Daň z motorových vozidiel

Január 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Február 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Apríl 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Máj 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Júl 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

August 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane

Október 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane

November 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane

December 2018

 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (5)
 3. Daň z pridanej hodnoty (9)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (14)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (14)
 6. Spotrebná daň z elektriny (2)
 7. Spotrebná daň z liehu (5)
 8. Spotrebná daň z minerálneho oleja (3)
 9. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (7)
 10. Spotrebná daň z uhlia (2)
 11. Spotrebná daň zo zemného plynu (2)


Aktuality

22.03.2018

Nedodržanie podmienok pri poskytnutí úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci od 1. apríla 2018

Ak daňovník nedodrží niektorú z podmienok ustanovených osobitným predpisom t. j. zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitnú podmienku stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. potom nárok na úľavu na dani zaniká.

20.03.2018

Zmena vo výpočte úľavy na dani u príjemcu investičnej pomoci od 1.4.2018

Novelou zákona o investičnej pomoci č. 57/2018 Z. z. sa zmenil v čl. II aj zákon o dani z príjmov v § 30a, ktorý upravuje výpočet a čerpanie úľavy na dani z príjmov u príjemcu investičnej pomoci v tejto forme.

19.03.2018

Zápočet daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2017

Zápočet daňovej licencie uvádza daňovník v tabuľke K a v nadväzujúcich riadkoch 800 až 1000 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

18.03.2018

Oznámenie o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018

Zákonom č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov došlo k zmene lehoty na podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close