Riešenie pre účtovné spoločnosti s Money S5

  Stále viac spoločností na vedenie svojich účtovných a personálnych agend využíva služieb špecialistov – účtovných a daňových kancelárií. Dôvody sú evidentné: rýchlejšie spracovanie dokladov, včasné a bezchybné podanie daňových priznaní a spravidla aj nižšie náklady.

  Profesionáli z radov účtovných a daňových špecialistov alebo audítorskej kancelárie však majú špecifické nároky na fungovanie systému zo strany používateľského prispôsobenia a nastavenia, určitých konkrétnych funkcií aj možností prevodu dát a podoby ich výstupu. Programátori a analytici Money S5 to dobre vedia, a preto pripravili taký informačný systém, ktorý uspokojí používateľa i s tými najvyššími nárokmi. S Money S5 sa možno naplno spoľahnúť na kvalitu a rýchlosť včasného zapracovanie všetkých legislatívnych zmien.

  Money S5 splňuje nároky a potreby účtovných spoločností

  1. Spoľahlivosť: Spoľahlivý a stabilný systém zaručujúci vysokú bezpečnosť uložených dát.
  2. Legislatíva: Vždy aktuálne legislatívne procesy, bezstarostná aktualizácia a okamžitá reakcia dodávateľa na požiadavky používateľa.
  3. Servis: Kvalitný a rýchly servis podľa želania užívateľa.
  4. Výkonnosť: Vysoká výkonnosť aj pri náročných exportoch a súbežné prácu mnohých účtovníkov.
  5. Prenos dát a vzdialená správa: Jednoduchý, spoľahlivý a najmä rýchly import „surových“ dát od zákazníka a následný export „spracované informácie“ späť do jeho systému. Možnosť vzdialeného prístupu zákazníkov na váš server a naopak.
  6. Viac zákazníkov: Uľahčenie častého prepínanie medzi agendami rôznych zákazníkov, možnosť uzávierky aj v priebehu roka.
  7. Zoznamy: Jednoduchá práca s účtovnými zoznamami, maximálne rýchle vyhľadávanie a párovanie dát v reálnom čase.
  8. Vyhodnocovanie a kontroling: Vďaka modulu Business Intelligence je možné ľahko pracovať s akýmikoľvek agregovanými dátami a jednoducho pripraviť ľubovoľne definované prehľady a vyhodnotenia.
  9. Medzinárodná legislatíva, viacjazyčnosť: Podpora cudzej legislatívy a medzinárodných účtovných štandardov. Viacjazyčné používateľské rozhranie umožňuje pracovať aj pre zahraničnú klientelu.
  10. Komplexnosť: Pokrytie všetkých účtovných, legislatívnych a personálnych operácií v rámci jedného programu.

  1. Spoľahlivosť a stabilita systému

  Money S5 využíva najmodernejšie technológie, ktoré zaručujú najvyššiu spoľahlivosť a stabilitu systému. Dáta sú uložené na automaticky zálohovanom Microsoft SQL Serveri a všetka komunikácia prebieha v transakčnom režime. Pokročilá správa prístupových práv (až do jednotlivých položiek na konkrétnej karte) zaručuje tiež vnútornú bezpečnosť. Kvalitu ďalej garantuje náročná certifikácia Money S5 pre Windows Vista a Windows 7 a cena Microsoft Industry Awards.

  2. Legislatívna podpora

  CÍGLER SOFTWARE poskytuje vždy legislatívne aktuálny systém a okamžitú reakciu programu na zmeny v zákonoch. Aktualizácia systému prebieha on-line bez starosti používateľa, súčasťou Money S5 sú daňové kalendáre a ďalšie doplňujúce nastavenia. Program prechádza pravidelným auditom nezávislou spoločnosťou a spoločnosť CÍGLER SOFTWARE je certifikovaná podľa medzinárodného štandardu ISO 9001:2008.

  3. Servisná a technologická podpora

  Money S5 disponuje možnosťou priamej technickej podpory prostredníctvom vzdialeného prístupu technika. V závislosti na individuálne uzatváranej servisnej zmluve má zákazník nárok na telefonickú či osobnú konzultáciu a servisný zásah v prípade akýchkoľvek problémov.

  4. Výkonnosť systému i pri vysokom zaťažení

  Hromadné účtovné a ekonomické operácie sú vedľa ekonomického vyhodnocovania najnáročnejšie na výpočtové prostriedky. Money S5 pracuje s hardvérovými zdrojmi optimálnym spôsobom a zaručuje tak veľmi rýchle spracovanie aj tých najnáročnejších účtovných výstupov. Vďaka terminálovému pripojeniu a využívaniu SQL Serverua vo verzii podľa plánovaného zaťaženia nespomaľuje systém ani súbežná práca mnohých používateľov.

   5. Prenos dát

  Money S5 podporuje terminálový režim práce a dávkové transakcie dát prostredníctvom formátu XML. Vďaka tomu je možné, aby sa účtovník pripojil priamo do systému svojho klienta s Money S5. Dáta je možné tiež veľmi jednoducho importovať a po spracovaní opäť synchronizovať s účtovníctvom zákazníka. Možný je aj opačný systém: celé účtovníctvo beží len na počítačoch účtovnej spoločnosti a jej klient zadáva prvotné doklady prostredníctvom vzdialeného prístupu. V tomto prípade tak synchronizácia odpadá úplne. Konkrétna podoba je vždy zvolená podľa individuálnych potrieb a je možné kombinovať viac štýlov práce.

  6. Viac agend pre jednotlivých zákazníkov

  Money S5 umožňuje veľmi rýchle prepínanie medzi jednotlivými agendami rôznych zákazníkov. V jednej agende môže súčasne pracovať neobmedzený počet používateľov (pri zabezpečení prevencie straty neuložených dát) – to umožňuje nárazovo veľmi rýchle vybavenie úloh. Účtovná uzávierka nemusí byť na konci kalendárneho roka, čo tiež výhodne rozkladá náročnosť spracovania všetkých dát.

  7. Intuitivna a rýchla práca so zoznamami

  Money S5 je opticky podobné programom z balíka Microsoft Office, najmä MS Outlook. Samotné ovládanie je rýchle a intuitívne s mnohými klávesovými skratkami a individuálnym nastavením, ktoré profesionálny účtovníci často využívajú. Práca so zoznamami je rýchla vďaka možnosti vyhľadávania vo vybraných stĺpcoch, fulltextovému hľadanie podľa ľubovoľne umiestnených znakov alebo prostredníctvom filtrácie (nastavené pre každého používateľa zvlášť, alebo globálne pre všetkých pracovníkov). Filtre je možné kombinovať, negovať, definovať prieniky a iné.

  8. Ekonomické vyhodnocovanie a kontroling

  Pre ekonomické vyhodnocovanie a kontrolingové procesy existuje v Money S5 rad štandardných funkcií. K dispozícii je však aj špecializovaný modul Business Intelligence, ktorý slúži na prácu s rôzne agregovanými dátami podľa mnohých premenných, k vytváraniu rôznych náhľadov a multidimenzionálnemu modelovaniu. Okrem manažérskych a ekonomických výstupov dáva tiež cenné dáta aj účtovníkom a ekonomickému oddeleniu vôbec.

  9. Medzinárodná legislatíva

  Money S5 umožňuje účtovanie podľa medzinárodných legislatívnych štandardov. Zahŕňa súčasnú prácu v domácej i cudzej mene, pre prípad spracovanie agendy zahraničnej spoločnosti sú k dispozícii aj jazykové varianty (okrem slovenčiny, čeština, angličtina, nemčina, maďarčina, taliančina a bulharčina), medzi ktorými je možné rýchlo prepínať.

  10. Komplexnosť systému

  Money S5 obsahuje okrem bežných modulov aj funkcie, špeciálne navrhnuté pre účtovné spoločnosti a daňových poradcov. Často sa jedná o externé systémy (ako napríklad personalistika TaxEdit). Vzhľad a logika ovládania býva jednotná, čo výrazne zjednodušuje prácu. O nich si povieme ďalej.

  Štandardné funkcie Money S5 pre účtovné spoločnosti:

  • Pripojené dokumenty – ku každému záznamu v Money S5 je možné pripojiť externý dokument (Word, Excel, internetový odkaz, obrázok a pod). To je veľmi výhodné napríklad v module Adresár: jednoducho tak možno evidovať zmluvy a dokumenty svojich klientov priamo v Money S5 bez nutnosti ďalšieho programu.
  • CreditInfo lustrácia – Money S5 umožňuje lustrácie firiem priamym prepojením modulu Adresár s platenou databázou Creditinfo, ktorá obsahuje nielen množstvo ekonomických údajov, ale aj informácie o platobnej morálke spoločnosti a ďalšie.
  • Elektronický podpis dokumentov – všetky výstupy zo systému, často automaticky odosielané ako príloha e-mailu priamo z Money S5, možno elektronicky podpísať. Podpis môže byť buď individuálny (špecifický pre každého používateľa), alebo spoločný (pre celú firmu dohromady). Samozrejmosťou je aj presná definícia prípadného zobrazenie podpisu na dokumente.

  Odporúčané moduly pre účtovnú a daňovú kanceláriu

  TaxEdit

  TaxEdit je nadstavbou pre komfortné výkazníctvo. Jedná sa o profesionálny softvér určený pre jednoduché a rýchle zostavenie veľkého množstva daňových priznaní v prostredí originálnych formulárov s priamym prístupom k pomoci. Chybné zostavenie alebo vyplnenie vo väzbe na platnú legislatívu je pri jednotlivých riadkoch signalizované upozornením alebo zablokovaním chybného vstupu. Umožňuje medziročný prevod nadväzných údajov s automatickou úpravou a aktualizáciou. Program je pravidelne aktualizovaný vždy pre nové daňové obdobie a zahŕňa legislatívne zmeny premietnuté do nových formulárov MF SR.

  Výkazníctvo

  Rôzne druhy výkazov sú v Money S5 riešené jednotlivými modulmi a celý systém tak komplexne zahŕňa celú vykazovanú problematiku. Zo špecializovaných modulov, ktoré využijú účtovné a daňové spoločnosti, môžeme menovať najmä výkaz Intrastat alebo Súhrnný výkaz.

  Datev Balance

  Pre výkazy náročných zákazníkov obchodujúcich so zahraničím možno lepšie využijete profesionálny účtovný modul DATEV Balance, ktorý rieši výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov. Umožňuje inak komplikované uzávierkové operácie a zostavenie účtovných výkazov vrátane cash flow podľa čslovenskej, českej a nemeckej legislatívy, a tiež podľa IFRS štandardov pre rôzne podnikateľské subjekty. Podporuje možnosť prepojenia výstupných zostáv s modulom TaxEdit alebo export do Microsoft Word a Excel. DATEV Balance je nevyhnutnou súčasťou informačného systému každej väčšej účtovnej spoločnosti.

  Riadenie projektov a Business Intelligence

  Pre naozaj veľké účtovné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú aj ekonomickým poradenstvom, sú vhodným nástrojom moduly Riadenie projektov a Business Intelligence. Prvý z nich slúži na riadenie účtovných projektov, prideľovania jednotlivých ekonómov na rôzne zákazky, evidenciu času a priebežnému vyhodnocovanie nákladov – a je vždy zostavený presne na mieru. Business Intelligence je zase robustný modul, ktorý napĺňa všetky predstavy o moderných multifunkčných informačných výstupoch s analytickými údajmi. Slúži k priamemu reportu dát a zobrazenie informácií z viacerých zdrojov (zoznamov v Money S5) súčasne, a to v rôznych kontextoch a s možnosťou porovnania voči iným dátam. Systém integruje do jedného ohniska všetky informácie potrebné pre rýchle vyhodnotenie postupu a uľahčuje tak okamžité rozhodnutia. Pre náročnejšie výstupy je samozrejme k dispozícii tvorba vopred vypočítaných dátových kociek OLAP (Online Analytical Processing).

  Tlačové zostavy

  Okrem povinných výkazov obsahuje Money S5 aj celý rad prehľadových zostáv, slúžiacich pre vlastnú informačnú potrebu. Okrem štandardného nastavenia je možné pomocou nástroja Definícia účtovných výkazov a s využitím Editora výstupných zostáv definovať vlastné účtovné výkazy, ktoré čerpajú informácie z účtovného denníka. Súčasťou definície účtovného výkazu je špecifikácia riadkov a stĺpcov výkazu – každý z nich môže obsahovať rôzne čísla účtov, výpočet hodnoty iných stĺpcov či výslednú sumarizáciu. Pre prácu s väčším množstvom informácií sa často jedná o najlepšiu možnosť, ako si v údajoch udržať orientáciu.

  Štandardné moduly Money S5

  Okrem vyššie uvedených modulov, určených najmä účtovným a daňovým spoločnostiam, obsahuje Money S5 ďalšie moduly a funkcie, ktoré sú často jeho neoddeliteľnou súčasťou. Z nich využijú účtovné spoločnosti najmä nasledovné:

  • Účtovníctvo – základný modul, ktorý integruje všetky účtovné zoznamy. Umožňuje predovšetkým vedenie podvojného účtovníctva, evidenciu DPH a tvorbu výstupov na základe požiadaviek legislatívy, sústreďujú sa tu tiež údaje z rôznych evidencií, ktoré sú s účtovným modulom previazané.
  • Adresár – základný modul pre evidenciu klientov účtovnej spoločnosti, jej zákazníkov alebo dodávateľov aj všetkých ďalších obchodných partnerov. Úzka nadväznosť na ostatné moduly sa prejavuje najmä v importe kontaktných údajov do jednotlivých dokladov.
  • Fakturácia – slúži ku komplexnému vystavovaniu faktúr prijatých a vystavených a všetkým nadväzujúcim operáciám.
  • Pokladnica a banka – je určená na evidenciu stavu a pohybu finančných prostriedkov v hotovosti (v peňažnej, šekovej i ceninovej forme), na účtoch v bankách a iných finančných ústavoch, výška úverov a iných foriem krátkodobej finančnej výpomoci aj peňazí na ceste.

  Ďalšie služby CÍGLER SOFTWARE pre účtovné a daňové spoločnosti

  Všetkým účtovným a daňovým poradcom so systémami Money ponúka CÍGLER SOFTWARE zadarmo umiestnenie ich kontaktov tu. Úspešnosť tohto marketingového kanála dokazujú aj slová daňovej poradkyne Kamily Chaloupkovej: „Svoje dáta sa snažím vo vašom zozname udržiavať aktuálne, pretože som vďaka nim získala viac klientov ako z akejkoľvek komerčnej inzercie. Ďakujem vám za to. „

  Ukazuje sa, že používatelia najradšej vyhľadávajú účtovné spoločnosti s rovnakými systémami, ktoré sami používajú – odpadajú tak nedorozumenia pri používaní programu aj problémy so synchronizáciou dát. A práve systémy Money so svojimi 100 000 inštaláciami zaujímajú popredné miesto v Slovenskej a Českej republike.


  Referencie: Kde už Money S5 úspešne účtuje?

  Tu nájdete mnoho príkladov nasadenia Money S5 aj ďalších produktov CÍGLER SOFTWARE a iných partnerských riešení. Niektoré z nich vám predstavíme tu:

  Účto a marketing, s.r.o.

  Spoločnosť ponúka služby podnikateľských, finančných a ekonomických poradcov a vedenie účtovníctva. Špecializuje sa na poskytovanie komplexných služieb s využitím systému Money S5.

  CI Accounting SE

  Spoločnosť vedie ekonomiku na terminálových serveroch Money S5 metódou vzdialeného prístupu, vytvára teda akési učtárne „v susednom dome“. Prístup k dátam a výstupom je zo strany klienta on-line po celý deň.

  Helland, s. r. o

  Súčasní používatelia Money S5 v spoločnosti si nasadenie systému pochvaľujú. Za všetky to záverom zhŕňa majiteľ spoločnosti: „Počas uplynulého roka pozorujem výrazné zjednodušenie práce. Money S5 je používateľsky prívetivé a nenáročné na počítačovú gramotnosť účtovníkov. Zároveň si sami môžeme vytvárať tzv. používateľské stĺpce, do ktorých zadávame rôzne špecifické dáta, využívané pre ďalšie triedenie a filtráciu záznamov nielen pre naše vnútorné potreby. „

  Viac informácií v PDF:

   Názov
  Případová studie ERP Money S5: účetní společnostPřípadová studie ERP Money S5: účetní společnost
  Riešenie pre účtovné spoločnostiRiešenie pre účtovné spoločnosti

  Prípadové štúdie účtovných spoločností používajúcich Money S5 nájdete tu.

  Ďalšie odvetvové riešenia:

   

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

   

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close