Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.081

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.080 (v distribúcii od 25.10.2010) a verziou 11.081 (v distribúcii od 22.12.2010).

  Fakturácia

  • Je možné použiť všetky typy faktúr s vopred vyplnenými položkami bez toho, aby program hlásil, že typ nie je možné prevziať, pretože je uzamknutý.
  • Do typu prijatej faktúry sa dá vložiť adresa.
  • Pri tlači zálohovej faktúry s položkami v cudzej mene sa položky tlačia v správnej mene.

  Objednávky

  • Pri tlači objednávkových dokladov sa celková  cena s DPH zaokrúhľuje podľa nastavení.

  Cestovné náhrady

  • Rozhodným dátumom pre výpočet základnej náhrady je dátum vystavenia cestovného príkazu. Tento dátum je možné v prípade potreby editovať.
  • V Knihe jázd sa pri tvorbe novej jazdy s automaticky vloženým vozidlom a zamestnancom správne uloží typ vozidla. Ak sa potom jazda vloží do nového cestovného príkazu voľbou Pridať jazdu z knihy jázd, na cestovnom príkaze sa korektne vypočíta základná náhrada.
  • Vozidlo je možné označiť ako Nepoužívané vozidlo.

  Ostatné

  • V režime centrála – pobočka sa po prenose z pobočky na centrálu upravilo automatické plnenie položiek príkazov na úhradu.
  • Zdrojové doklady, ktoré sú uzamknuté niektorou z uzávierok alebo používateľským zámkom, sa dajú preberať do cieľových dokladov. Na týchto uzamknutých zdrojových dokladoch je možné zmeniť stav vybavenia položiek prostredníctvom editácie alebo mazania cieľových dokladov a ich položiek. Týka sa to napríklad preberaním dodacích listov alebo objednávok do faktúr a pod.
  • Sú k dispozícii Pripravené zoznamy pre rok 2011.
  • Je možné uskutočniť odvolanie skladovej uzávierky.
  • Na skladových položkách dokladov (faktúry, skladové doklady a objednávkové doklady) sa na záložke Intrastat rozšíril počet miest pre zadanie hmotnosti – na 3 des. miesta. Záložka Intrastat je na dokladoch prístupná, ak máte v nastavení účtovného roka zapnutý prepínač Viesť Intrastat.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close