Daňový kalendár

Január 2019

 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od „držiteľa“ podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od „držiteľa“ podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • - Odvody: Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • - Daň z pridanej hodnoty: Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • - Daň z motorových vozidiel: Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.
 • - Odvody: Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov
 • - Odvody: Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2018
 • - Daň z motorových vozidiel: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň zo závislej činnosti: Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur
 • - Daň z príjmu právnickej osoby: Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • - Daň z príjmu fyzickej osoby: Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň z motorových vozidiel (2)
 3. Daň z pridanej hodnoty (7)
 4. Daň z príjmu fyzickej osoby (7)
 5. Daň z príjmu právnickej osoby (9)
 6. Daň zo závislej činnosti (1)
 7. Odvody (3)


Aktuality

06.03.2019

Zloženie poradnej komisie a ustanovenie ich členov súdom v roku 2019

Podľa zákona č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, poradnú komisiu tvorí predseda, zástupca ministerstva financií a zástupca príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, pričom po vzájomnej dohode za každého z nich budú v poradnej komisii dvaja z

05.03.2019

Otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR), ktorým v roku 2018 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí

Pri zamedzení prípadného dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v ČR je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 22 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR.

04.03.2019

Uplatňovanie daňového výdavku zamestnávateľa pri poskytovaní ubytovania zamestnancom v roku 2019

Zákon o dani z príjmov, novelizovaný v decembri 2018 aj zákonom o ERP, priniesol za účelom podpory mobility pracovnej sily v čase jej všeobecného nedostatku, podporu na strane zamestnancov a zamestnávateľov pri poskytovaní nepeňažného plnenia vo forme ubytovania zo strany zamestnávateľov svojim zame

03.03.2019

Sociálne zabezpečenie slovenských občanov v súvislosti s Brexitom v roku 2019

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie sa viacerí slovenskí občania obrátili na Sociálnu poisťovňu a zaujímali sa o to, ako to bude s ich sociálnym zabezpečením. Sociálna poisťovňa môže v tejto veci informovať len na základe všeobecne dostup

28.02.2019

Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2019

V závere roka 2018 bola prijatá aj novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň dvojnásobok sumy 22,17 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku.

27.02.2019

Zoznam nezávislých osôb v roku 2019

Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, ktorá vedie zoznam nezávislých osôb, mená a priezviská troch osôb, ktoré môžu byť členmi poradnej komisie. Tieto osoby musia byť kompetentné, nezávislé, bezúhonné, nestranné a mať dobrú povesť.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close