Cenníky

  Modul Cenníky je úzko previazaný s modulom Sklady a môžete na neho priamo nadväzovať. Umožňuje vytváranie ľubovoľného množstva rôznych cenníkov (odberateľských, cenníkov jednotlivých pobočiek a pod.). Jeho štruktúra môže byť odvodená z katalógu, skladov či iných cenníkov, alebo z ich vybraných podmnožín.

  Cena - karta

  Položka v cenníku a nastavenie ceny

  Dáta z Cenníka môžete importovať do dokladov (napr. do faktúr), aby ste nemuseli hodnoty často obchodovaných produktov zadávať stále dookola, alebo ich môžete využívať k výpočtu ceny zásoby pri započítaní obstarávacích nákladov.

  Ďalšie funkcie:

  • Je možné vytvárať vlastné cenníky, sezónne a akčné cenníky s obmedzenou dobou platnosti na určité termíny.
  • Cenníkové ceny môžu byť odvodené z iných cien (cenníkových, skladových alebo nákupných) na základe určitej modifikácie – prepočtu (prirážka alebo zľava, pripočítanie alebo odčítanie určitej sumy).
  • Štruktúra položiek v cenníku a vybraná podmnožina položiek katalógu sú na sebe implicitne nezávislé, ale je možné nastaviť ich vzájomnú previazanosť – podľa zmien v štruktúre katalógu je možné aktualizovať štruktúru cenníka. Podobne sa dá štruktúra cenníku preberať zo skladu alebo iného cenníka.
  • Okrem základnej ceny je evidovaná aj voliteľná cena pre rôzne cenové hladiny.
  • Cenníky môžu byť vedené v domácej mene aj v menách zahraničných.
  • Každej firme je možné priradiť iný cenník a cenové hladiny, od ktorých sa potom odvíja hodnota položky v obchodnom doklade.

  Vyskúšajte si Money S4 z pohodlia firmy!

  Na Váš e-mail Vám zašleme prístupové údaje pre bezplatné vyskúšanie systému Money S4.

  Firma*

  Meno

  E-mail*

  Telefón*

  Aký ekonomický softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

  Moduly