Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.031

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.022 (v distribúcii od 2.1.2009) a verziou 11.031 (v distribúcii od 28.1.2009).

  Účtovníctvo

  • Vznikol nový zoznam priznaní k DPH, kde je možné evidovať podané priznania k DPH, nastavovať im, či už boli podané na daňový úrad alebo nie. Priznania v tomto zozname spôsobujú uzamknutie dokladov v období, za ktoré bolo daňové priznanie podané. Pribudla možnosť podania dodatočného priznania k DPH a nový formulár priznania k DPH.
  • V účtovnom denníku sú záznamy vytvorené účtovnou závierkou zapísané s textom „účtovná uzávierka roku 2008“ a pod.
  • Do filtra peňažného denníka pribudla možnosť filtrovať „podľa stĺpca peňažného denníka„. V súvislosti s touto úpravou je možné na zoznam peňažného denníka pridať vo výberu stĺpcov , stĺpec s názvom stĺpca peňažného denníka.
  • V menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy pribudli 2 nové tlačové zostavy „Výnosy“ a „Zisk„. V týchto zostavách je možné údaje agregovať v 2 úrovniach podľa IČA, stredísk, zákaziek, činností a obdobia. Ďalej je možné výsledky vizualizovať v stĺpcovom alebo koláčovom grafe.

  Fakturácia

  • V prípade, ak sa faktúra vydaná vystavovala s použitím typu dokladu, dochádzalo k tomu, že sa druhému pridanému dokladu v poradí vymazal názov zo záložky „dodávateľ“.
  • Pri úhradách faktúr vystavených dochádzalo k nenaplneniu názvu adresy hradiaceho dokladu.
  • Ak mal používateľ zapnutú funkciu „archivácia zmien“ a po editácii vystavenej faktúry s adresou túto faktúru do archívu uložil, došlo k strate názvu adresy dodávateľa i odberateľa.
  • V priebehu editácie bezpoložkovej zálohovej faktúry v cudzej mene nedochádzalo k aktualizácii cien v cudzej mene, ak používateľ pridal do dokladu položku.

  Adresár

  • V zozname obchodných prípadov v adresári dochádzalo k chybám za situácie,  keď existovali v zozname zákazky obchodné i výrobné pričom bol zapnutý filter „len firmy s obchodnými prípadmi„.

  Sklady

  • Skladové verifikácie chybne hlásili typy skladových kariet v prípade, ak išlo o zásobu typu výrobok, ktorý ako jednu z komponentov obsahoval iný výrobok, program pri tomto stave hlásil chybný typ položky.
  • Ručne zadaná adresa odberateľa v objednávke prijatej stratila po prevzatí do vystavenej faktúry informáciu o konečnom príjemcovi.
  • Prepočet obstarávacích cien nebol dokončený v prípade, ak spracovávané dáta neboli validné. Program bol upravený tak, aby i s chybnými dátami nebol problém operáciu dokončiť.

  Objednávky

  • V prípade, ak sa do vydanej alebo prijatej faktúry prevzal objednávkový doklad so zľavou na položkách a následne sa pridal ešte jeden objednávkový doklad so zľavou alebo bez nej, vždy došlo k vynulovaniu zliav na položkách predchádzajúcej objednávky.

  Mzdy

  • Od 1.1.2009 sa mení výška maximálnych vymeriavacích základov a spôsob zaokrúhľovania odvodov a  mzdy. V súvislosti s legislatívnymi zmenami sme prepracovali nastavenie miezd. V karte nastavenia miezd  pribudla záložka ostatné nastavenia, kde je možné definovať spôsob zaokrúhľovania jednotlivých odvodov a dane a nastavovať zaokrúhľovanie jednotlivých zložiek mzdy. Bol pridaný záznam s platnosťou od 1.1.2009.
  • Boli aktualizované tlačové zostavy: Výplatný lístok – nastavenie zaokrúhľovania duálnej sumy v SKK, Mesačný výkaz poistného, všeobecný výkaz do zdravotných poisťovní. Bol prepracovaný formulár ročného zúčtovania dane za rok 2008 a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.
  • Boli aktualizované štátne sviatky pre rok 2009.

  Ostatné

  • XML modul vo verzii ŠTART je od tejto verzie možné plne využívať pomocou prepínača „XML DataExchange“, ktorý nájdete pod tlačidlom „komplet“.
  • Od verzie 11.031 nebude možné Money S3 inštalovať ani spustiť na systémoch Windows 98 a Windows Me.
  • Externý program spolupracujúci s Money S3 „DBF export“ bol upravený tak, aby mohol exportovať i databázy adries a vystavených faktúr, ktoré prešli zmenou štruktúry po zavedení dlhých názvov adries.
  • Bola zapracovaná možnosť nasmerovať každú inštaláciu Money S3, ktorá sa nachádza na PC na ľubovoľný typ licencie. Toto nasmerovanie musí uskutočniť technik.
  • V tlačovej zostave podkladov pre intrastat sa chybne plnili premenné: číslo dokladu, názov dokladu a celková cena dokladu.
  • Fakturovaná čiastka vo výkaze intrastat sa teraz zaokrúhľuje na jednotky nahor.
  • V niektorých prípadoch nebolo možné vo verzii Lite korektne spustiť program, tento problém bol odstránený.
  • Homebanking NBS od verzie 11.031 umožňuje automatické načítanie referenčných kurzov eura. Kurzy sú načítavané, tak aby bolo možné pri evidencii dokladov postupovať v súlade s novelizáciou Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH, tzn. do aktuálneho kurzového lístka sa  prevezme kurz predchádzajúceho dňa.
  • V príkazoch na úhradu zasielaných prostredníctvom homebankingu bola zohľadnená nová domáca mena. Doteraz sa vo vybraných homebankingoch  exportoval ako kód domácej meny SKK, od verzie 11.031 sa exportuje EUR.
  • V súvislosti s prechodom na novú domácu menu bol zmenený zoznam platidiel.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close