Založenie nového účtovného roka 2017 v Money S3

Pripravili sme pre vás prehľadný postup – ako založiť nový účtovný rok v programe Money S3.

  Založenie nového účtovného roka

  Kliknite hore na páse kariet na ľavú ovládaciu kartu Money a následne kliknite na prvé tlačidlo „Výber agendy“. Označte agendu, do ktorej chcete pridať rok a zvoľte možnosť „Pridať rok“. Týmto spustíte Sprievodcu pridaním nového účtovného roka, s ktorého pomocou založíte nový účtovný rok pre príslušnú agendu.

  UPOZORNENIE: pred založením nového roka odporúčame mať nainštalovanú verziu Money S3 17.050 a vyššiu.

  1. Pridajte nový účtovný rok

  Založenie nového účtovného roku

  2. Zadajte, odkiaľ sa majú prevziať zoznamy pre nový účtovný rok (účtová osnova, predkontácie a pod). Odporúčame Použiť zoznamy minulého roka, čím budú zoznamy naplnené rovnakými údajmi ako v roku 2016 a v roku 2017 si ich môžete v prípade potreby upraviť.

  Výber spôsobu pridania zoznamov do nového účtovného roku

  3. V tomto kroku viete podrobne určiť,  ktoré zoznamy chcete alebo nechcete prevziať z predchádzajúceho roka. Okrem špecifických prípadov odporúčame prevziať všetky zoznamy z minulého roka. Napr. ak budete i v novom účtovnom roku používať rovnaké členenia na Strediská, zaškrtnite Zoznam stredísk, atď. Pokiaľ necháte niektoré políčko nezaškrtnuté, neprenesie sa zoznam z minulého roka, ale z nami pripravených zoznamov, ak sa tam nachádza (ak áno, je to napísané v zátvorke za názvom zoznamu).

  Výber požadovaných zoznamov, ktoré si želáte nakopírovať do nového roku.

  4. Potom dokončite zostávajúce dva kroky 4/5 a 5/5 Sprievodcu pridaním nového účtovného roku odkliknutím Ďalší a Dokončiť.

  V nasledujúcom kroku  sa zobrazí karta konfigurácie nového účtovného roku 2017.

  Po stlačení tlačidla OK v Nastavení účtovného roku program dokončí založenie nového účtovného roku a ponúkne Vám možnosť sa do tohto nového účtovného roka prepnúť.

  Nastavenie Účtovného roku

  5. Aby sa previedli aj počiatočné stavy Bankových účtov a pokladníc (prípadne prevod salda a DPH) odporúčame sa ešte prepnúť do minulého účtovného roku 2016 a vykonať funkciu prevodu do roku aktuálneho. V jednoduchom účtovníctve cez ovládaciu kartu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Prevod počiatočných stavov do nového roka a pre podvojné účtovníctvo cez ovládaciu kartu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Uzávierka roka a stlačiť tlačidlo Prevod pri bode č.3. Túto operáciu môžete vykonávať aj opakovane, napríklad ak opravíte nejaký doklad v roku 2016. V podvojnom účtovníctve neskôr, keď budete mať skutočne uzatvorený predchádzajúci rok môžete vykonať aj uzavretie roka s prevodom stavov účtov do nového roku.

  6. Ak máte k Money S3 pripojenú registračnú pokladnicu alebo fiškálnu tlačiareň, a menili ste v novom roku číselné rady dokladov podliehajúcich fiskalizácií, tak skontrolujte ich nastavenie vo vlastnostiach pokladničného komponentu „Fiškálna tlačiareň“. K tomuto nastaveniu sa dostanete cez ovládaciu kartu Money/Možnosti a nastavenia/Pokladničné komponenty. Cez tlačidlo „tri bodky“ vyberte nové číselne rady predajok a pokladničných dokladov. V prípade ak pre tieto doklady ste číselné rady v novom roku nemenili alebo používate číselné rady s automatickým preberaním roka (so zástupnými znakmi rr – viď obrázok), tak nemusíte meniť nič a tento bod môžete preskočiť.

  Nastavenie nových číselných radov pre pokladničné a fiškálne zariadenia

  7. Ak používate aj Predajňu SQL s prepojením na Money S3, tak nezabudnite v Manažérovi Predajne SQL zmeniť rok pre export dokladov o predajoch (nastavenie vykonajte po vyexportovaní všetkých predajov do roku 2016, keď už budete exportovať len do roku 2017). Nastavenie vykonajte v menu Nastavenie/Prenosy, záložka Export pohybov.

  Nastavenie exportu rokov z Predajne SQL

  Nastavenie nového účtovného roka

  Kontrola a nastavenie zoznamov

  1. Skontrolujte a prípadne upravte zoznam Účtová osnova (ovládacia karta Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Účtová osnova) a v závislosti na prípadných zmenách v účtovej osnove prispôsobte zoznam Predkontácií (Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Predkontácie) a zoznam Zaúčtovaní DPH (Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Zaúčtovanie DPH), ktoré určujú ako bude zaúčtovaná znížená a základná sadzba DPH. Následne môžete opraviť aj vybraté Zaúčtovania DPH na Predkontáciách.

  2. Ak ste platiteľmi DPH, a ak ste to nespravili v minulých rokoch, tak si prevezmite aktuálny zoznam aktuálne platných členení DPH z pripravených zoznamov (ovládacia karta Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Členenia DPH).

  3. Skontrolujte a prípadne upravte zoznamy Stredísk, Zákaziek a Činností, ktoré nájdete pod ovládacou kartou Money/Možnosti a nastavenia v časti Správa zoznamov.

  4. Skontrolujte nastavenie číselných rád pre všetky druhy dokladov pod ovládacou kartou Money/Možnosti a nastavenia – v časti Správa zoznamov. Ak v číselných radách používate označenia reprezentujúce príslušný rok (napr. pre pokladničné doklady PP17) odporúčame využívať funkciu, kde je možné číslo, ktoré označuje rok nahradiť zástupnými znakmi. Ak chcem napríklad opraviť Číselný rad PP16, pričom “16″ je označenie roka, ktoré každý rok nadobúda inú hodnotu, tak na číselnom rade vyberiem z roletovej ponuky pri voľbe Dosadzovať z roku hodnotu 2. Po novom bude Číselný rad v tvare PPrr a pri založení ďalšieho roka 2017 sa automaticky pri vystavovaní dokladov prevezme hodnota PP17.

  Vo všeobecnosti ale platí, že ak chcete opraviť číselný rad pre nový rok, tak vždy opravou pôvodného, aby sa zmena prejavila vo všetkých nastaveniach kde bol použitý pôvodný číselný rad.

   

  Nastavenie číselného radu s previazaním na roky

  5. V závislosti na úpravách číselných radov, predkontácií a kontrolingových premenných (stredisko, zákazka, činnosť) skontrolujte a prípadne nastavte v typoch dokladov nové označenie číselných radov. Prípadne tiež predkontácií či iných zmenených parametrov, pokiaľ typy dokladov používate. Typy účtovných dokladov nájdete v ovládacej karte Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Typy účtovných dokladov, typy faktúr nájdete v ovládacej karte  Obchod/Typy dokladov/  a tu nájdete či už typy vystavených faktúr alebo typy prijatých faktúr, či typy objednávok a pod.Typy skladových dokladov sú v ovládacej karte Sklady/Skladové zoznamy/Typy skladových dokladov.

  6. Pokiaľ nepoužívate Typy dokladov a hlási Vám napr. problém s číselným radom skontrolujte nastavenia cez ovládaciu kartu  Money/Možnosti a nastavenie/Používateľská konfigurácia cez tlačidlá Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad príp. Objednávky.

  7. Skontrolujte a prípadne upravte konfiguráciu účtovného roka cez ovládaciu kartu Money/Možnosti a nastavenie/Nastavenie účtovného roku v každej záložke. Používateľov používajúcich sklady typu A upozorňujeme na kontrolu tohto nastavenia v záložke Sklad.

  Prevziať návod pre založenie nového účtovného roka v Money S3 v PDF

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close