Daň z motorových vozidiel

Január 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 – ročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Február 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Marec 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Máj 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Jún 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Júl 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

August 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Október 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane – štvrťročné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

November 2017

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane – mesačné

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (5)
 3. Daň z pridanej hodnoty (13)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (17)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (18)
 6. Osobitný odvod finančných inštitúcií (1)
 7. Osobitný odvod regulovaných odvetví (1)
 8. Osobitný odvod z podnikania v regul. odvetviach (4)
 9. Spotrebná daň z elektriny (3)
 10. Spotrebná daň z liehu (10)
 11. Spotrebná daň z minerálneho oleja (4)
 12. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (8)
 13. Spotrebná daň z uhlia (3)
 14. Spotrebná daň zo zemného plynu (3)


Aktuality

29.03.2017

Daňové otázky dominovali marcovému rokovaniu ministrov financií EÚ

V marci 2017 sa uskutočnilo pravidelné stretnutie ministrov financií členských krajín EÚ, ktorému dominovali daňové otázky.

28.03.2017

Zaradenie kogeneračnej jednotky do odpisovej skupiny v roku 2017

Vo Vašom uvedenom prípade je najprv potrebné rozhodnúť, či vyššie uvedené zariadenie je samostatnou hnuteľnou vecou alebo sa odpisuje ako súčasť budovy. Ako pomôcka môže poslúžiť čl. I bod 2 pokynu Ministerstva financií SR k uplatňovaniu § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov

28.03.2017

Informácia k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva

Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo koncom marca na svojej webovej stránke Informáciu k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva

27.03.2017

Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky

Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo koncom marca na svojej webovej stránke informáciu k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky.

27.03.2017

Platenie daní

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane a posielať na nové číslo účtu.

27.03.2017

Metodický pokyn k uplatneniu ustanovenia § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Dňa 23. 3. 2017 zverejnila Finančná správa na svojej webovej stránke metodický pokyn k uplatneniu ustanovenia § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (vypracovaný bol 14. 2. 2017)

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close