Saldokonto a účtovné analýzy v Money S3

  Jednoduchšie „čistenie salda“ – operatívne riešenie saldokontných zápisov

  Účtovný program Money S3 vám vďaka modulu Účtovné analýzy umožňuje operatívne riešenie saldokontných zápisov, t.j. úpravy prvotných dokladov v podvojnom účtovníctve tak, aby práce účtovníkov na tzv. „čistenie salda“ boli efektívne a podstatne jednoduchšie.

  V novom zozname vám v prehľadnej forme zobrazí aktuálne saldo vrátane agregačných premenných (účet, IČO, párovací symbol) a konkrétnych zaúčtovaní dokladov na tieto premenné. Priamo zo zoznamu môžete meniť aj zdrojové doklady a ich úhrady a zaúčtovanie, zoznam na tieto zmeny automaticky reaguje. Používateľ si môže zvoliť konfiguráciu zoznamu alebo nastaviť ľubovoľnú vlastnú, do ktorej môže zahrnúť aj ostatné premenné účtovného denníka, ako sú stredisko, zákazka, činnosť alebo dátum.

  Výhody modulu v kocke

  • Modul niekoľkokrát zrýchľuje štandardnú činnosť tzv. „čištenia salda“ a u väčších firiem ušetrí mesačne 2-3 dni práce účtovníka.
  • Manažérom a účtovníkom poskytuje nové analytické informácie z účtovného denníka i za viac účtovných rokov súčasne.
  • Modul je dátovou kockou nad účtovným denníkom a jednotlivé agregačné úrovne sú zobrazené v prehľadnom zozname.
  • Poskytuje tlačové výstupy vrátane grafov a exportu celého zoznamu do Excelu v ľubovoľných úrovniach. Prehľadne a pohodlne zobrazí jednotlivé agregačné úrovne – zvolené konfigurácie podľa vybraných premenných (účet, IČO, párovací symbol, dátum, stredisko, zákazka a činnosť).

  Praktické skúsenosti s účtovnými analýzami

  ,,Modul účtovné analýzy naplnil moju predstavu o modernom a pokrokovom účtovníctve, ktoré šetria čas aj nervy svojim používateľom. Základná ekonomická operácia zisťovania salda, teda stavu záväzkov, pohľadávok a ich uhradenia, zaberala až príliš mnoho času aj preto, že naša spoločnosť GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., spracováva pomerne rozsiahlu agendu s množstvom účtov a obchodných partnerov. Celý proces predtým vyzeral tak, že som si vytlačil zostavu Salda, ktorá automaticky spárovala k sebe patriace položky a zobrazila výsledný Stav konta danej spoločnosti. Už samotná tlač niekoľko desiatok stránok nebola príjemná, potom naviac nasledovalo ručné prepisovanie, oprava nesprávne zadaných variabilných symbolov, škrtanie ceruzkou a ďalšie zdĺhavé opravy. Potom bolo nutné zadať všetko späť do systému … a postup opakovať stále dokola až do tej doby, až bola zostava konečne v poriadku. Obyčajné saldo síce šetrí prácu, ale je veľmi náročné na čas a dôkladnosť,  každá nepozornosť oddiali výsledok minimálne o jeden výtlačok Salda naviac.“

  Účtovné analýzy v programe Money S3

  Účtovná analýza zoskupená podľa vybraných parametrov

  „Účtovné analýzy oproti tomu fungujú on- line v reálnom čase. Na monitore počítača priebežne vidím spárované symboly a účty a prechádzam ich ako bežný zoznam. Akonáhle objavím chybu, ihneď ju môžem opraviť v zaúčtovaní alebo priamo na konkrétnom doklade, vrátane možnosti meniť úhrady dokladu – Money S3 automaticky tieto zmeny premietne do zoznamu Účtovných analýz. Predstava, že by som aj dnes mal naďalej pracovať iba so štandardným modulom Salda, mi už pripadá úplne nereálna.“

  „Modul účtovné analýzy mi naviac umožňuje získavať analytické informácie z viacerých účtovných rokov naraz. A to bez toho, aby som sa musel prepínať medzi jednotlivými rokmi príslušnej agendy (typicky napríklad ziskovosť zákaziek cez viacero účtovných rokov a možnosť členenia podľa dátumových intervalov – týždeň, mesiac, štvrťrok a pod.). Tieto analytické informácie je možné získavať pre ľubovoľnú kombináciu nasledujúcich premenných účtovného denníka: účet,  IČO, párovací symbol, dátum, stredisko, zákazka, činnosť.“

  „Osobne si myslím, že tento modul tak šetrí čas nielen účtovníkom, ale môže byť veľmi dobrým nástrojom, i pre manažérov a obchodných riaditeľov. Samozrejmosťou sú tlačové výstupy a možnosti exportu do formátu Excel pre prípadné ďalšie spracovanie používateľom. Zmieňované funkcie sú všestranne uplatniteľné, rovnako ako prehľad o solventnosti jednotlivých obchodných partnerov.“

  „Účtovné analýzy by podľa mňa mali byť súčasťou ekonomického systému každej väčšej spoločnosti s náročnejšou účtovnou agendou.“

  Ing. Tomáš Tehlár, riaditeľ účtovnej a daňovej spoločnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

  Všeobecné zostavy

  Neoddeliteľnou súčasťou modulu sú aj Všeobecné zostavy, ktoré vám umožňujú v podstate ľubovoľný pohľad na dáta účtovného denníka podľa najrôznejších kritérií a ich zobrazenie vo forme grafu a exportu do Excelu. Zostava je umiestnená v menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy a pracujete s ňou pomocou štandardného Sprievodcu.

  Výstup v plnej miere využíva aparát modulu a umožňuje tlačiť akúkoľvek konfiguráciu, ktorá sa nastaví a uloží priamo v sprievodcovi. Zadané konfigurácie sa ukladajú oddelene od konfigurácie zoznamu Účtovných analýz. Princíp tvorby konfigurácie je úplne rovnaký so zoznamom modulu Účtovné analýzy. Zostava však buduje základnú databázu podľa nastavenej konfigurácie, z ktorej čerpá svoje údaje v lokálnom, dočasnom súbore umiestnenom na konkrétnom počítači používateľa. Táto databáza teda nie je „aktívna“ v zmysle Účtovných analýz a nepremietajú sa do nej ďalšie prípadné zmeny zaúčtovania dokladov. Z tohto dôvodu je umožnené i prezeranie databázy v tzv. stromčekovom zozname, ktorý zobrazíte pomocou tlačidla Tabuľka na poslednej strane sprievodcu.

  Objednávka modulu Účtovné analýzy

  Objednať modul Účtovné analýzy

  Potrebujete sa pred nákupom poradiť? Volajte, píšte:
  obchod@money.sk, 02/49 21 23 23

  Bližšie informácie o cenách modulov nájdete v našom cenníku.
  Zakúpenie modulu sa vzťahuje k celému kompletu vrátane všetkých agend, ďalších sieťových alebo lokálnych licencií.

  Chcete si modul bezplatne vyskúšať?

  Napíšte nám, zašleme Vám do Vašej licencie Money S3 bezplatný 30-dňový skúšobný kód.

  Meno*

  Spoločnosť*

  E-mail*

  Telefón

  Licenčné číslo Money S3 alebo PIN*

  Nájdete ho v pravom dolnom rohu spusteného Money.

  _

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close