Daň z príjmu právnickej osoby

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (5)
 3. Daň z pridanej hodnoty (9)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (14)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (14)
 6. Spotrebná daň z elektriny (2)
 7. Spotrebná daň z liehu (5)
 8. Spotrebná daň z minerálneho oleja (3)
 9. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (7)
 10. Spotrebná daň z uhlia (2)
 11. Spotrebná daň zo zemného plynu (2)


Aktuality

22.03.2018

Nedodržanie podmienok pri poskytnutí úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci od 1. apríla 2018

Ak daňovník nedodrží niektorú z podmienok ustanovených osobitným predpisom t. j. zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobitnú podmienku stanovenú zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. potom nárok na úľavu na dani zaniká.

20.03.2018

Zmena vo výpočte úľavy na dani u príjemcu investičnej pomoci od 1.4.2018

Novelou zákona o investičnej pomoci č. 57/2018 Z. z. sa zmenil v čl. II aj zákon o dani z príjmov v § 30a, ktorý upravuje výpočet a čerpanie úľavy na dani z príjmov u príjemcu investičnej pomoci v tejto forme.

19.03.2018

Zápočet daňovej licencie v tabuľke K tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2017

Zápočet daňovej licencie uvádza daňovník v tabuľke K a v nadväzujúcich riadkoch 800 až 1000 tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

18.03.2018

Oznámenie o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018

Zákonom č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov došlo k zmene lehoty na podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close