otvorte Kartu prepojenia externej aplikácie a v poli Aplikácia vyberte z roletovej ponuky voľbu iDoklad. Na karte sa potom objavia tri záložky, v ktorých zadajte nasledujúce nastavenie.

Záložka Konfigurácia

Tu doplňte prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), pod ktorými ste sa registrovali na webovom rozhraní aplikácie iDoklad. Pokiaľ ste údaje zadali správne, program sprístupní roletovú ponuku Agenda v iDoklade, kde si zvolíte agendu určenú k prenosu.

Záložka Adresár

V tejto záložke zvoľte adresnú skupinu z Adresára v Money S3, do ktorej chcete ukladať nových zákazníkov zadaných na faktúrach importovaných z iDokladu. Ak vyberiete možnosť Nezaraďovať do skupín, adresy sa pri importe prevedú do skupiny Nezaradené.

Záložka Doklady

Posledná záložka je veľmi dôležitá pre úspešný prenos faktúr. Povinne tu musíte vybrať Typ vystavenej faktúry, z ktorého sa do Money S3 doplnia účtovné údaje, ktoré sa v iDoklade nezadávajú a bez ktorých by sa importované doklady do Money S3 nemohli uložiť.

Pre tento účel doporučujeme v Money S3 vytvoriť špeciálny Typ vystavenej faktúry, ktorý musí mať doplnenú konfiguráciu polí:

Hradiť na
Predkontácia
Členenie DPH (len platcovia DPH)

Ďalšie údaje na karte pre prenos faktúr do Money S3 nie je nutné doplňovať. Niektoré sa preberú z iDokladu, iné si môžete konfigurovať podľa uváženia.

V Type vystavenej faktúry však nedoporučujeme zadávať Číselnú radu, pretože číslo dokladu a z neho vyplývajúci variabilný symbol sú nemenné. Pri prevode do Money S3 číslo faktúry zostane zachované v pôvodnej podobe a túto číselnú radu teda bude program ignorovať. Naopak by mohlo v prípade, kedy by Typ vystavenej faktúry obsahoval rovnakú číselnú radu ako iDoklad, pri prenose dôjsť ku kolízii a faktúry by sa do Money S3 nenačítali.

[div class=warning]

Upozornenie: Pokiaľ uskutočňujete import faktúr z iDokladu do agendy, ktorú v Money S3 aktívne používate (vystavujete v tejto agende faktúry tiež v Money), je potrebné pre faktúry vystavené zadať v iDoklade inú číselnú radu ako pre ne máte nastavenú v Money S3. Keby obe rady bolo rovnaké, dochádzalo by k duplicitám pri číslovaní dokladov a import faktúr z iDokladu do Money S3 by neprebehol. Príklad: ak máte v Money S3 pre faktúry vytvorenú Radu 2012 a Číslo 0001, je potrebné v iDoklade upraviť Formát čísla faktúry z pôvodného tvaru {RRRR}{NNNN} napr. na {RRRR}9{NNNN}.

 

[/div]

 

Nastavenie číselného rada v Money S3

Nastavenie číselného radu v iDoklade

Po vyplnení uvedených údajov kartu Prepojenie s aplikáciou iDoklad tlačidlom OK uložte. Zoznam externých aplikácií potom môžete zavrieť, Money S3 je pripravené pre import.

 

Nastavenie pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy

Pre import faktúr vystavených s odpočtom zálohy je potrebné v Money S3 určiť vhodné Členenie DPH, a to v menu Nástroje/Nastavenie/Účtovný rok/ záložka Fakturácia/Odpočet zálohy. Doporučené členenie DPH je 12U R01_03.

Nastavenie účtovného roku v jednoduchom účtovníctve.

Nastavenie účtovného roku v podvojnom účtovníctve.

 

Nastavenie pre import faktúr vystavených v cudzej mene

Pre úspešný import faktúr vystavených v iDoklade v cudzej mene musí byť v Money S3 v menu Nástroje/Zoznamy/Cudzie meny založená karta meny, v ktorej je importovaná faktúra vystavená. Kurz sa preberá z iDokladu a v Money S3 ho už nastavovať nemusíte.

Prenos dát

Vlastný prenos dát uskutočňujete voľbou menu Agenda/iDoklad, ktorá otvorí jednoduchého Sprievodcu importom.

Ak máte k iDokladu nastavený prístup pre viac používateľov, môžete si na prvej strane sprievodcu zvoliť, či chcete import vykonať pre všetkých, alebo len pre niektorých z nich. Druhá strna vám ponúkne možnosť importovať vštky doklady obsiahnuté v iDoklade, prípade iba zmeny, teda doklady nové a upravené.

Potom už stačí tlačidlom Dokončiť spustiť vlastný import.

Po dokončení prenosu Money S3 zobrazí detailný prehľad o výsledku importu a počtu prenesených dokladov a adries. V prípade, že došlo k nejakej nezhode (napr. ste si v Money S3 správne nenastavili všetky potrebné údaje v Type vystavenej faktúry), zobrazí sa na karte varovanie “Počas importu došlo u chybe”. Podrobnú informáciu o probléme s uvedením chýbajúcich údajov i problematických dokladov nájdete v prehľadnej výstupnej správe.

  Prepojenie s Money S4/S5

  Kontaktujte prosím predajcu systému alebo svojho implementačného technika, prepojenie vám rád nastaví. Prípadne sa môžete obrátiť priamo na nás.

  Prepojenie s iným systémom

  Chceli by ste prepojiť iDoklad s iným účtovným programom? Dajte nám vedieť!

  Spýtajte sa nás

  Pošlite nám otázku alebo nás kontaktujte.

  Vaše meno*

  Spoločnosť

  E-mail*

  Telefón

  Vaša správa*

   

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close