Sklady

Sklady a skladové zásoby

V tomto module môžete vytvárať neobmedzený počet fyzických alebo logických skladov. Štruktúra zásob sa dá vytvoriť individuálne, alebo je možné ju prebrať z katalógu či iného skladu. Prebraná štruktúra môže byť aktualizovaná podľa zmien v zdroji.

V rámci skladu môžu byť definované tzv. skladové pozície, ktoré predstavujú jednotlivé miesta, na ktorých sú zásoby v sklade uložené (napr. „horná polička“ alebo „box 5“).

Sklad

Zobrazenie tovaru na sklade

Zásoby

Stavy zásob sú evidované:

  • v množstve – počte skladových jednotiek;
  • v skladových cenách – počtu jednotiek domácej meny.
  • s možnosťou evidencie výrobných čísiel, alebo šarží

Pri príjme vstupuje do ceny zásob okrem vlastnej ceny obstarania (nákupná cena) tiež hodnota nákladov súvisiacich s nákupom zásob (doprava, ďalšie poplatky, clá atd.).

V rámci jednej zásoby je vedená detailná evidencia čiastočných zásob podľa výrobných sérií alebo dátumu exspirácie a podľa skladových pozícií.

V rámci celého skladu, alebo jednotlivých skupín zásob je možné nastaviť niekoľko parametrov, ktorými sa riadi spracovanie zásob. Medzi najdôležitejšie patrí povolenie výdaja do záporného stavu. Systém spätne automaticky vyrovnáva rozdiel medzi nesprávne odhadnutou predajnou cenou a následným príjmom za mierne odlišnú čiastku. Ďalším údajom v nastavení je napr. norma poistnej a obratovej zásoby.

V systéme je možné nastaviť maximálny a minimálny stav zásob. To sa dá využiť napr. k upozorneniu pri poklese stavu pod limitnú hranicu alebo k výpisu nad limitných a pod limitných zásob, eventuálne k automatickému vystaveniu objednávky smerom k hlavnému dodávateľovi.

Analytické prehľady môžu mať podobu grafov

Tlačové zostavy a prehľady

K dispozícii je celý rad výstupných zostáv – aktuálny stav zásob i stav k požadovanému dátumu v minulosti, skladová regleta, história skladových pohybov, podlimitné zostavy. Súčasťou tlačových zostáv je tiež výkaz Intrastat a možnosť dáta spracovať v programe Excel.

Skladové uzávierky a inventúry

Skladové závierky slúžia k rozčleneniu skladových pohybov do obdobia podľa zvolenej periódy závierok. Pri závierke je vypočítaný koncový stav zásob k dátumu závierky a je vytvorený nový stav zásoby v ďalšom období o rovnakej veľkosti. V zavretom období už nie je možné uskutočniť žiadne zmeny.

Inventúra je špeciálnym prípadom skladovej závierky. Pri nej je pomocou inventúrnych dokladov zadaný skutočný, fyzicky zistený stav zásob. Pred zatvorením obdobia sú na inventúrne rozdiely vygenerované inventúrne doklady – príjemka a/alebo výdajka, ktoré upravia evidenčný stav zásob v systéme tak, aby zodpovedal fyzickému stavu.

Sklad

Sklad má prehľadnú štruktúru, zásoby sú v skupinách a podskupinách prehľadne zoradené

 

Skladové doklady

Zmeny zásob sa prevádzajú vystavením príjmových a výdajových dokladov, ktoré obsahujú skladové položky. Jedná sa o dodacie listy vydané/prijaté, predajky vydané/prijaté, príjemky/výdajky.

  • „Prevodky“ slúžia k prevodom zásob zo skladu na sklad.
  • „Výrobky“ podporujú jednoduchú výrobu. Jedná sa o naskladnenie hotového produktu a súčasné vyskladnenie jeho komponent (zo skladu sa odpíše obal, CD a „licencia na jeden disk“ a okamžite sa pripíše nové CD pripravené k predaji).

Rozšírenie: Sklady Plus

Nadstavba Sklady Plus rozširuje vlastnosti skladov o funkcie, ktoré využijú spoločnosti so zložitejším skladovým hospodárstvom či prevádzkovatelia väčších internetových obchodov.

  • Generovanie objednávok – Funkcie automatického generovania objednávok chýbajúceho množstva zásob k dátumu expedície s ohľadom na skladové zásoby, už vydané a prijaté objednávky a ich platnosť.
  • Príslušenstvo a alternatívy – Možnosť priradenia akejkoľvek ďalšej karty Katalógu, ktorá sa s danou položkou predáva súčasne (Príslušenstvo), má rovnaké vlastnosti a môže ju nahradiť pri vytváraní Výrobku alebo pri predaji (Alternatíva), alebo je len logickým nasledovníkom v produktovom portfóliu (Náhrada). Taktiež je možné určiť karty, ktoré sa k danej položke pri predaji odporúčajú objednať (Doplnok).
  • Varianty – Možnosť evidencie, tvorby a automatického generovania podriadených položiek Katalógu podľa definovaných parametrov (farby, veľkosť a pod.).
  • Viac merných jednotiek – Evidencia ľubovoľného počtu merných jednotiek, vybrané položky Katalógu a prepočtu medzi nimi, respektíve možnosť nákupu a predaja v rôznych jednotkách.
  • Viac čiarových kódov – Možnosť evidencie rôznych čiarových kódov na kartách Katalógu a ich jednotkách (balení a pod.).

Vyskúšať sklady v Money S4 zadarmo

Prezentácia ZADARMO

Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

Firma*

Meno

E-mail*

Telefón*

Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

Moduly

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close