Money ERP

Pri plánovaní podnikových zdrojov sú najdôležitejšie správne informácie. K profesionálnej práci s Money S4, Money S5 vám pomôžu: dokumentácia, novinky, či zaujímavé články a videá, ktoré tu nájdete.

Nechajte informácie pracovať pre vás.

Dokumentácia Videá Produktové novinky Tipy z ERP podpory

eKasa – platnosť autentifikačných údajov po dvoch rokoch vyprší

08. 04. 2021

Pred dvoma rokmi sa začal postupný nábeh na systém eKasa, na aktiváciu ktorého bolo potrebné zo strany podnikateľov stiahnuť si identifikačné a autentifikačné súbory z portálu Finančnej správy. Platnosť autentifikačných údajov po dvoch rokoch vyprší a je potrebné ich stiahnuť a nahrať do eKasa zariadenia znova.

3

Ako previesť svoj off-line biznis do on-linu. Technické riešenie e-shopu na mieru

25. 02. 2021

V rámci nášho seriálu o technickom riešení e-shopu sme už písali o open source riešení a tiež o možnostiach prenájmu e-shopu. Dnes si predstavíme poslednú možnosť, a to vytvorenie e-shopu na mieru.

Štítky: E-commerce

0

Ako previesť svoj off-line biznis do on-linu. Technické riešenie prenajímaného e-shopu

18. 02. 2021

V predchádzajúcom článku sme sa venovali technickému riešeniu e-shopu postaveného na open source, teda otvorenej platforme. Ďalšou možnosťou, ako riešiť založenie e-shopu, je jeho prenájom.

Štítky: E-commerce

1

Ako previesť svoj off-line biznis do on-linu. Technické riešenie e-shopu na open source platforme

09. 02. 2021

Viete, ako čo najlepšie previesť vašu kamennú predajňu do on-linu? Váš prvý e-shop nemusí byť dokonalý, ale musí byť strategicky premyslený, mať fungujúci on-line marketing a mal by byť vytvorený tak, ako vaše podnikanie potrebuje. Aké sú teda možnosti jeho technického riešenia a ako si vybrať to správne?

Štítky: E-commerce

2

Inzep má v Money S5 bezpečného spojenca nielen v období zvýšeného dopytu.

26. 01. 2021

Implementácia Money S5 prepojila malo aj veľkoobchod a uľahčila prácu s individuálnymi cenami pre rôznych zákazníkov. Vďaka PDA čítačkám a zmenám procesov sa mnohonásobne zvýšili kapacity expedície objednávok.

Štítky: Prípadové štúdie

0

Brexit a jeho dopady na Money ERP

20. 01. 2021

Čo sa vlastne stalo? K 1. januáru 2021 Veľká Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie. Toto upozornenie sa vás týka iba v prípade, že aktívne obchodujete s Veľkou Britániou. Z pohľadu evidencie a výkazov v Money ERP sa mení situácia pri týchto dvoch bodoch – Súhrnný výkaz a hlásenie Intrastat pre colnú správu.

8

„Chceme posúvať hranice možností, preto sme prišli s iObchodníkom,“ hovorí Kamil Kušnirák zo SmartBase

13. 01. 2021

SmartBase - fullservisové vývojárske štúdio, ktoré chce posúvať hranice vývoja webových a mobilných aplikácií. Pomocou najmodernejších technológií hľadá riešenia, ktoré šetria čas a prostriedky ich zákazníkov.

27

Nové pravidlá pre zásielkový predaj

07. 01. 2021

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty vychádza z daňového balíčka Rady Európskej únie, ktorý bude účinný od 1. januára 2021 v rámci celej Európskej únie. Článok je zameraný na zmeny pri uplatňovaní DPH v oblasti zásielkového predaja tovaru. Navrhovaná zmena má zjednodušiť povinnosti podnikateľov v rámci uplatňovania DPH, ak dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov.

2

Automatická tlač a automatické odoslanie vystavenej faktúry

22. 12. 2020

Money S4 umožňuje pomocou funkcie Automatických akcií zvládať bežnú dennú rutinu stále dokola opakovaných činností, ktoré vás zbytočne zdržujú a zaťažujú vašu agendu. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako si môžete automatické akcie nastaviť a efektívne ich používať.

Štítky: Tipy z ERP podpory

2

Skladová inventúra

16. 12. 2020

Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné (prebytky), ak je fyzický stav vyšší ako evidenčný a záporné (manko), ak je fyzický stav nižší ako evidenčný. Zápisom inventúrnych rozdielov evidenčný stav sa vyrovná tak, aby zodpovedal fyzickému stavu.

7

Najhľadanejšie

E-commerceMoney S4Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 04. 2021
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 04. 2021
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 04. 2021
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov