Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.095

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.094 (v distribúcii od 14.4.2011) a verziou 11.095 (v distribúcii od 16.5.2011).

  Účtovníctvo

  • Bola upravená funkčnosť pre generovanie Reverse charge v podvojnom účtovníctve. Interný doklad na samozdanenie je teraz možné vygenerovať aj pri dokladoch, na ktorých nefiguruje adresa obchodného partnera z EU.
  • Bol upravený výpočet riadku 36 dodatočného daňového priznania, kde v niektorých situáciách dochádzalo k nesprávnemu vyčísleniu rozdielu oproti predchádzajúcej daňovej povinnosti, resp. nadmernému odpočtu.
  • Boli aktualizované definície účtovných výkazov Súvaha 2011  a Súvaha 2011- priebežná uzávierka. K dispozícii sú nové PDF súbory pre tlač originálnych výkazov (Výkazu ziskov a strát, Súvaha) platných pre rok 2011.
  • Bol odstránený problém vo funkciách Uzávierky roka – Prevod počiatočných stavov salda a bankových účtov a pokladníc (funkcia č. 3) a Naviesť stavy (č. 5) , ktorý spôsoboval, že spustenie týchto funkcií vždy skončilo chybovým hlásením.

  Mzdy

  • Pripravili sme nové formuláre pre tlač mesačných výkazov zdravotného poistenia pre jednotlivé zdravotné poisťovne pre menej ako 3 zamestnancov. Nové formuláre si je možné vybrať pri tlači pod názvami : MZ11UNI.frm – výkaz pre Union, MZ11VSZP.frm – výkaz pre VŠZP a MZ11Dovera.frm – výkaz pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.
  • V tlačovej zostave  Prehľad neprítomností  sa nesprávne zobrazovala neprítomnosť 1. dňa, tento problém bol odstránený.
  • Pri strediskovom zaúčtovaní miezd podľa zamestnancov dochádzalo v niektorých prípadoch k nesprávnemu zaúčtovaniu záväzkových dokladov voči sociálnej poisťovni pre pravidelné a nepravidelné príjmy.
  • Bola odstránená automatická aktualizácia vymeriavacích základov pri editácii mzdy, ktorá spôsobovala, že ručné zmeny vymeriavacích základov jednotlivých typov poistného sa pri otvorení uloženej mzdy zrušili.

  Ostatné

  • Vznikla možnosť komunikácie medzi Money S3 a novou externou aplikáciou iDoklad, ktorú nájdete na adrese www.idoklad.sk.  Ide o bezplatnú webovú aplikáciu určenú na vystavovanie faktúr vydaných, ktorej súčasťou je tiež evidencia adries a ďalších číselníkov súvisiacich s vystavovaním dokladov. V najbližšej dobe bude k dispozícii aj slovenská mutácia podporujúca lokálne odlišnosti slovenskej verzie.  Túto komunikáciu v Money S3 nastavíte v menu Nástroje / Nastavenie /Externé aplikkácie, kde je potrebné zadať Prihlasovacie údaje a Typ importovaných faktúr (pre možnosť doplnenia predkontácie, členenia, pokladnice/banky). Samotná dátová výmena prebieha vo formáte XML a spustíte ju pomocou sprievodcu v menu Agenda /iDoklad.
  • Suma fiskálneho pokladničného dokladu, ktorý vznikol pri  úhrade fiskálneho dobropisu v hotovosti sa už zobrazuje ako záporná čiastka. Táto úprava sa týka nových typov fiskálnych tlačiarní FT4000, UPOS a EFox a fiskálnych registračných pokladníc.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close