Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.032

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.031 (v distribúcii od 28.1.2009) a verziou 11.032 (v distribúcii od 9.2.2009).

  Mzdy

  • Pri zaúčtovaní miezd sa vytvárali záväzkové doklady voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam tak, že sa vytváralo zaokrúhlenie odvodov za zamestnávateľa, tento problém bol odstránený.
  • V tlačovej zostave Vyúčtovanie miezd sa niektoré hodnoty odvodu za zamestnávateľa celkom zaokrúhľovali na celé eurá, aj napriek  tomu, že v jednotlivých mzdách boli vypočítané správne.
  • Bol upravený formulár Prehľad o zrazených preddavkoch na zdravotné poistenie, platný pre rok 2007, tak aby ho bolo možné použiť aj pre rok 2008, keďže nové tlačivá zatiaľ neboli zverejnené.
  • Vo vyúčtovaní zdravotných poisťovní bol chybný text „Sk“ nahradený za €.
  • Vo formulári Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa chybne zobrazovala hodnota  doplnkového dôchodkového poistenia za zamestnávateľa

  Ostatné

  • Pre tlač vystavených a prijatých faktúr, vrátane zálohových a skladových dokladov boli pripravené nové formuláre , ktoré zobrazujú jednotkovú cenu na 4 des. miesta. Príslušné formuláre je možné si vybrať pri tlači jednotlivých dokladov – sú označené popisom a pre jednoduchšiu orientáciu všetky obsahujú na konci názvu číslicu „4″ (pr. vfaktur4.frm – formulár určený pre tlač vystavenej faktúry s jednotkovými cenami na 4 des. miesta).

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close