Daň z motorových vozidiel

Január 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 – ročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Február 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Marec 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Máj 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Jún 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Júl 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

August 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Október 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

November 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (8)
 3. Daň z pridanej hodnoty (22)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (31)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (30)
 6. Osobitný odvod finančných inštitúcií (2)
 7. Osobitný odvod regulovaných odvetví (1)
 8. Osobitný odvod z podnikania v regul. odvetviach (8)
 9. Spotrebná daň z elektriny (5)
 10. Spotrebná daň z liehu (16)
 11. Spotrebná daň z minerálneho oleja (7)
 12. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (13)
 13. Spotrebná daň z uhlia (5)
 14. Spotrebná daň zo zemného plynu (5)


Aktuality

24.05.2017

Povinnosti podnikateľov pri obchodoch so štátom

Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) sa vytvoril, popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, ďalší verejne dostupný register „Register partnerov verejného sektora“ (ďa

24.05.2017

Návrh zákona o účtovníctve (od 1.1.2018)

Predmetom návrhu zákona je zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve (Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016).

24.05.2017

Opatrenia na podporu podnikateľského prostredia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol v predložený nelegislatívny materiál „Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý si za cieľ kladie v rôznych oblastiach zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia. Vzhľadom na tento cieľ môže byť z pohľadu

23.05.2017

Návrh zákona o DPH

MFSR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571 zo dňa 14. decembra 2016, ktorým vláda schválila Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republi

22.05.2017

Vrátenie preplatku dedičovi

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane zverejnilo v mesiaci MÁJ na svojej webovej stránke Informáciu o podmienkach na vrátenie preplatku dedičovi.

21.05.2017

Účtovanie provízie v roku 2017

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sú výdavky na odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv uzatvorených podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka, daňovými výdavkami najv

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close