Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní tohto servera, produktov a služieb spoločnosti Solitea Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Plynárenská 7/C, 821 09, IČO: 36237337, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B (ďalej len „Solitea Slovensko“), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Spoločnosť Solitea Slovensko sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.

Použitie registračných informácií

  • Registrácia vyžaduje zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie so zákazníkom.
  • Okrem údajov vedome poskytnutých v rámci registrácie Solitea Slovensko nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. v momente návštevy www stránok, používania programu, aktualizácie programu a pod.
  • Akékoľvek údaje, ktoré používateľ počas svojej registrácie poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
  • Poskytnuté údaje sú určené iba pre zodpovedných pracovníkov Solitea Slovensko a nie sú poskytované tretím osobám.
  • Spoločnosť Solitea Slovensko si vyhradzuje právo použiť kontaktné údaje zákazníkov k zasielaniu informácií dôležitých pre plnohodnotné využitie produktov a služieb. Každý registrovaný používateľ má právo zasielanie týchto informácií zo strany spoločnosti Solitea Slovensko kedykoľvek zakázať, a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.
  • Akékoľvek údaje získané od používateľov (zákazníkov) slúžia výhradne k účelom spoločnosti Solitea Slovensko. Spoločnosť Solitea Slovensko tieto údaje nepredáva, neprenajíma a ani iným spôsobom nepredáva tretím osobám.
  • Spoločnosť Solitea Slovensko vykoná maximum pre to, aby ochránila dáta používateľov pred zneužitím a nebude ich poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Polícia Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Práva používateľov tohto servera, produktov a služieb spoločnosti Solitea Slovensko

Podľa Zákona má každý používateľ (zákazník), ktorý poskytol osobné údaje spoločnosti Solitea Slovensko, právo písomne požiadať spoločnosť Solitea Slovensko o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spoločnosť Solitea Slovensko spracováva.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close