Riešenie maloobchodného predaja v Money S5

  Skutočnosť, že sa priamemu predaju koncovým zákazníkom hovorí maloobchod, ešte neznamená, že sa obchoduje v malom. S ťažkosťami s rýchlosťou a efektivitou vybavenia zákazníkov sa stretáva každý predajca, od malého štýlového butiku až po sieť supermarketov. Niektoré firmy v prípade nárastu počtu klientov zvýšia počet pokladničných miest a personálu. Progresívne spoločnosti zvýšia efektivitu vybavenia. Práve im chceme predstaviť riešenie Predajňa SQL, najmodernejší pokladničný a predajný systém priamo prepojený s informačným systémom Money S5.

  Niekoľko slov o pokladničnom systéme Predajňa SQL

  Predajňa SQL je robustný pokladničný softvér určený pre široké spektrum predajní: od štýlových butikov s jedným pokladničným miestom až po rozsiahle predajne a predajné reťazce – proste všade tam, kde požadujete maximálny komfort ovládania a nadštandardné funkcie pre podporu predaja pri zachovaní jednoduchosti registračných pokladníc.

  Oproti bežným registračným kasa alebo menším pokladničným programom má Predajňa SQL celý rad výhod: je prehľadnejšie, zvláda spracovať veľmi vysoké množstvo položiek bez zníženia rýchlosti, je pripravená aj do prevádzok s viacerými predajnými miestami či do siete predajní, rešpektuje individuálne predajné postupy či zľavy a tiež oveľa ľahšie komunikuje s ekonomickými a informačnými systémami. Jej manažérske rozhranie môže byť navyše priamo integrované do informačného systému Money S5.

  Možnosti optimalizácie predajných procesov

  Solitea Slovensko ponúka niekoľko riešení, ako zlepšiť vaše maloobchodné procesy. Základom je Predajňa SQL, ktorá zabezpečuje všetky predajné procesy a umožňuje prácu na pokladnici. Tá môže byť ďalej napojená na informačný alebo ekonomický systém od Solitea Slovensko (okrem Money S5 aj Money S3 alebo S4), prípadne iný systém od ďalšieho dodávateľa. Pri prepojení s ERP Money S5 sa potom Predajňa SQL chová ako jeden z jeho vlastných modulov a umožňuje vyhodnocovanie predaja, riadenia nákupu a objednávok tovarov a vôbec zabezpečuje logistické zázemie predaja.

  Základné požiadavky firiem na kvalitné riešenie maloobchodného predaja

  Krátka analýza potrieb maloobchodných predajcov a ich najčastejšie vykonávaných postupov ukazuje na niekoľko oblastí, ktoré musí riešenie maloobchodného predaja spĺňať. Môžeme ich roztriediť do týchto kategórií:

  1. Moderné technológie, bezpečnosť, spoľahlivosť.
  2. Prepojenie s centrálnym systémom, ľahká a rýchla synchronizácia, synergický efekt celého riešenia.
  3. Rýchle odbavenie zákazníka na pokladnici, vyššia ergonómia práce, jednoduché ovládanie a zácvik pokladníkov.
  4. Manažérske výstupy, informácie o obrate, predaji či ziskovosti spracovávané podľa mnohých kritérií.
  5. Predajné funkcie, cenotvorba, zľavové akcie alebo cenové hladiny.
  6. Kontroling ľudských zdrojov, minimalizácia chýb pokladníkov a zníženie potrebného počtu inventúr.
  7. Technická podpora, servisná zmluva, implementačné a technologické zázemie.
  8. Moderný dizajn, dôraz na aktuálne trendy, dotykové displeje, komplexné riešenie a dodávka.

  1. Moderné technológie

  Dôraz na moderné technológie je v dnešnej dobe pochopiteľný – spravidla totiž garantujú spoľahlivosť systému. Predajňa SQL je riešením novej generácie vyvinutým s dôrazom na kvalitu. Jeho základom je relačná databáza využívajúce Microsoft SQL Server 2005/2008 Expres, databázový stroj spravidla využíva aj záložný zdroj UPS. Vďaka originálnemu spôsobu synchronizácie databáz a predajných miest, zálohovanie a náhradným zdrojom energie je riziko výpadkov úplne minimalizované. Predajňa SQL môže fungovať na jedinom počítači, v jednej predajni s centrálnym počítačom a klientskymi stanicami, ale aj v predajnej sieti o mnohých predajniach, predajných miestach a pokladniciach.

  Disponuje prepracovaným systémom prístupových práv, pričom je striktne oddelená manažérska a predajné časť (spravidla beží aj na iných počítačoch). Prístupové práva znižujú riziko zneužitia systému alebo možnosť chyby „z neznalosti“.

  2. Synchronizácia s centrálnym systémom

  Predajňa SQL je off-line klient. To znamená, že databáza pokladničného systému je v určitých časových systémoch jednorázovo synchronizovaná s centrálnym účtovným či informačným systémom. Pretože sa k prepojeniu často využíva internet (najmä v prípade, kedy je Predajňa SQL nasadená vo viacerých rôznych predajniach), výpadok pripojenia tak neovplyvní chod predaja a súčasne nie sú kladené vysoké nároky na objem prenesených dát.

  Všetky synchronizácie sú plne automatické a prebiehajú so zvolenou frekvenciou, zaručujú ale tiež možnosť jednorázového prenosu dát na želanie používateľa. Jednotlivé pokladničné miesta fungujú oproti vlastnej pokladničnej databáze on-line, pri výpadku pripojenia je však možné pokračovať v práci a dáta sú synchronizované spätne pri jeho opätovnom obnovení.

  3. Rýchle vybavenie zákazníka, ergonómia práce

  Vysoký dôraz je kladený na ergonómiu pokladnice a rýchlosť práce pokladníkov. Predajňa SQL spravidla využíva dotykových obrazoviek a intuitívne architektúry používateľského rozhrania. Tým sa zrýchľuje nielen vybavenie zákazníka, ale aj zaškolenie obsluhy. Využíva scnímače čiarových kódov, tovar je možné vyhľadávať aj ručne podľa čísla EAN alebo vybrať z katalógu s možnosťou zobrazenia náhľadu produktu, displej pokladnice obsahuje 72 klávesov pre zadanie priamych PLU vrátane DPT (položiek bez väzby na sklad, ako je balné a pod). Predaj tiež zjednodušuje funkciu Hold, ktorá umožňuje „odloženie“ aktuálneho účtu, obslúženie iného zákazníka a neskorší návrat k zákazníkovi pôvodnému. Veľkou výhodou sú tzv. linkované PLU, ktoré umožňujú previazanie jednotlivých produktov rôznymi spôsobmi – napríklad položka „záloha na vratnú fľašu“ sa automaticky pripojí k fľašiam minerálnej vody. Predajňa SQL podporuje aj výcvikový režim.

  4. Manažérske výstupy

  Predajňa SQL sama o sebe môže vytvárať jednoduché štatistiky predaja vrátane používateľsky definovaných grafických výstupov, aj keď plnej funkcionality je dosiahnuté až prepojením s Money S5. Predajňa SQL poskytuje všetky údaje, potrebné pre efektívne riadenie predaja – výber tovaru, nasadenie určitého počtu pokladníkov v určitú dennú dobu, nákup tovaru, cenotvorbu. Jednoduchým a rýchlym spôsobom je možné exportovať informácie o predaných položkách, teda súhrnný obrat aj obraty produktu (v počte kusov i celkovej cene), rovnako ako ich ziskovosť (hrubá marža, teda obrat s odpočítaním nákladov). Obrat aj ziskovosť sa dajú zistiť aj pre konkrétne predajné miesto alebo celú predajňu (ak ide o väčšiu predajnú sieť), možno ich rozpočítať podľa hodín (a podľa tohto údaje optimalizovať nasadenie pracovných síl), stanoviť pomer platieb rôznymi platobnými prostriedkami alebo určiť obrat konkrétneho zákazníka (a podľa toho prideľovať cenovej hladiny). Všetky tieto kontroligové premenné je možné vzájomne kombinovať a vytvárať tak detailné a robustné informačné výstupy. Skutočne nároční používatelia ocenia možnosť ich ďalšieho vyhodnotenia v module Money S5 Business Intelligence, určeného pre kvalitné manažérske rozhodnutia.

  5. Cenotvorba a predajné funkcie

  V dnešnej dobe je u niektorých typov predajní nevyhnutnosťou robustný systém pre vytváranie cien, určovaní cenových hladín a definíciu zliav. Predajňa SQL umožňuje nastavenie zákazníckych kariet, ručné zadanie inej ako vopred definovanej ceny, určenie zliav na položku aj paušálne na celý doklad (napríklad s rozširujúcimi možnosťami maximálnej zľavy, alebo naopak minimálne ceny) a ďalšie.

  6. Kontroling ľudských zdrojov

  Predajňa SQL vďaka ergonomickému riešeniu a spätnoväzbovým funkciám minimalizuje frekvenciu chýb pokladníkov a znižuje tak nutnosť mimoriadnych inventúr. Riešenie vám dovolí nemárniť čas zisťovaním, prečo sa tovar „stráca“ či „zostáva“, a naopak vám pomôže rýchlo identifikovať pokladnicu a pokladníka, ktorý omyl spôsobil. Spätná kontrola a dodatočná oprava chybných alebo sporných záznamov (a to z pozície pokladníka, ktorý si ihneď všimne vlastné chyby, ale aj z pozície vedúceho predajne alebo účtovníka spoločnosti, ktorý ju odhalí dodatočne) je riešená jednoduchým a elegantným spôsobom.

  7. Technická podpora

  U Solitea Slovensko a jeho partnerov spolupráca nikdy nekončí odovzdaním finálneho riešenia. Najmä u väčších predajní je samozrejmosťou servisná zmluva s definovanou dobou reakcie aj spôsobom riešenia problémov – telefonickou a e-mailovou komunikáciou, osobným servisným zásahom na mieste alebo dokonca vzdialenou správou a prístupom do systému zo strany technika. Systém Predajňa SQL (rovnako ako Money S5) je neustále inovovaný, a tak je súčasťou riešenia aj pravidelná aktualizácia systému (cez internet alebo CD/DVD), ktorá zaručuje legislatívnu aktuálnosť aj neustále zlepšovanie jednotlivých funkcií.

  8. Moderný design a komplexná dodávka

  Zákazník zaiste ocení rýchle vybavenie a malý rad, svoju úlohu ale môže hrať aj vzhľad predajne. Krásne a štýlovo zariadený butik s peknými pokladnicami ho môže často presvedčiť k opätovnej návšteve. Solitea Slovensko a jej obchodní partneri dodávajú v prípade potreby komplexné riešenie vrátane potrebného hardvérového vybavenia – fiskálnych tlačiarní, peňažných zásuviek, cenových displejov, váh atď. Moderné dotykové displeje zrýchľujú prácu a navyše dobre pôsobia nielen na zákazníka, ale zvyšujú aj osobnú pohodu predavačov.


  Odporúčané moduly Money S5

  Ovládacie rozhranie Predajne SQL môže byť integrované ako jeden z modulov do Money S5. Ak chcete využívať komplexné prepojenie týchto systémov do jediného predajného riešenie, odporúčame využiť nasledujúce moduly:

  Sklady a cenníky

  Skladové hospodárstvo je základným stavebným pilierom nielen položkového predaja. Jadrom modulu je Katalóg, ktorý obsahuje zoznam všetkého obchodovaného tovaru. Z neho sú exportované údaje do Skladov (tie možno deliť napríklad na „Hlavný sklad“, „Predajňu 1“, „Predajňu 2“ a podobne) a Cenníkov (definujú hlavné ceny, zľavové akcie a cenové hladiny rôznych odberateľov či dodávateľov). Tento modul býva priamo synchronizovaný s databázou Predajne SQL.

  Riadenie objednávok

  Objednávky prijaté aj vydané je možné zadávať do systému ručne, ale tento proces môže byť plne automatizovaný. Stačí si nastaviť minimálny, maximálny a poistný stav tovaru na sklade alebo v predajni a pri poklese množstva pod zvolenú hranicu sa automaticky generuje objednávka dodávateľmi či všeobecný dopyt. Tieto potom možno zasielať v PDF, XML, tabuľke Excelu alebo využiť komunikačný mostík EDI komunikácie pre prepojenie so systémami veľkoobchodov.

  JetWEB S5

  Elektronický internetový obchod JetWEB S5 je plne integrovaný do Money S5. Slúži nielen k vedeniu obchodu, ale zahŕňa aj export tovaru z vopred definovaných skladov so zvolenými cenovými hladinami a spätný import objednávok, automatické generovanie faktúr, dodacích listov alebo adresných štítkov. Môže využívať rôzne cenové hladiny a zobrazenie tovaru pre rôzneho odberateľa, generovanie zľavových kupónov vo formáte PDF s originálnym kódom a rad ďalších používateľských funkcií, ako napríklad „strážneho psa“ produktu, históriu nákupov a platieb, „vypichnutie“ akčných zliav na titulnej strane e-shopu a iné.

  Evidencia obalových kont

  Funkcia v rámci modulu Skladov ponúka podrobnú evidenciu dodávateľských aj odberateľských vratných obalov. Odberateľské obaly sú obaly vo vašom vlastníctve, napríklad rôzne prepravky a pod., a sú evidované ako bežné zásoby na vašom sklade. Ich pohyb sa eviduje pri dodaní konkrétnemu zákazníkovi. Dodávateľské obaly sú napríklad vratné fľaše a pod., ktoré si len „požičiate“ od vášho vlastného dodávateľa, a evidujú tak váš „obalový účet“ u neho.

  Business Intelligence

  Rýchly prehľad o zisku pomocou kontingenčného grafu priamo v ERP Money S5

  Tento modul je vhodný pre veľké predajne a obchodné siete, kde kvalitné rozhodnutia o nákupe a predaji môže znamenať výrazný rozdiel v zisku a obrate. Napĺňa všetky predstavy o moderných multifunkčných informačných výstupoch s analytickými údajmi. Slúži k priamemu reportu dát a zobrazenie informácií z viacerých zdrojov (zoznamov v Money S5) súčasne, a to v rôznych kontextoch a s možnosťou porovnania voči iným dátam. Systém integruje do jedného ohniska všetky informácie potrebné pre rýchle vyhodnotenie postupu a uľahčuje tak okamžité rozhodnutie. Pre náročnejšie výstupy je samozrejme k dispozícii tvorba vopred vypočítaných dátových kociek OLAP (Online Analytical Processing).

  Ďalšie vhodné moduly pre maloobchod

  Okrem vyššie uvedených využijete aj ďalšie moduly Money S5. Niektoré z nich sú neoddeliteľnou súčasťou implementácie systému, niektoré sú len odporúčané. Jedná sa napríklad o nasledujúce moduly:

  • Účtovníctvo pre zjednotenie všetkých účtovných procesov spoločnosti a ich centralizácii.
  • Adresár pre evidenciu dodávateľov, odberateľov, obchodných partnerov a všetkých osôb a firiem, s ktorými bežne prichádzate do kontaktu.
  • Fakturácia pre zabezpečenie základného chodu spoločnosti.
  • Majetok slúži na evidenciu všetkého majetku spoločnosti, jeho prideľovanie do správy rôznym zamestnancom apod
  • Personalistika pro evidenciu zmlúv, pridelenia majetku, knihu  jázd a cestovné príkazy.
  • Mobile S5 využijú spoločnosti, ktoré majú rozsiahlejší sklad či rozľahlú predajňu – priamo pri jej prechádzaní môže skladník na svojom PDA naskladňovať tovar, vykonávať inventúru a pod.

   

  Možnosti nasadenia riešenia

  Solitea Slovensko, a.s,, a jeho implementační partneri zaisťujú komplexnú dodávku predajného riešenia presne na mieru podľa predstáv zákazníka. A nemusí sa pritom jednať o náročné implementačné riešenie s individuálnými programovanými funkciami. Máme totiž pripravené odvetvové riešenia pre maloobchod s vopred definovanými funkciami, ktoré výrazne skrátia dobu potrebnú pre upravenie systému.

  Riešenie môže mať podobu dodávky iba pokladničného systému Predajňa SQL (vrátane periférií), ktorý vám predajca prepojí s vaším súčasným ekonomickým systémom. Synchronizácia prebieha prostredníctvom XML dávok. V súčasnosti máme skúsenosti s prepojením s rozšírenými systémami, ako je napríklad Microsoft Navision, alebo tiež vlastnými systémami vyvinutými špeciálne pre potreby danej spoločnosti. Tento variant využívajú napríklad predajne, ktoré už používajú niektorý pokročilý ERP informačný systém a nemajú záujem na jeho zmene, pritom ale chcú nahradiť zastarané registračné pokladnice na predajni.

  Druhou možnosťou je dodanie Predajne SQL spolu s Money S5. Tieto produkty potom môžu fungovať ako jediné riešenie zaisťujúce logistický, ekonomický i predajný chod spoločnosti alebo môžu poskytovať robustné dátové matice tretiemu systému. Tento model sa osvedčil napríklad pri pekárenskom gigante PENAM, a.s.

  To sú všetko ale len príklady, ktoré nemusia vždy úplne zodpovedať vašim potrebám. Konkrétna podoba nasadeného riešenia býva konzultovaná a špecifikovaná individuálne.


  Naše skúsenosti s nasadením.

  Referencie maloobchodného riešenie s Predajňou SQL alebo Money S5 možno nájsť na internetových stránkach tu.

  Plastmont – SK, s.r.o.: Predajňa SQL a Money S5 tvoria jediné riešenie

  Spoločnosť Plastmont – SK, s.r.o., sa od roku 1996 zameriava na predaj potrubných systémov pre vonkajšie aj vnútorné inštalácie vodovodných, kanalizačných a plynových sietí. Postupom času sa jej portfólio rozšírilo aj na predaj zatepľovacích systémov, obkladov, dlažieb, podláh, sanity a ďalšieho stavebného materiálu.

  Aktuálne sú v činnosti dve predajné miesta v rámci lokálnej siete Predajne SQL a desať používateľov Money S5. Databáza oboch systémov sa automaticky pravidelne synchronizujú. Prakticky sa po funkčnej stránke jedná o jediné komplexné riešenie, aj keď z používateľského pohľadu to sú dve oddelené aplikácie: jedna z nich predáva na pokladni, druhá slúži pre nastavenie pokladníc, vyhodnotenie predaja a zabezpečenie ďalších ekonomických procesov (účtovníctva, fakturácie, objednávok a ďalších ). Veľký dôraz bol kladený na zvýšenie bezpečnosti systému, ktorý sa dosiahol robustným Microsoft SQL Serverom, transakčným ukladaním dát a dôsledným používaním používateľských práv.


  Prípadová štúdia: Money S5 riadi maloobchodnú sieť pekárenského obra PENAM, a.s.

  Celú prípadovú štúdiu vo formáte PDF nájdete tu:

   NázovPopisVeľkosť
  Případová studie Prodejna SQLPřípadová studie Prodejna SQLPřípadová studie nasazení Prodejny SQL a Money S5 v pekárenské společnosti PENAM, a.s.155 KB

  Implementoval: Solitea Slovensko, a.s.
  Softvérové produkty: Predajňa SQL, Money S5
  Počet používateľov: 62
  Ostrá prevádzka: od októbra 2008
  Počet zamestnancov: viac ako 2000

  Viac informácií v PDF:

   NázovVeľkosť
  Případová studie Prodejna SQLPřípadová studie Prodejna SQL155 KB
  Riešenie pre maloobchodný predajRiešenie pre maloobchodný predaj692 KB

  Príklady nasadenia ERP Money S5 u maloobchodných spoločností

  Ďalšie odvetvové riešenia:

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

   

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close