Spotrebná daň z minerálneho oleja

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

  • - Spotrebná daň z minerálneho oleja: Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
  • - Spotrebná daň z minerálneho oleja: Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet

December 2018

Mesiac

Typ dane

  1. Všetky typy
  2. Daň z motorových vozidiel (2)
  3. Daň z pridanej hodnoty (1)
  4. Daň z príjmu fyzickej osoby (4)
  5. Daň z príjmu právnickej osoby (4)
  6. Spotrebná daň z tabakových výrobkov (1)


Aktuality

21.01.2018

Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

Vzhľadom na doplnenie ustanovení § 72, § 74 a § 75 zákona č. 222/20004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2018, Finančné riaditeľstvo SR vydáva aktualizovaný metodický pokyn k fakturácii podľa zákona o DPH.

18.01.2018

Informácia k Oznámeniu právnickej osoby o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v roku 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podáva daňovník príslušnému správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

17.01.2018

Predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. 1. 2018 a v tej istej lehote je potrebné daň aj zaplatiť.

16.01.2018

Informácia o zmene ukladania individuálnej riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v listinnej podobe do registra účtovných závierok v roku 2018

Ustanovenie § 23a ods. 1 zákona o účtovníctve upravuje ukladanie týchto dokumentov v elektronickej alebo v listinnej podobe.

14.01.2018

Povinnosť komunikovať s Finančnou správou elektronicky po 1. 1. 2018

Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.

11.01.2018

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH a poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH v roku 2018

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty bol s účinnosťou od 1. januára 2018 vydaný opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731 a uverejnený vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 20/2017.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close