Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.080

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.076 (v distribúcii od 16.8.2010) a verziou 11.080 (v distribúcii od 25.10.2010).

  Účtovníctvo

  • Zo všetkých dokladov (pokladnica, banka, interný doklad, záväzok, pohľadávka, prijatá a vystavená faktúra, objednávkové doklady a skladové doklady) je teraz možné tlačiť poznámku z adresy dokladu. Ak chcete novú premennú tlačiť na dokladoch, je potrebné si upraviť príslušný FRM.
  • Do hromadného párovania Pokladničných a Bankových dokladov pribudla možnosť párovať iba doklady, ktoré sa zhodujú presnou sumou. Nastavenie v konfigurácii párovania sa nazýva Párovať iba zhodné čiastky úhrad. S týmto nastavením sa doklady spárujú iba vtedy, ak majú zhodnú sumu bez ohľadu na zhodu partnera alebo variabilný symbol.
  • Vznikli nové formuláre (úprava dizajnu) pre Faktúry vystavené, Skladovú predajku, Vystavený dodací list a Ponuky vystavené. Nové formuláre nájdete v ponuke formulárov s označením 2010 (nový vzhľad 2010). Implicitne sú tieto formuláre nastavené v novo pridanej agende  alebo pri novej inštalácii programu.

  Sklady

  • Pre rýchlejšiu navigáciu medzi jednotlivými skladmi bola na Kartu skladu doplnená možnosť označenia skladu ako Preferovaný sklad. Preferované sklady sa zobrazia v spodnej časti zoznamu Zásoby na sklade ako tlačidlá s názvom kódu skladu. Maximálny počet preferovaných skladov je tri.

  Objednávky

  • Pre nákupné objednávky bola zavedená možnosť zadávať do adresy Konečného príjemcu – ide o objednávku vystavenú, ponuku prijatú a dopyt vystavený.

  Mzdy

  • Mesačný výkaz príspevkov pre DDS Tatra Banky je možné exportovať do formátu vhodného pre elektronické podanie. V menu Mzdy/Tlačové zostavy/Hlásenie o platbách dôchodkového poistenia vyberte tlač zostavy pre DDS Tatra Banka. V nastavení tlače kliknete na tlačidlo Export, v Sprievodcovi exportom vyberiete Export mesačného výkazu príspevkov pre DDS Tatra Banky. Pri prvom použití je potrebné načítať nastavenie exportu tlače z Pripravených zoznamov.

  Jazdy

  • Vznikol nový modul Kniha jázd a cestovné náhrady, ktorý umožňuje vedenie zoznamu vozidiel, vedenie knihy jázd a evidenciu cestovných príkazov, v nich sú generované zákonné náhrady pre zamestnanca vyslaného na služobnú cestu. Do modulu je integrovaný systém máp. Modul Kniha jízd a cestovné náhrady je podmienený zakúpením licencie, a to s možnosťami pre evidenciu 1, 3 , 20 a neobmedzeného počtu vozidiel.

  Ostatné

  • Došlo k úprave sprievodcu pre Synchronizáciu účtovných konštánt (synchronizácia účtovných konštánt a synchronizácie účtovej osnovy). Predovšetkým boli presunuté tlačidlá pre vlastnú synchronizáciu.
  • V nastavení Účtovného roka na záložke Všeobecné je možné zapnutím prepínača Kumulovať položky faktúr, skladových dokladov a objednávok pri tlači kumulovať pri tlači zhodné skladové aj neskladové položky faktúr, skladových dokladov a objednávok. Za zhodné sú považované položky s rovnakým popisom, cenou, sadzbou a dph, typom ceny, katalógom, príp. číslom kmeňovej karty a skladu.
  • Do hlavičiek faktúr vystavených, faktúr prijatých, pokladničných dokladov, záväzkov, pohľadávok, objednávok a skladových dokladov je možné zadať ich vlastný používateľský kód.
  • Vo všetkých zoznamoch dokladov, v adresári, v účtovnom a peňažnom denníku, v zoznamoch zásob, miezd, zamestnancov a zákazok je po novom možné označovať záznamy farebnými príznakmi podobne ako v MS Outlook. Na jednom zázname je možné evidovať zároveň Globálny aj Používateľský príznak. Príznaky majú editovateľný popis, ktorý je možné príznakom v jednotlivých zoznamoch nastaviť individuálne. K záznamom označeným príznakom je možné ďalej pripojiť textový komentár vizualizovaný červeným trojuholníčkom v pravom hornom rohu ako v MS Excel.
  • Od verzie 11.080 je možné fiskalizovať pokladničné doklady. Do fiskálu sa môžu zasielať položkové aj bezpoložkové pokladničné doklady bez väzby na úhrady a rovnako aj doklady, ktoré uhrádzajú zálohovú alebo bežnú vystavenú faktúru, prípadne dobropis.
  • Bol aktualizovaný ovládač pre homebanking Multicash platný pre nastavenie UniCredit Banky.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close