Riešenie internetového predaja v ERP Money S5

  Popularita internetových obchodov stále rastie a ich trhový podiel sa zvyšuje. Kamenné predajne stále častejšie slúžia len ako výdajne objednaného tovaru a zázemie pre rozosielku. Tento trend neustále pokračuje v celom veľkoobchodnom i maloobchodnom sektorom a prakticky všetky spoločnosti, ktoré si kúpili kvalitný elektronický obchod, môžu potvrdiť raketový nárast obratu. Výber optimálneho riešenia pre konkrétny typ obchodu so zameraním na rating stránok vo vyhľadávačoch je kľúčový pre obchodný úspech internetového obchodu.

  Jednoduchý predaj na internete? S Money S5 áno!

  V oblasti predaja na internete sa Money S5 drží na špici dostupných služieb a pružne reaguje na požiadavky moderných trendov. Nezužuje svoje funkcie len na jediné riešenie, ale umožňuje prepojenie s celým radom internetových obchodov, z ktorých niektoré majú administráciu zabudovanú priamo v systéme. Údržba e-shopu je v Money S5 rýchla a bezstarostná. Z informačného systému exportujete informácie o tovare, popisy, náhľadové fotografie, cenníky či zľavové akcie, opačným smerom prúdia objednávky a údaje o predaji a obrate. Vybavenie a schválenie takto vzniknutých objednávok je v Money S5 rovnako rýchle ako ich „pretiahnutie“ na faktúru, vydanie tovaru zo skladu a odoslanie zákazníkovi.

  Money S5 je prepojený na celý rad osvedčených riešení (JetWEB S5, ShopCentrik, FastCentrik, EasyShop a ďalšie), možno ho tiež v rámci implementácie rýchlo a jednoducho prepojiť s vaším vlastným riešením e-shopu prostredníctvom modulu E-shop konektor. Dodávka môže obsahovať len samotný informačný systém alebo komplexné ERP riešenie vrátane e-shopu.

  Niekoľko slov o webových službách JetWEB S5

  JetWEB S5, to je samostatný systém pre vedenie a správu podnikovej webovej prezentácie a internetového obchodu. Umožňuje v jedinom balíčku získať webovú prezentáciu a internetový obchod. Klient JetWEB S5 je prirodzene integrovaný priamo do používateľského rozhrania Money S5, s ktorým priamo zdieľa dáta. Podporuje B2B i B2C riešenia (maloobchod aj veľkoobchod).

  Niekoľko slov o webových službách ShopCentrik a FastCentrik

  ShopCentrik a FastCentrik sú príbuzné riešenia pre tvorbu webových prezentácií aj internetových obchodov. ShopCentrik je na mieru implementované riešenie, FastCentrik zase umožní plne sprevádzkovať profesionálny e-shop v priebehu niekoľkých hodín. Obaja podporujú B2C i B2B riešení obchodu, vyznačujú sa vysokou flexibilitou i výkonom a sú vhodné pre malé i veľké spoločnosti. Synchronizácia s Money S5 je podporovaná vo vysokej miere a práca s výsledným riešením je úplne automatizovaná.

  Máte e-shop vlastnej výroby či od iného dodávateľa? Prepojenie je jednoduché!

  Ak máte e-shop vlastnej výroby či obchod od iného dodávateľa, k prepojeniu slúži modul E-shop konektor. Ten komunikuje s internetovým obchodom prostredníctvom formátu XML. Rozsah funkcií môže byť menší než u obchodov priamo integrovaných do používateľského rozhrania a je závislý na zvolenej architektúre a technológii výroby internetového obchodu.


  Money S5 splňuje požiadavky firiem na internetový obchod

  Základné nároky na internetový obchod sú v zásade vždy podobné a môžeme ich zhrnúť do týchto dvoch bodov:

  • Nutnosť prilákať čo najväčší počet zákazníkov a bezpečne ich previesť celým cyklom od prehliadky tovaru cez jeho výber a objednávku až k platbe a prevzatia produktu. Prehľadná a prívetivá webová aplikácia a SEO optimalizácia sú v oboch prípadoch nutnosťou. To všetko spĺňa riešenie Money S5 s virtuálnym obchodom JetWEB S5, FastCentrik, ShopCentrik aj inými internetovými obchodmi.
  • Požiadavka na čo najväčšie zjednodušenie práce obsluhy – Money S5 ho dosahuje prostredníctvom vysokej automatizácie, jednoduchej správy dát a používateľského komfortu.

  Informačný systém Money S5 v spolupráci s internetovými obchodmi ponúka:

  1. Prepojenie katalógu a objednávok s informačným systémom.
  2. Maximálna automatizáciu procesov pri vybavovaní objednávok.
  3. Jednoduchú obsluhu zákazníkom a ľahkú dostupnosť.
  4. Elektronické bankovníctvo a uľahčenie platieb za tovar.
  5. Vyriešenie skladovej logistiky a podporu zasielania tovaru.
  6. Integráciu ovládania e-shopu do informačného systému.
  7. Jednoduchú správu webovej prezentácie a publikovanie nových informácií.
  8. Podporu zásad SEO a optimalizácia pre vyhľadávače za účelom maximálnej návštevnosti elektronického obchodu.

  Funkcie internetového obchodu JetWEB S5

  JetWEB S5 je komplexný modul pre vedenie a správu internetového obchodu. Samostatná databáza internetového obchodu je pri každom novom zápise synchronizovaná s Money S5 počas niekoľkých sekúnd – tým získate neustály prehľad nad svojím on-line predajom. Modul ponúka rad nadštandardných funkcií:

  • Produkty – výpis v „riadkovom“ i „kartovom“ zobrazení, možnosť vyvolania ľubovoľného panelu na titulnej strane podľa rôznych kritérií (akčná ponuka, novinky a pod). Určenie predvoleného skladu a cenníkov pre e-shop, možnosť úpravy štruktúry. Definície súvisiaceho tovaru (napríklad toner, ktorý sa viaže k tlačiarni), ekvivalentné produkty. Fulltextové vyhľadávanie, voliteľné filtre. Manažér produktu – možnosť prepracovať jeho náhľadovú stránku (HTML alebo prehľadný grafický WYSIWIG editor).
  • Zákazníci – zákazníci sú vedení ako kontaktné osoby firiem v module Adresár. Možnosť povoliť zobrazenie dokladov – zoznamu vystavených objednávok na e-shope, všetkých objednávok i vystavených faktúr. Funkcie strážneho psa. Nastavenie budgetu (maximálnej hodnoty nezaplatených faktúr) pre firmy alebo konkrétne kontaktné osoby. Vernostný systém, vernostné body. Definícia skupín tovaru, ktoré sa zobrazujú konkrétnemu zákazníkovi (alebo neprihlásenému užívateľovi).
  • Zľavové kupóny – pri vybavení objednávky je možné nechať automaticky vygenerovať do PDF zľavový kupón s jednoznačným kódom, ktorý sa odošle zákazníkovi e-mailom.
  • Znalostná databáza – komentáre a otázky na produkty sa môžu zobrazovať priamo v Money S5, kde ich obchodníci vybavia a systém zašle odpoveď e-mailom. Každú otázku aj odpoveď možno tiež nechať zobraziť on-line.
  • Administrácia – definícia adresy URL produktu (napr. http://moj_shop.sk/zajazd/turecko/) alebo automatické generovanie. Definícia zľavových hladín jednotlivým zákazníkom na e-shope. Zvolenie spôsobu platby, dopravy a príslušného cenového zvýhodnenia pri každom produkte alebo skupiny produktov. Intervalové zobrazenie množstva (napr. menej než 5 ks, 6-10 ks, plný sklad).
  • Webová prezentácia – JetWEB S5 ponúka tiež používateľsky jednoduché rozhranie pre vedenie firemnej prezentácie, prístupné on-line cez internetový prehliadač.
  • Export a import dát – realizovaný krátkymi XML dávkami. Dlhý zoznam je pre prenos „rozsekaný“ na čiastkové informácie a na strane príjemcu opäť poskladaný do jediného konzistentného celku.

  Funkcie internetových obchodov ShopCentrik a FastCentrik

  ShopCentrik je silným motorom, na ktorom môže bežať akýkoľvek internetový obchod nehľadiac na to, či sa jedná o B2C alebo B2B riešenie. Je dodávaný na mieru podľa požiadaviek používateľa a vyniká vysokou flexibilitou i výkonom. Je vhodný pre malé, stredné aj veľké firmy. FastCentrik je špeciálnou verziou systému ShopCentrik a ide o rýchly spôsob nasadenia e-shopu do 24 hodín s prívetivou administráciou, jednoduchým ovládaním a širokým spektrom funkcií.

  • Koncový i dealerský predaj – ShopCentrik je vhodný pre predaj koncovým spotrebiteľom (B2C) i pre predaj dílerom (B2B). Je prepojený so skladovými a účtovnými modulmi Money S5.
  • Vysoký výkon – ShopCentrik zvláda vysokú záťaž veľkého množstva súčasne pristupujúcich klientov a bez problémov pracuje s rozsiahlymi databázami produktov v rádoch desiatok až státisícov položiek.
  • Vyčerpávajúce popisy tovaru – k dispozícii sú rozsiahle možnosti popisu, prezentácie tovaru a definovanie jeho parametrov. Vďaka tomu je možné akýkoľvek tovar kvalitne popísať do najmenších detailov a poskytnúť tak nakupujúcim potrebné informácie aj rozširujúce funkcie (parametrické vyhľadávanie, porovnávanie produktov a pod).
  • Originálny vzhľad obchodov – je možné vytvoriť originálne grafické prevedenie e-shopu, ktoré prevádzkovateľa reprezentuje a akceptuje potreby cieľových skupín nakupujúcich.
  • Optimalizácia pre vyhľadávače – ShopCentrik automaticky optimalizuje HTML kód generovaný na stránkach, a to s ohľadom na indexovacie princípy vyhľadávačov. Výsledkom je veľmi dobré umiestnenie odkazov na popredných miestach vo vyhľadávačoch typu Zoznam, Google a pod.
  • Jednoduché nakupovanie – prehľadnosť internetovej predajne, vhodné predvedenie tovaru, rýchlosť a jednoduchosť nákupu, to všetko zákazníkovi spríjemňuje pobyt na e-shope a zvyšuje pravdepodobnosť vykonanie transakcie.
  • Príjemná a rýchla administrácia – administračné prostredie je vysoko intuitívne, používateľa neustále navádza a zabraňuje vzniku chýb. Administrácia disponuje bohatými možnosťami a používateľskou prívetivosťou, jej reakcie sú svižné a odozva veľmi rýchla, čo umožňuje bezproblémovú prácu.
  • Multijazyčnosť a multimenovosť – stále väčšie množstvo slovenských firiem dnes operuje na zahraničných trhoch, preto je k dispozícii prevedenie e-shopu vo viacerých jazykoch a obchod je tiež schopný pracovať s ľubovoľným počtom mien.
  • Elektronické online platby – ShopCentrik dokáže prijímať on-line platby (kreditné karty, PayPal, WorldPay, Raiffeisen atď.) a umožňuje realizáciu platieb automaticky reflektovať i do administrácie, aby obsluha mala v jedinom prostredí neustály prehľad o všetkých realizovaných platbách.
  • Vstavané marketingové nástroje – k dispozícii je plná škála marketingových nástrojov, ktoré sú predpokladom trvalého zvyšovania obratov a získavanie nových zákazníkov.
  • Vstavaný publikačný systém – ShopCentrik obsahuje publikačný systém umožňujúci jednoduchú tvorbu webových stránok v rámci e-shopu, bez toho aby obsluha musela vedieť viac ako len pracovať s textovým editorom.

   


  Súvisiace a odporúčané moduly Money S5

  Sklady a cenníky

  Skladové hospodárstvo je základným stavebným pilierom internetového predaja. Jadrom modulu je Katalóg, ktorý obsahuje zoznam všetkého obchodovaného tovaru. Z neho sú údaje exportované do Skladov (tie možno deliť napríklad na „Hlavný sklad“, „Predajňu 1“, „Predajňu 2“ a podobne) a Cenníkov (definujú hlavné ceny, zľavové akcie aj cenové hladiny rôznych odberateľov či dodávateľov). Spoločne potom poskytujú všetky informácie potrebné pre internetový obchod.

  Objednávky a Riadenie objednávok

  Modul Objednávky je pre fungovanie elektronického obchodu spravidla nevyhnutný, všetky údaje o nákupoch na internete sú do Money S5 importované väčšinou práve v podobe objednávok. Vhodným doplnkom je nadstavba Riadenie objednávok, ktorá umožňuje súčasné vybavenie väčšieho počtu objednávok. To je vhodné vtedy, keď má internetový obchod veľké množstvo zákazníkov a veľký počet denných transakcií.

  Fakturácia

  Vystavovať ručne faktúru ku každej uskutočnenej transakcii by bolo veľmi zdĺhavé. Modul Fakturácia preto umožňuje po vybavení objednávky automatické generovanie faktúry, jej odoslanie vo formáte PDF zákazníkovi a prípadne jej tlač, generovanie adresného štítku atď.

  Adresár

  Adresár obsahuje všetky informácie nielen o obchodných partneroch, ale aj o zákazníkoch. Ich údaje sú pritom priamo synchronizované s databázou elektronického obchodu a všetky nimi vykonané transakcie sú tak naviazané priamo na adresnej záznam.

  Referencie a dokumenty

  Jednoduchý modul umožňuje publikáciu dokumentov, obchodných partnerov a pod. priamo na webových stránkach. V prehľade je možné otvárať jednotlivé položky, filtrovať podľa zvolených premenných, prechádzať medzi jednotlivými zoznamami a otvárať dokumenty roztriedené podľa ich typu.


  Naše skúsenosti s nasadením

  www.learningtoys.cz– B2B riešenie postavené nad informačným systémom Money S5, ktoré využíva niekoľko desiatok stálych obchodných odberateľov. Systém veľkoobchodného predaja je v mnohých smeroch prispôsobený na mieru zákazníkovi tak, aby čo najlepšie a najefektívnejšie uspokojil potreby jeho odberateľov. Tí majú možnosť využiť systém rýchleho nákupu a prezerať si vlastné doklady zavedené do informačného systému Money S5.

  www.asm.cz – Profesionál z oblasti dátových a komunikačných sietí a poskytovanie komplexných služieb sietí LAN a WLAN prevádzkuje profesionálne B2B riešenie s prepojením JetWEB S5 a Money S5. Dôraz je kladený na synchronizáciu stromčekovej štruktúry a usporiadanie obchodu, vzhľadom k obrovskému množstvu obchodovaných kategórií produktov. Obchod dnes využíva niekoľko stoviek stálych odberateľov.

  www.odborneknihy.cz – Spoločnosť EDUCA, s.r.o., sa zaoberá distribúciou odbornej literatúry pre študentov, odborníkov i širokú verejnosť z mnohých odborov. Široká ponuka kníh vyžaduje kvalitné štruktúrovanie obchodu a dobré možnosti vyhľadávania, špecifikom predaja kníh je aj vyhľadávanie v novinkách podľa termínu zverejnenia. Okrem skladu a predajne je hlavným predajným kanálom práve internet.

  Viac spoločností s Money S5, ktoré predávajú na internete, nájdete tu.

  Prevezmite si v PDF:

   Názov a popis
  Riešenie pre firmy s internetovým predajom

  Riešenie pre firmy s internetovým predajom

   

  Ďalšie odvetvové riešenia:

  Referencie Money S5 u internetových predajcov

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close