Money News

Prevádzkové hodiny počas sviatkov

Vážení zákazníci, počas sviatkov budú prevádzkové hodiny CÍGLER SOFTWARE, obchodného oddelenia a linky telefonickej podpory Money nasledovné:

Mení sa výška stravného pri pracovnej ceste

V súvislosti so zmenou Opatrenia MF SR o výške stravného sa od 1. decembra 2016 menia sumy príspevku na stravu pri tuzemských pracovných cestách. V súčasnosti je určená len minimálna sadzba stravného, ktorú môže zamestnávateľ podľa vlastného uváženia zvýšiť.  Pri premýšľaní o zvýšení sadzby stravného pravdepodobne vezme zamestnávateľ do úvahy aj fakt, že peniaze nad rámec stanovený zákonom sú pre neho nedaňovým výdavkom.

Prezentovali sme vám novinky Money S3

Máme úspešne za sebou bezplatné prezentácie noviniek Money S3, verzia 17 v kinách. Ako dopadli? K našej spokojnosti určite. Veríme, že aj k vašej.

Vychádza nové Money News 2016

Aké legislatívne zmeny čakajú firmy v roku 2017? Aké novinky prináša nové Money S3 verzia 17? Čo je základom úspešného obchodovania a ako si môžete uľahčiť fakturáciu? Praktické rady, novinky a zákulisie Money – prinášame všetkým zákazníkom v novom Money News 2016.

Aktuality

24.01.2017

Povinnosť podávania prehľadu o preddavkoch zamestnancov

Zamestnávateľ - platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (ZČ) je povinný podávať správcovi dane prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len "p

23.01.2017

Daň z nehnuteľností v roku 2017

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

23.01.2017

Minimálna mzda v Rakúsku

Od 1. 1. 2017 začalo Rakúsko dôsledne kontrolovať dodržiavanie smernice o vysielaní pracovníkov a vyplácanej mzde vodičom. Dopravcovia pred uskutočnením prepravy sú povinní podávať elektronické hlásenie v prípade kabotážnej prepravy, ale minimálnu mzdu musia preukázať taktiež v prípade prepráv z Rak

23.01.2017

Účtovanie inventarizačného rozdielu zisteného v januári 2017 k účtovnej závierke za rok 2016

Podľa § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventar

22.01.2017

Minimálna mzda v cestnej doprave v Taliansku

V Taliansku vstúpil dňa 27. 12. 2016 do platnosti zákon o vysielaní pracovníkov, ktorý je uplatňovaný tak na medzinárodnú ako aj na autobusovú dopravu. V októbri Ministerstvo práce Talianska informovalo, že zákon bude vychádzať z francúzskeho LoiMacron, ktorý vyžaduje nielen dodržiavanie minimálnej

22.01.2017

Nová regulácia hazardu

Novela zákona o hazardných hrách prináša zásadné zmeny, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú ochranu spotrebiteľov. K hlavným zmenám patrí koncentrácia výherných prístrojov, videohier, a ruliet výlučne do herní, či zabránenie hrania hazardných hier ľuďom poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, patologickým h

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close