Ďalšie utility

  Ďalšie desiatky funkcií k Money S3 sú obsiahnuté v drobných utilitách, z ktorých množstvo je dokonca zadarmo na prevzatie na internete.

  Ďalšie si môžete aspoň vyskúšať v podobe demoverzií. Niektoré sú spomenuté informatívne a v prípade záujmu nás kontaktujte.

  Na tejto stránke nájdete pomocné aplikácie, ktoré  výrazne rozšíria možnosti  systému Money S3 a ušetria vám čas aj peniaze.

  Adresná karta Plus

  Spúšťa sa priamo z adresára firiem Money (pre firmu, ktorá je označená kurzorom) a zobrazuje súhrnné informácie z niekoľkých modulov :

  • celkový dodávateľský aj odberateľský obrat za zvolené obdobie (obrat za posledný mesiac/štvrťrok/rok/celkovo)
  • zoznam skladových zásob, ktoré boli predmetom nákupu/predaja pre danú firmu (ľahko tak zistíte , za akú cenu sa zákazníkovi vyfakturoval určitý výrobok alebo služba , alebo aká bola posledná nákupná cena ľubovoľného výrobku od vybraného dodávateľa)
  • celkovú sumu neuhradených záväzkov/pohľadávok (naviac farebne zvýraznenú pre neuhradené doklady po splatnosti)
  • zoznam všetkých dokladov a položiek za dané obdobie (vrátane dokladov z minulých rokov ) s možnosťou filtra len na určitý modul (napr. vystavené faktúry)
  • obrat stredísk/zákaziek/činností zákazníka za zvolené obdobie
  • a ďalšie funkcie ( napr. celkový počet upomienok, zobrazenie všetkých komentárov, a pod.)

  Všetky funkcie máte k dispozícii ihneď, nemusíte tak opúšťať práve vytváranú faktúru alebo objednávku, alebo zložito dohľadávať dáta z minulých rokov.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Adresná karta PlusAdresná karta Plus2 MB

  Agenda Plus

  Pokročilé možnosti práce s agendou a zoznamami. Určite sa vám čas od času stáva, že by ste chceli sa zoznamami uskutočniť niektoré operácie, ktoré Money S3 bežne neumožňuje. Môže ísť napríklad o prečíslovanie pokladničných alebo interných dokladov podľa dátumu, trvalé odstránenie zmazaných záznamov (modro přeškrtnutých) alebo kontrolu postupnosti číselných radov. To všetko dokáže veľmi obľúbený modul Agenda Plus.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Agenda PlusAgenda Plus1 MB

  Automatická reindexácia

  Profesionáli ocenia túto drobnú funkciu pre prácu so zdrojovými dátami Money S3. Reindexácia databáz prebieha podľa parametrov zadaných z príkazových riadkov (môžeteju automaticky spustiť z naplánovaných úloh Windows). Pred reindexáciou dokáže zmazať indexové súbory a vykonať teda „úplnú“ reindexáciu dáť. Umožňuje tiež exportovať záznamy z databázy GLAkce a zmenšiť tak ich veľkosť. Ďalšou špeciálnou funkciou je možnosť reindexácie v prípade, kedy sú prihlásení používatelia a tiež uvoľnenie súborov net.acc a netacc.ini.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Automatická reindexáciaAutomatická reindexácia487 KB

  Cardsweeper

  Nástroj pre mazanie nepoužívaných skladových zásob a kmeňových kariet. Program skontroluje vybranú agendu a ponúkne odstránenie tých záznamov z databázy skladových zásob (sksezzas), s ktorými nikdy nebol vykonaný žiadny pohyb (vo všetkých rokoch). Druhá voľba ponúka odstránenie kmeňových kariet (skkmkart), ktoré nie sú umiestnené na žiadnom zo skladov (používatelia totiž často vymažú kartu zo skladu, ale už nie z kmeňových kariet). Urobte si v dátach poriadok!

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  CardsweeperCardsweeper18 KB

   

  Dátový mostík S3 Kasa off-line

  Off-line prepojenie Money S3 s Money S3 Kasa. Hoci sila Money S3 Kasy oproti Predajni SQL tkvie práve v on-line predaji z dát Money S3, občas je nutné predávať aj off-line. Program ponúka riešenie v situáciách, kedy nemôžete alebo nechcete použiť nadstavbu Money S3 KASA v on-line režime (počítač na predajni napríklad nie je možné sieťovo prepojiť s centrálnym počítačom, na ktorom spracovávate agendu firmy, spojenie často vypadáva či v ceste stoja iné prekážky) a nechcete súčasne používať Predajňu SQL. Off-line komunikácia prebieha pomocou tzv prenosových súborov, ktoré je možné zasielať aj pomocou internetu – na podobnom princípe pracujú hardvérové registračné pokladnice prepojené s Money S3.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Dátový mostík S3 Kasa off-lineDátový mostík S3 Kasa off-line3 MB

  Export PPL

  Ak využívate služby prepravnej spoločnosti PPL, môžete exportovať vystavené faktúry do formátu, ktorý ide načítať na webovom portáli PPL. Služby prepravných služieb síce najčastejšie využívajú vlastníci internetových obchodov, ale väčšie množstvo individuálnych zásielok tovaru využíva oveľa viac spoločností. Nastavenie umožňuje exportovať z faktúry rôzne premenné.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Export PPLExport PPL1 MB

  Formulár vzájomného zápočtu

  Pomocou tohto doplnku môžete vytlačiť formulár vzájomného zápočtu v prípade, keď nemôžete alebo nechcete používať aparát vzájomných zápočtov Money (Účtovníctvo / Interné doklady / Vzájomné zápočty) a tvoríte teda zápočty pomocou manuálnych interných dokladov (prípadne pomocou pokladničných dokladov cez tzv. Zápočtovú pokladnicu).

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Formulár vzájomného zápočtuFormulár vzájomného zápočtu3 MB

  Generovanie čiarového kódu

  Ak chcete vo firme využívať čiarové kódy a daný sortiment ich neobsahuje, môžete ich jednoduchým spôsobom generovať priamo do skladových kariet v Money S3. Doplnok podporuje medzinárodný EAN kód, alebo ľubovoľný vnútrofiremný kód, ktorý potom môžete tlačiť napr. na samolepiace štítky.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Generovanie čiarového kóduGenerovanie čiarového kódu1 MB

  Hromadné generovanie faktúr

  Umožňuje generovať vystavené faktúry podľa vopred definovaných dávok. Je určený predovšetkým pre firmy s periodickou fakturáciou (napríklad mesačné paušálne fakturácie). Program umožňuje využívať aj tzv. používateľské premenné, pomocou ktorých možno ľahko meniť texty pred či za položkami, prípadne v poznámke položky.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Hromadné generovanie faktúrHromadné generovanie faktúr1 MB

  Import kurzového lístka

  Doplnok umožňuje jednoducho importovať internetový kurzový lístok do Money S3. Proces je možné spúšťať buď ručne, alebo automatizovať pomocou naplánovaných úloh. Podporovaný je denný aj pevný kurzový lístok Money. Kurzy je možné importovať z NBS/ECB resp. z ČNB.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Import kurzového lístkaImport kurzového lístka560 KB

  Import položiek dokladov z Excelu

  Doplnok umožňuje importovať z Excelu do Money S3 položky týchto dokladov: faktúra prijatá/vystavená, predajka, výdajka, príjemka, dodací list prijatý/vystavený, objednávka prijatá/vystavená, ponuka prijatá/vystavená, dopyt prijatý/vystavený. Importujú sa vždy len položky dokladu . Všetko prebieha v tzv interaktívnom režime – používateľ teda najprv určí zdroj dát (súbor v Exceli) a spustí import. Potom sa na obrazovke automaticky zobrazí novo vygenerovaný doklad, ktorý čaká na doplnenie ďalších údajov ( napr. adresy zákazníka , dátumu splatnosti , atď. ) a na potvrdenie . Ak používateľ ponúkaný doklad odmietne , záznam sa do Money neuloží. Zdrojom dát môže byť XLS (resp. XLSX ) súbor, CSV súbor (textové hodnoty oddelené bodkočiarkou ), alebo schránka Excelu (Ctrl + C).

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Import položiek dokladov z ExceluImport položiek dokladov z Excelu1 MB

  Import skladových zásob

  Umožňuje načítať skladové databázy vo formáte DBF priamo do vášho Money S3. To je výhodné najmä vtedy, keď vám váš dodávateľ odovzdá zoznam produktov v DBF a vám sa nechce ručne prepisovať ceny či zakladať nové karty skladových zásob. Ak je nájdená existujúca skladová karta, aktualizuje sa len cena, v opačnom prípade je založená nová položka zoznamu.

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Import skladových zásobImport skladových zásob1 MB

  Konvertor príjmových dokladov

  Môžete jednoduchým spôsobom konvertovať položky prijatej faktúry (či už príjemky alebo dodacieho listu) do faktúry vystavenej, dodacieho listu alebo predajky. Ak v Money S3 evidujete prijaté faktúry s väčším množstvom položiek, ktoré následne fakturujete konkrétnemu odberateľovi, vyskúšajte si tento doplnok – minimalizujete tým nechcené zámeny položiek, ktoré vznikajú pri prepisovaní z faktúry prijatej do faktúry vystavenej. Zároveň ušetríte aj ohromné množstvo času.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Konvertor príjmových dokladovKonvertor príjmových dokladov961 KB

  MonExcel

  Pomocou tohto doplnku je možné exportovať výberové tlačové zostavy (teda nielen klasické „mriežkové“ zoznamy) z Money S3 do formátu MS Excel. Doplnok využíva tzv. prevodné šablóny (tie najpoužívanejšie sú štandardnou súčasťou inštalácie), ktoré si môže používateľ ďalej graficky upraviť. Ak často potrebujete s tlačovými zostavami ďalej pracovať, vytvárať na ich základe analýzy alebo ich len prezentovať v rámci iných dokumentov, ušetrí vám MonExcel množstvo hodín zdĺhavého prepisovania a vylúči možnosť chyby.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  MonExcelMonExcel2 MB

  Money Mail (PDF)

  Pomocou tohto doplnku Money S3 môžete presmerovať vygenerovaný e-mail s PDF prílohou z terminálového servera na váš lokálny poštový program (napr. Outlook a pod). Doplnok je teda primárne určený používateľom, ktorí prevádzkujú Money S3 na terminálovom serveri (vzdialená plocha) a potrebujú odosielať PDF prílohy pomocou svojho lokálneho e-mailového programu.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Money Mail (PDF)Money Mail (PDF)2 MB

  Money2EDI

  Je určený pre elektronickú výmenu dokumentov medzi Money S3 a obchodnými partnermi prostredníctvom EDI providera (CCV, EDITEL atď). Modul je určený firmám, ktoré obchodujú s reťazcami typu Ahold, Makro, Tesco a pod. a u ktorých EDI komunikácia nahrádza bežné „papierové“ doklady. Mostík podporuje primárne formát EDITEL INHOUSE  a dopĺňa funkčnosť Money S3 o prácu so spotrebnou daňou a s obalmi. Súčasťou aplikácie sú niektoré zákaznícke úpravy, program priebežne upravujeme podľa požiadaviek užívateľov a ich obchodných partnerov. Pre funkčnosť importu objednávok do Money S3 je nutné mať Money S3 vybavené modulom XML DE Profi.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Money2EDI Money2EDI 5 MB

  Oprava odkazov pripojených dokumentov a obrázkov

  Doplnok hromadne zamieňa odkazy pripojených dokumentov alebo obrázkov skladových kariet Money S3. Využitie nájde najmä tam, kde došlo k presunu Money na iný počítač (alebo iný operačný systém), a nová disková štruktúra priečinkov s pripojenými dokumentmi/obrázkami je odlišná od pôvodného prostredia. Ďalším dôvodom môže byť situácia pri práci v sieti, kedy odkaz na zdieľaný priečinok dokumentov/obrázkov na serveri bol z každej stanice mapovaný odlišnou sieťovou jednotkou, a teraz je požiadavka na zjednotenie.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Oprava odkazov pripojených dokumentov a obrázkovOprava odkazov pripojených dokumentov a obrázkov446 KB

  PC Inventúra S3

  Aplikácia zjednodušuje a zrýchľuje proces inventúry tovaru v Money. Modul nájde uplatnenie všade tam, kde fyzické umiestnenie tovaru v sklade dovoľuje použitie obyčajného počítača (najčastejšie notebooku), ktorý potom plní úlohu „zberača dát“. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne drahé mobilné zariadenia (PDA či terminály), stačí obyčajný notebook, ktorý nemusí byť pripojený do siete a nemusí mať nainštalované Money (komunikácia prebieha off-line). Ak máte na skladových kartách Money evidovaný čiarový kód, stačí k notebooku pripojiť bežný snímač čiarového kódu (USB či COM). Program obsahuje tiež unikátne (voliteľnú) funkciu na zadanie množstva pomocou snímača. Aj bez snímača čiarového kódu (na notebooku možno vyhľadať konkrétnu skladovú kartu aj ručne, napr. pomocou popisu, katalógu, PLU, a pod.).

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  PC InventúraPC Inventúra4 MB

  Peňažný denník Plus

  Ide o rozšírený generátor reportov peňažného denníka. Cieľovú zostavu je možné voliteľne meniť podľa rôznych skupín (napr. zákaziek, stredísk, firiem a pod.) a tiež exportovať do programu MS Excel. Unikátne horizontálne členenie dovoľuje pre jednoduché porovnanie zobraziť viac reportov vedľa seba.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Peňažný denník PlusPeňažný denník Plus1 MB

  Platobná morálka a dlžníci

  Detailne analyzuje odberateľské firmy z adresára firiem Money S3, u každej sledovanej firmy je navyše pomocou päťhviezdičkovej stupnice zobrazená jej platobná morálka. K dispozícii sú celkom 3 režimy:

  • analýza konkrétnej firmy z adresára
  • zoznam odberateľov, ktorí znášali doklady po splatnosti
  • výpis aktuálnych dlžníkov vrátane dokladov

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Platobná morálka odberateľovPlatobná morálka odberateľov1 MB

  Podlimitné zásoby

  Vyhľadá a zobrazí skladové karty, pri ktorých stav zásoby k dnešnému dňu poklesol pod sledovaný limit. Disponuje aj voliteľnou funkciou na generovanie objednávok vystavených do stanoveného limitu. Zoznam zobrazených zásob je možné triediť podľa ľubovoľného stĺpca, k dispozícii je tiež fulltextové vyhľadávanie. Podľa nastaveného filtra program rozdelí zásoby na jednotlivých dodávateľov a ďalej na skladové skupiny (toto zoskupenie je však možné vypnúť a zobrazovať tak len prostý zoznam zásob).

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Podlimitné zásobyPodlimitné zásoby610 KB

  Pohyby zamknutých položiek

  Táto drobná utilita zobrazí výdajové doklady, prostredníctvom ktorých bol tovar predaný. Je vhodná najmä pre rýchle dohľadanie dokladov, u ktorých je nutné (napr. z dôvodu prijatej faktúry) zameniť skladovú dodávku tak, aby bolo možné prijatú faktúru zmazať alebo upraviť.

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Pohyby zamknutých položiekPohyby zamknutých položiek1 MB

  Prieskumník pripojených dokumentov

  Zobrazuje všetky elektronicky pripojené dokumenty z vybraných modulov Money ako súhrnný zoznam s voliteľným zoskupovaním (napr. podľa firiem , stredísk, zákaziek). Doplnok vizuálne zlučuje pripojené dokumenty z viacerých modulov (napr. z faktúr, adresára firiem, zoznamu zákaziek, objednávok, … ). Ak chcete napr. zistiť všetky dokumenty pripojené k určitej firme, nemusíte ich pracne dohľadávať pri jednotlivých dokladoch či zákaziek. Program dokumenty voliteľne zoskupuje do prehľadných zložiek. Zoskupovať dokumenty môžete podľa firiem, stredísk, zákaziek, činností, čísla dokladu alebo dátumu vystavenia. Zoskupovanie môže tiež úplne vypnúť – v takom prípade doplnok zobrazí súhrnný zoznam všetkých dokumentov v Money.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Prieskumník pripojených dokumentovPrieskumník pripojených dokumentov636 KB

  PrintCard

  Mnoho firiem si zbytočne komplikuje život tým, že etikety a popisky tovaru v predajni tlačí z iného programu, než v ktorom vedie účtovníctvo a predaj. Program PrintCard je preto určený pre rýchlu tlač štítkov a etikiet na bežných laserových či atramentových tlačiarňach priamo z Money S3. Aplikácia umožňuje tlač štítkov zo zoznamu zásob, zo skladového dokladu (vrátane čiarových kódov) a tlač adresných štítkov alebo obálok pre ľahšiu distribúciu adresátom. Súčasťou programu je archív formulárov, ktorý obsahuje niekoľko desiatok už pripravených grafických návrhov formulárov štítkov; nie je ale problém vytvoriť si akýkoľvek vlastný návrh.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  PrintCardPrintCard6 MB

  Sumačné zostavy S3 Kasa

  Prehľadné informácie o tržbách s možnosťou exportu do Excelu. Doplnok poskytuje súhrnné sumárne informácie zo skladových predajok, ktoré boli vytvorené v programe Money S3 alebo v nadstavbe Money S3 Kasa. Množinu načítaných dát je možné obmedziť dátovým filtrom a ďalej filtrom na konkrétne predajné miesta. Výsledkom je prehľadný interaktívny zoznam, ktorý zobrazuje denné, mesačné, štvrťročné aj polročné tržby. Okrem toho Sumárne zostavy umožňujú rozpis DPH, platieb nepeňažnými platidlami (napr. platobnými kartami) a grafický náhľad na dáta. Pre ďalšie spracovanie oceníte navyše jednoduchý export do Excelu.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Sumačné zostavy S3 KasaSumačné zostavy S3 Kasa1 MB

  Uloženie/načítanie zámkov dokladov

  Týmto doplnkom môžete rýchlym spôsobom odomknúť všetky požadované doklady (napr. z dôvodu vykonania prepočtu obstarávacích cien zásob). Na rozdiel od internej funkcie Money S3 Hromadné zamykanie dokladov si však doplnok „zapamätá“, ktoré doklady boli uzamknuté a ktoré nie. Potom, čo vykonáte požadované úpravy, je uvedenie zámkov do pôvodného stavu otázkou niekoľkých sekúnd.

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Uloženie/načítanie zámkov dokladovUloženie/načítanie zámkov dokladov772 KB

  Validácia dokladov pomocou snímača čiarového kódu

  Pomocou doplnku Validácia dokladov môžete rýchlo skontrolovať expedovaný alebo prijímaný tovar pomocou snímača čiarového kódu oproti dokladu v systéme Money. Ak chcete vykonať fyzickú kontrolu tovaru, stačí vybrať požadovaný doklad (program podporuje vystavené aj prijaté faktúry, vystavené aj prijaté dodacie listy, predajky, príjemky, výdajky i prevodky) a na počítači v sklade alebo predajni okamžite snímať čiarové kódy na tovare. Program priebežne „odpočítava“ naskenované kusy a vo chvíli, keď je položka dokladu úplne vykrytá, tak ju označí príznakom OK. Výsledkom je prehľadný protokol, ktorý odhalí chýbajúci alebo naopak prebytočný tovar (ktorý neexistuje na doklade) napr. pred jeho expedíciou zákazníkovi.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Validácia dokladov pomocou snímača čiarového kóduValidácia dokladov pomocou snímača čiarového kódu4 MB

  Výpis duplicitných skladových kariet

  Hľadanie duplicitných záznamov v položkách zoznamov Money S3 je čas od času síce potrebná, ale veľmi úmorná a nudná činnosť. Zvlášť v zozname skladových kariet je hľadanie značne obtiažne, pričom duplicity môžu vo väčších databázach robiť problémy pri naskladňovanie a registrácii stavu zásob. Výpis duplicitných skladových kariet túto kontrolu vykoná za vás. Veľmi jednoducho dokáže vyhľadať položky s rovnakým katalógovým číslom, čiarovým kódom, popisom alebo skratkou. Utilita je úplne zadarmo, vyskúšať ju môžete napríklad hneď!

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Výpis duplicitných skladových karietVýpis duplicitných skladových kariet342 KB

  Výsledovka Plus

  Ak chcete klasickú výsledovku zobraziť v oveľa detailnejšej forme, je tu Výsledovka Plus. Vďaka nej je možné sledovať napr. ziskovosť (hospodársky výsledok) niekoľkých zákaziek naraz alebo graficky zobraziť vývoj nákladov a výnosov podľa zvoleného dátumového obdobia. Porovnateľné sú aj účty s ostatnými zákazkami, export do Excelu je samozrejmosťou.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Výsledovka PlusVýsledovka Plus1 MB

  Zámena bankových kódov

  Utilita, ktorá umožňuje vykonať hromadnú zámenu bankových kódov v adresári firiem Money S3. Využijete ju napríklad v situáciách, keď dôjde k zlúčeniu dvoch bankových ústavov a je tak nutné aktualizovať bankové spojenie dodávateľov. Aplikácia zabezpečí, že pri prepisovaní neurobíte chybu, a navyše vám ušetrí značné množstvo času. Za jej použitie pritom nič neplatíte.

  Na prevzatie zadarmo

   NázovVeľkosť
  Zámena bankových kódovZámena bankových kódov1 MB

  Ziskovosť dokladov

  Umožňuje sledovať ziskovosť jednotlivých záznamov (vystavených faktúr, predajok, objednávok), a to vrátane rozpisu. Nejedná sa však o obyčajnú statickú tlačovú zostavu: výsledkom je totiž prehľadný zoznam dokladov, v ktorom je možné dáta triediť a vyhľadávať. Nájdete tu tiež tzv. TOP prehľady, ktoré zobrazujú výsledky sumárne z niekoľkých pohľadov, napr. najziskovejších odberateľov alebo zákazky. Všetko je navyše možné exportovať do Excelu a v ňom ďalej informácie spracovávať.

  Skúšobná verzia na prevzatie

   NázovVeľkosť
  Ziskovosť dokladovZiskovosť dokladov1 MB

  Máte záujem o Money S3?

  Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

  Vaše meno*

  Email*

  Spoločnosť

  Telefón

  Vaša správa*

  Rozšírenia

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close