Služby pre informačný systém Money S4

Tím skúsených konzultantov je Vám k dispozícii pre riešenie akýchkoľvek otázok ohľadom informačného systému Money S4.

Pred nákupom nového informačného systému Vám radi pomôžeme s výberom vhodného Money na bezplatných konzultáciách.

Používateľom informačného systému Money S4 ponúkame komplexný systém podpory, ktorý zahŕňa bezplatné služby telefonickej a internetovej podpory ako aj možnosť individuálnej podpory s vlastným Osobným konzultantom. V našej ponuke samozrejme nechýbajú tematické školenia a množstvo ďalších služieb spojených s implementáciou a používaním informačného systému Money S4:

Návrh nasadenia Money S4

Dokument obsahujúci jednotlivé kroky konfigurácie systému tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám zákazníka vzhľadom k štandardným možnostiam systému.

Hardvérový (softvérový) audit

Zistenie súčasného stavu IT infraštruktúry zákazníka s cieľom navrhnúť vhodné riešenie pre optimálnu prevádzku Money S4, resp. Predajne SQL.

Prvotný import dát

V rámci nasadenia Money S4 je možné importovať dáta potrebné pre plynulý prechod z iných systémov – Adresár, Účtovná osnova, Katalóg (zoznam skladových kariet), Počiatočný stav zásob, Neuhradené faktúry prijaté a vystavené. Prvotný import dát je možné realizovať v rôznych formátoch, bližšie informácie Vám poskytnú naši obchodníci.

Prvotný import dát z Money S3

Používateľom Money S3 ponúkame kompletný prevod aktuálnej agendy a aktuálneho účtovného roka so všetkými potrebnými dátami. Kompletný popis prevádzaných dát nájdete tu.

Podpora ostrej prevádzky

V prvé dni po nasadení informačného systému Money S4 sú Vám v sídle Vašej spoločnosti k dispozícii naši konzultanti pre rýchle riešenie otázok spojených s používaním nového systému.

Inštalácia, reinštalácia, upgrade

Služby spojené s kvalifikovaným nainštalovaním aplikácie na server a klientske stanice. Bezpečné zálohovanie databáz, inštalácia aplikácie, inštalácia licencií MS SQL Servera, kontrola a inštalácia komponentov Windows nevyhnutných pre beh Money S4, upgrade a údržba databáz, kontrola a inštalácia nadstavbových riešení, bazálny test korektného spustenia a pripojenie databázy pod účtom administrátora.

Založenie novej agendy, parametrizácia a nastavenie

Založenie agendy, základné nastavenie prístupových práv (nastavenie práv na úrovni rolí vzhľadom k používaným modulom a funkciám Money), nastavenie základných údajov agendy a zoznamov, nastavenie skupín dokladov, nastavenie štruktúry skladov, nastavenie cenotvorby, nastavenie účtovania skladov.

Rozšírené nastavenie prístupových práv

Pokročilé nastavenie práv na úrovni rolí a používateľov, so špecifikovaním oprávnení k poliam, stĺpcom, filtrom a detailom.

Administrácia pokročilých funkcií

Nastavenie homebankingu, automatických akcií a automatizovaných úloh, zálohovanie systému na úrovni SQL Servera.

Úprava formulárov

Úprava existujúcich formulárov alebo tvorba nových formulárov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Prepočet obstarávacích cien zásob

Služba overujúca súlad účtovnej a skladovej evidencie vzhľadom na rozpúšťanie nákladov a zmenu cien zásob. Záloha dát, kontrola mínusových stavov zásob, prepočet obstarávacích cien metódou FIFO alebo Vážený priemer, kontrola výsledku.

Asistencia pri uzávierke

Konzultačná činnosť zameraná na poradenstvo a podporu pri nastavení agendy vo vzťahu k uzávierke, precenenie bankových účtov a pokladníc, záväzkov a pohľadávok, uzatvorenie účtov a navedenie počiatočných stavov do nového roka vrátanie skladovej uzávierky a vyčíslenia cenových odchýlok na skladoch.

Nasadenie registračnej pokladnice

Pripojenie pokladnice k PC, inicializácia fiškálnej pamäte, nastavenie údajov hlavičky bločku, fiškalizácia, konfigurácia platidiel, napojenie na Money, test komunikácie, zaškolenie obsluhy v rozsahu hotovostného predaja (vklady, predaj, úhrady faktúr, uzávierky).

Zálohovanie elektronického žurnálu

Vyčítanie dát a ich archivácia na zákonom určené médium, kontrola a výmaz údajov z pamäte zariadenia

Ceny jednotlivých služieb sú zväčša účtované hodinovou sadzbou a nájdete ich v našom cenníku.

Pozrieť cenník služieb Money S4

Prezentácia ZADARMO

Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

Firma*

Meno

E-mail*

Telefón*

Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

 

Obsah stránky:

    Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close