Servis a opravy

  Možnosti modulu Servis a opravy

  Modul Money S3 Servis pre vás znamená koniec papierovej či „excelovskej“ evidencie servisnej agendy. S modulom Servis budete ľahko organizovať, evidovať a riadiť všetky činnosti súvisiace so servisom, reklamáciami a opravami v ľubovoľnom podnikateľskom odbore. Modul obsahuje :

  • agendy pre vybavovanie zákaziek záručného i pozáručného servisu a reklamácií
  • evidenciu opráv zadaných u vašich dodávateľov
  • je ho možné prispôsobiť ľubovoľnému odvetviu: od jednoduchého riešenia reklamácií internetového obchodu až po servis a opravy napr. bielej techniky, počítačov, automobilov, strojných zariadení a pod.
  • umožňuje sledovanie histórie každej opravy, klientov a ich platobnej morálky
  • z modulu je možné priamo vystavovať faktúry a ďalšie súvisiace doklady – žiadny údaj nebudete musieť zadávať viackrát

  Modul obsahuje dva zoznamy – Servis a Opravy. Doklady v zozname Servis primárne slúžia na evidenciu reklamácií tovaru, ktorý predávate (reklamáciu uplatňuje váš odberateľ), doklady v zozname Opravy slúžia k reklamácii nakúpeného tovaru (reklamáciu uplatníte vy u dodávateľa). Táto ponuka je rozšírená aj o možnosť reklamácie zakúpeného majetku.

  Zjednodušenie práce s modulom Servis a opravy

  Zoznam servisov v zvolenom období

  • Modul umožňuje kompletnú evidenciu a riadenie servisnej a opravárenskej činnosti ľubovoľného odvetvia.
  • Celú evidenciu servisu v Money S3 si môžete kompletne prispôsobiť. Nastavenie alebo opravy existujúcich šablón vám umožní prispôsobiť program vašej servisnej stratégii, opravovaným komoditám a konkrétnym potrebám a zvyklostiam. Modul bude pracovať podľa vašich predstáv.
  • Modul Servis neslúži len k evidencii aktuálne prebiehajúcich opráv. Môžete si zobraziť aj históriu opráv a servisných operácií, čo vám zjednoduší agendu nielen pre opakovaných opravách rovnakého výrobku.
  • Vďaka modulu odpadne nenávidená činnosť vypisovania záznamov o oprave. Money S3 ho totiž v maximálnej možnej miere generuje automaticky, vrátane možnosti voľby subdodávateľskej kooperácie. Na vás ostane dopísanie len konkrétneho úkonu.
  • Už nikdy viac zmätok v agende jednotlivých typov servisu! Modul umožňuje kompletnú správu záručného servisu, pozáručného servisu i reklamácií.
  • Konečne sa prepojí agenda vystavovania faktúr s agendou servisnej evidencie. Faktúru totiž vystavíte priamo z modulu Servis.
  • Opravované produkty sú v Money S3 previazané s vaším skladom (a to vrátane evidencie výrobných čísel!) Rovnako, ako klienti v adresári. Presne tak viete, kto a čo reklamuje či necháva opravovať a hlavne nič nemusíte vypisovať dvakrát!
  • Modul automaticky doplňuje adresy či výrobné čísla a ďalšie detaily opravovaného tovaru podľa údajov v zoznamoch ďalších modulov.
  • S modulom Servis budete mať absolútny prehľad o vykonaných opravách. Zobrazenie informácií o histórii servisu (či už podľa tovaru s výrobným číslom, alebo podľa zákazníka) je otázkou troch sekúnd. Už žiadne ručné hľadanie v kartotéke!

   Karta Servisu

  • Modul neeviduje iba nedostatky konkrétneho tovaru u konkrétnych zákazníkov. Máte vždy prehľad aj o konkrétnych identifikovaných nedostatkoch vrátane spôsobu ich vybavenia. Pri oprave už nikdy neurobíte dvakrát tú istú chybu!
  • Niektoré opravy zaberajú viac času – preto máte s modulom Servis vždy komplexný a rýchly prehľad o stave jednotlivých opráv.
  • Evidencia opráv nikdy nebola podrobnejšie. Agenda obsahuje pole pre predmet servisu, popis chyby, identifikáciu klienta, stav predmetu, odhad ceny, požadované servisné operácie, obrázky (napr. fotografie poškodenia vozidla), informácie o odovzdaní a mnohé ďalšie. Je len na vás, čo z toho využijete!
  • Money S3 vám uľahčí aj evidenciu a kontrolu výdaja materiálu. Modul je previazaný s evidenciou skladových zásob, takže máte v každom okamihu prehľad, koľko náhradných dielov máte v sklade, koľko ich budete potrebovať a koľko ich teda máte objednať.
  • Ak ešte stále priraďujete zamestnancov k jednotlivým opravám prostredníctvom papierového diára, mali by ste zbystriť. Money S3 umožňuje voľbu konkrétneho zamestnanca, zodpovedného za daný servis alebo opravu.
  • Modul garantuje plnú previazanosť a možnosť využitia všetkých ostatných funkcií ekonomického systému. Príkladom je adresár, objednávky, sklad, fakturácia, účtovníctvo, CRM, skladové a účtovný analýzy atď.
  • Okrem účtovania za úkon si môžete zvoliť prehľadnejší a praktickejší spôsob účtovania. Vytvorte v Money S3 cenu podľa súčtu odpracovaného času, hodinovej mzdy a použitého materiálu!

  Karta položky servisu určitého tovaru

  Vyskúšajte si modul Servis a opravy!

  Po aktualizácii na verziu 12.000 alebo vyššiu sa objaví v hlavnom menu nová ponuka Servis. V rámci tejto ponuky sa zobrazia voľby modulu Servis, Opravy, Typy servisov, Typy opráv.

  Vzhľadom k vysokej previazanosti s ďalšími funkciami modul nie je možné vyskúšať vo vašej bežnej inštalácii Money S3, narozdiel napríklad od Skladových či Účtovných analýz. Modul si ale môžete vyskúšať zdarma v bezplatnej verzii Money S3 Štart, ktorú je možné prevziať z internetu – limitovaní budete iba bežnými obmedzeniami kompletu Štart, teda množstvom záznamov v jednotlivých zoznamoch.

  Objednávka modulu Servis a opravy

  Objednať modul Servis a opravy

  Potrebujete sa pred nákupom poradiť? Volajte, píšte:
  obchod@money.sk, 02/49 21 23 23

  Bližšie informácie o cenách modulov nájdete v našom cenníku.
  Zakúpenie modulu sa vzťahuje k celému kompletu vrátane všetkých agend, ďalších sieťových alebo lokálnych licencií.

  Chcete si modul bezplatne vyskúšať?

  Napíšte nám, zašleme Vám do Vašej licencie Money S3 bezplatný 30-dňový skúšobný kód.

  Meno*

  Spoločnosť*

  E-mail*

  Telefón

  Licenčné číslo Money S3 alebo PIN*

  Nájdete ho v pravom dolnom rohu spusteného Money.

  _

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close