Kniha jázd: zrozumiteľný návod aj pre začiatočníkov

Solitea, a.s. | 01. 09. 2020

Kto by si mal viesť knihu jázd a aké údaje do nej patria? Pripravili sme vysvetlenie pre všetkých, ktorí si chcú uplatňovať náklady na nákup pohonných látok do daňových výdavkov.

Obsah

   

  Najskôr krátke vysvetlenie pre nováčikov – kniha jázd slúži k evidencii údajov o prevádzke služobného auta alebo súkromného auta, ktoré využívate v podnikaní. Môže mať papierovú alebo elektronickú podobu.

  Kto má povinnosť viesť knihu jázd?

  Typicky to sú platci DPH aj neplatci DPH, ktorí si neuplatňujú paušálne výdavky. Aby si mohli uplatniť reálne náklady za pohonné hmoty, potrebujú v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov podrobne evidovať prevádzku služobného auta.

  Bezpečnostné prestávky pre vodičov stanovuje zákon, ktorý sa týka vodičov z povolania, resp. zamestnancov "prepravných" spoločností. Dodržiavanie prestávok sa sleduje tachografmi vo vozidlách (kamión, autobus), nie cez knihu jázd. Bežní zamestnanci používajúci autá vo firmách by mali byť na používanie firemného auta preškolení, ale náplňou školení sú len zákon o cestnej premávke a zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, takže žiadny právny predpis, ktorý sa týka vodičov vo firmách, neurčuje tieto povinné prestávky.

  Čo má obsahovať kniha jázd

  Ku každej jazde uvádzate:

  • dátum,
  • meno vodiča
  • čas odchodu a príchodu – kedy cesta autom začala a kedy skončila,
  • destinácia – odkiaľ ste vyštartovali a kam ste išli,
  • účel – z akého dôvodu ste tam išli, resp. či bola jazda služobná alebo súkromná
  • počet prejdených kilometrov – počiatočný a konečný stav tachometra,
  • záznam o čerpaní pohonných hmôt – zapíšte počet litrov a cenu.

  V knihe taktiež uveďte:

  • typ vozidla,
  • ŠPZ,
  • priemernú spotrebu podľa technického preukazu.

  Údaje o ceste zapíšte hneď po svojom návrate. Spätne si už nemusíte pamätať všetky detaily.

  Papierová alebo elektronická kniha jázd

  Kniha jázd má mnoho podôb. Môžete si kúpiť predtlačené tlačivá alebo údaje kľudne vyplňovať do bežného zošita s ručne nadpísanými kolónkami.

  V súčasnosti stále viac firiem volí elektronickú knihu jázd. Oproti tej papierovej totiž nehrozí, že ju niekto stratí a vypĺňanie je omnoho pohodlnejšie.

  Pokiaľ používate niektorý z účtovných a informačných softwarov Money, nepotrebujete na knihu jázd špecializovaný program. Modul Kniha jázd je súčasťou vášho Money. Výhodou napríklad je, že nemusíte počítať prejdené kilometre, pretože ich systém podľa stavu tachometra vypočíta sám. Knihu jázd si môžete stiahnuť a vyskúšať zadarmo v Money S3 Štart.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami