Money News

3 tipy ako ušetriť na daniach legálne

V utorok 7. februára sa v kongresovom centre Technopol v Bratislave uskutočnil seminár na tému legálnej optimalizácie daní. Daňový poradca Ing. Milan Kúdela z kancelárie Ginall & Robinson postupne prešiel niekoľko okruhov, ktoré môžu daňovým subjektom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Prevádzkové hodiny počas sviatkov

Vážení zákazníci, počas sviatkov budú prevádzkové hodiny CÍGLER SOFTWARE, obchodného oddelenia a linky telefonickej podpory Money nasledovné:

Mení sa výška stravného pri pracovnej ceste

V súvislosti so zmenou Opatrenia MF SR o výške stravného sa od 1. decembra 2016 menia sumy príspevku na stravu pri tuzemských pracovných cestách. V súčasnosti je určená len minimálna sadzba stravného, ktorú môže zamestnávateľ podľa vlastného uváženia zvýšiť.  Pri premýšľaní o zvýšení sadzby stravného pravdepodobne vezme zamestnávateľ do úvahy aj fakt, že peniaze nad rámec stanovený zákonom sú pre neho nedaňovým výdavkom.

Prezentovali sme vám novinky Money S3

Máme úspešne za sebou bezplatné prezentácie noviniek Money S3, verzia 17 v kinách. Ako dopadli? K našej spokojnosti určite. Veríme, že aj k vašej.

Aktuality

21.02.2017

Odstránenie nedostatkov daňového priznania v roku 2017

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov priniesla viacero zmien, medzi ktoré môžeme zaradiť aj zmenu v § 17 – „Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania”.

20.02.2017

Opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane - Daňový poriadok po novom

Finančná správa zverejnila 9. 2. 2017 na svojej webovej stránke tlačovú správu-Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie

19.02.2017

Použitie podielu zaplatenej dane v roku 2017

Na základe ustanovení § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov majú daňovníci možnosť poukázať časť zaplatenej dane z príjmov subjektom uverejnených v zozname prijímateľov, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.notar.sk.

16.02.2017

Nezdaniteľné časti základu dane - rok 2017

Daňovník (fyzická osoba), ktorý má aktívne príjmy, si môže znížiť základ dane, resp. čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovo nezdaniteľné časti základu dane.

15.02.2017

Predbežná informácia k návrhu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Pripravovaný právny predpis: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

14.02.2017

Ako darovať 2%

Všetci daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 2% alebo 3% zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov. Fyzické a právnické osoby ktoré podávajú daňové priznanie tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie pr

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close