Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.001

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.000 (v distribúcii od 23.1.2008) a verziou 11.001 (v distribúcii od 8.2.2008).

  Účtovníctvo

  Odstránené problémy

  • Podklady pre výpočet dane z príjmov pre fyzické osoby sa zobrazovali v češtine, tento problém bol odstránený

  Fakturácia

  Odstránené problémy

  • Pri pridávaní skladovej položky do prijatej alebo vystavenej faktúry sa kurzor automaticky nastavil na cenu, čo bola chyba. Vo verzii 11.001 sa znovu kurzor nastaví na pole počet merných jednotiek.

  Mzdy

  Novinky

  • Bolo aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti podľa legislatívnych úprav platných pre rok 2007. Verzia 11.001 umožňuje export prílohy hlásenia (tzv. „tretích strán“) do textového súboru vhodného pre elektronický podaj alebo pre načítanie na daňovom portále

  Odstránené problémy

  • V prípade, ak sa vo verzii 11.000 opravovali mzdy minulých období došlo v niektorých situáciách k ich chybnému uloženiu. Toto sa prejavilo nekortnými údajmi v tlačive prehľadu o zrazených preddavkoch. Verzia 11.001 uvedený problém rieši.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close