Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.094

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.092 (v distribúcii od 22.2.2011) a verziou 11.094 (v distribúcii od 14.4.2011).

  Mzdy

  • Bola pridaná možnosť definovať nepravidelné príjmy na Karte mzdy aj  u zamestnancov, s dlhodobou neprítomnosťou, pri ktorej dochádza k prerušeniu platenia poistného (napr. pri neprítomnostiach typu neplatené voľno, rodičovská dovolenka). Záložka Nepravidelné príjmy sa na Karte mzdy zobrazí v prípade, ak mal zamestnanec počas celého obdobia spracovávanej mzdy nastavenú neprítomnosť takéhoto typu.
  • Na Karte mzdy v záložke Nepravidelné príjmy je po novom možné zadať obdobie, na ktoré sa majú príjmy rozpočítať, prekračujúce rozsah jedného kalendárneho roka.
  • Do sumy celkového príjmu (v prílohe podľa zamestnancov, aj v rekapitulácii za celú firmu ) v tlačovej zostave Vyúčtovanie zdravotného poistenia sa teraz správne preberá aj suma uvedená na karte mzdy v poli nepeňažných príjmov.
  • Boli aktualizované exporty ročného zúčtovania zdravotného poistenia (dávky 541,542) podľa nového dátového rozhrania. Rovnako bol aktualizovaný export ročného hlásenia (export tretích strán) pre odovzdanie na médiách.

  Analýzy

  V hlavnom menu vznikla nová položka Analýzy, ktorú nájdete medzi modulmi ObjednávkyMzdy. Do menu Analýzy sa združili dva moduly:

  • Účtovné analýzyÚčtovné zostavy – ide o doteraz používaný modul Aktívne saldo a jeho tlačový výstup Všeobecné zostavy. Pre zachovanie kompatibility so staršími verziami je možné aj naďalej spúšťať Účtovné analýzy (predtým Aktívne saldo) z menu Účtovníctvo/Aktívne saldo/Účtovné analýzy a tlačovú zostavu Účtovné zostavy (predtým Všeobecné zostavy) spúšťať z menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Všeobecné účtovné zostavy. Rozhodne, ale odporúčame využiť prehľadnejšie usporiadanie a od verzie 11.094 obidva moduly spúšťať z menu Analýzy.
  • Skladové analýzy – úplne nový platený modul Money S3, ktorého funkčnosť je podmienená licenčným číslom, ktoré ho povoľuje. Ide o aparát poskytujúci analýzy (rezy) nad dátovou analýzou premenných skladových pohybov. Primárne slúži ako základný analytický nástroj skladových pohybov. Je funkčný tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve, podmienkou je ale existencia modulu Sklady v licenčnom čísle. Ak tento modul nemáte zakúpený, môžete si jeho funkčnosť vyskúšať v ostrej verzii 10-krát. V skúšobnej verzii ŠTART, kde je použitie modulu obmedzené iba štandardnými obmedzeniami tejto verzie, je potrebné si Skladové analýzy zvoliť ako voliteľný komplet.

  Ostatné

  • Bol prepracovaný algoritmus fiskálnych úhrad faktúr v hotovosti v súlade s novým riešením evidencie úhrad v rámci jednotlivých fiskálnych modulov  (platí pre fiskálne tlačiarne Varos FT 4000, Elcom EFox, Upos FPT88)
  • Bola zabezpečená podpora nových fiskálnych pokladníc Euro – modelov F, ktoré vyhovujú zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice. Ide o pokladnice: 100T,  200TE,  200TX,  500T Handy,  500TE Handy,  500TX Handy,  2000T Alpha, 2000TE Alpha, 2100TE a Elcom 500FP.  Komunikácia je riešená prostredníctvom licencovaného ovládača pokladničných komponentov „Fiskálna tlačiareň“ (AFO.dll) a externej aplikácie FCU, podobne ako v prípade ostatných nových typov fiskálnych zariadení.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close