Infoservis: Zvýšenie daňového bonusu na vyživované deti od júla 2012

Solitea, a.s. | 17. 07. 2012

V súlade s opatrením MPSVaR SR č. 181/2012 o úprave súm životného minima sa s platnosťou od júla 2012 zvýšili sumy životného minima

  • pre plnoletú fyzickú osobu z 189,83 € na 194,58 €
  • pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu z 132,42 € na 135,74 €
  • pre nezaopatrené deti z 86,65 € na 88,82 €

Zmeny životného minima priamo alebo nepriamo ovplyvňujú výšku ďalších konštánt používaných pri spracovaní miezd ako je daňový bonus na vyživované dieťa, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach, či nezdaniteľná čiastka pri výpočte dane.

Spolu s valorizáciou súm životného minima sa o rovnaký koeficient upravuje od júla 2012 aj suma daňového bonusu na vyživované dieťa. Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 Zákona o dani z príjmov sa za obdobie od júla 2012 zvyšuje na 21,03 €.

Pre rok 2012 teda platia nasledovné sumy daňového bonusu na vyživované dieťa:

január až jún 2012 20,51 €/mesačne
júl až december 2012 21,03 €/mesačne

Prvýkrát sa zvýšený daňový bonus uplatní v mzde za júl 2012 (tzn. pri spracovávaní miezd v auguste).

Ako nastaviť novú výšku daňového bonusu v Money S3

UPOZORNENIE: Všetky zmeny je potrebné v Money S3 zohľadniť ešte pred spracovaním miezd za júl 2012.

V menu Mzdy - Zamestnanci otvoríte Kartu zamestnanca poberajúceho daňový bonus a cez tlačidlo "tri bodky" pridáte nové obdobie platnosti údajov - Júl 2012.

Karta obdobia

V záložke Mzdy - Nezdaniteľné čiastky kliknete na tlačidlo Deti a v Karte vyživovaného dieťaťa upravte sumu daňového bonusu na 21,03 €.

Karta vyživovaného dieťaťa

Tip:

Na úpravu čiastky daňového bonusu je možné využiť aj aparát hromadných zmien v mzdách. Stačí označiť jednotlivých zamestnancov a spustiť Hromadné zmeny. V sprievodcovi hromadnými zmenami nadefinujete pridávané obdobie platnosti mzdových údajov (júl 2012) a nastavíte novú čiastku daňového bonusu. Program hromadne vytvorí vybraným zamestnancom nové obdobia aj so zadanými zmenami údajov.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Minikurz online

Buďte
pri tom