Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.035

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.034 (v distribúcii od 13.3.2009) a verziou 11.035 (v distribúcii od 8.4.2009).

  Účtovníctvo

  • V sprievodcovi tlačou Dane z pridanej hodnoty je možné nastaviť splnenie podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu, ktoré sa definuje v novom  výkaze Daňového priznania k DPH. Nové tlačivo, ktoré sa bude používať pre zdaniteľné obdobie od 1.4.2009 je k dispozícii vo výbere formulárov pod názvom DPH2009b.frm.
  • Bol aktualizovaný formulár Súhrnného výkazu podľa nového vzoru.

  Mzdy

  • Bol aktualizovaný formulár Prehľadu o zrazených preddavkoch a zrážkovej dani podľa nového vzoru platného od prvého štvrťroka 2009.

  • V prípade, ak v predchádzajúcom štvrťroku boli spracované mzdy a zároveň nebola zamestnancovi vyplatená žiadna odmena, pri výpočte priemernej náhrady Money dosadilo do mzdy nasledujúceho štvrťroka nulovú priemernú náhradu.

  Ostatné

  • V prípade, ak bol na karte majetku definovaný  pohyb zníženia, zvýšenia ceny, resp. technického zhodnotenia dochádzalo pri denominácii takejto karty k nesprávnemu výpočtu sumy jednotlivých odpisov. Tento problém bol odstránený. Ak už bola uskutočnená denominácia takýchto kariet majetku, je možné ju zopakovať.
  • V niektorých prípadoch dochádzalo k nepresnostiam v zaokrúhlení, tento problém bol odstránený.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close