Riešenie ERP Money S5 pre veľkoobchodný predaj

  Veľkoobchodný predaj je komplexnou problematikou, v ktorej hrá podnikový informačný systém kľúčovú úlohu. Vzhľadom k veľkému pohybu tovaru je kladený dôraz na skladovú logistiku, organizáciu práce a optimalizáciu pohybu zásob. Veľkoobchodný predaj je často úzko zviazaný s maloobchodom cez podnikové predajne alebo internetový predaj. Často je kľúčovým problémom aj rýchla a jednoduchá špedícia.

  Základné požiadavky na riešenie

  • Prepracované skladové hospodárstvo s podporou logistických funkcií a synchronizáciou s mobilnými zariadeniami.
  • Vysoký počet používateľov pracujúcich s jednotlivými modulmi súčasne (v bežnej praxi nie je výnimkou ani viac ako 30 súbežne pracujúcich používateľov).
  • Neustále on-line pripojenie s okamžitým a globálnym efektom uskutočnenej akcie.
  • Automatizácia procesov, prevádzanie dokladov a vyššia priepustnosť dát systémom.
  • Vysoké nároky na štruktúrované prístupové práva používateľov.
  • Vzhľadom k veľkému počtu staníc maximálnu úroveň zabezpečenia, odolnosti a stability systému. Jednoduchá a nenáročná údržba.
  • Vysoká rýchlosť systému a efektivita práce pri značnom množstve položiek v zozname a veľkom počte súčasne pracujúcich používateľov.
  • Kvalitné riadenie zákazníckych vzťahov pri vysokom počte dodávateľov aj odberateľov.
  • Nadväznosť na maloobchodnú problematiku: elektronický obchod, podpora vlastnej predajnej siete.

  Riešenie v Money S5

  Informačný systém Money S5 spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky. Jeho štruktúra je hviezdicovitá: v centre stojí jediný databázový server, na ktorom sú uložené všetky informácie. K nim pristupujú pomocou lokálnej siete alebo internetu jednotliví používatelia, vrátane používateľov zo vzdialených pobočiek a regionálnych skladov. Vďaka tomuto riešeniu všetci pracujú s aktuálnymi dátami a manažment má zároveň neustály prehľad nad všetkým dianím v celej spoločnosti, globálne z jedného miesta spravuje chod systému. Samotné Money S5 funguje ako modulárny systém. Na spoločnom základe je možné vybudovať systém podľa požiadaviek každej spoločnosti jednoduchým pridaním ďalších modulov.

  V Money S5 je ľahké definovať Používateľské role s rôznymi prístupovými právami. Tie sa potom podľa potreby priraďujú jednotlivým užívateľom systému. Definícia konkrétnych oprávnenie sa môže vzťahovať na rôzne činnosti (oprávnenie vystaviť faktúru a pod.) alebo aj na samotné zobrazenie niektorých zoznamov či ponúk. Možno ich špecifikovať až do úrovne jednotlivých údajov na karte, či naopak na celé agendy pobočiek (napr. skladník z Prešova môže manipulovať iba so stavom prešovského skladu, ale zobraziť si môže napríklad aj stav ktorejkoľvek zásoby z Bratislavy).

  Prípadová štúdia: PARAMIT, s.r.o.

  Na trh s darčekovými a dekoratívnymi predmetmi sa v posledných rokoch úspešne zapísala spoločnosť PARAMIT, s.r.o., distribuujúce bytové doplnky, keramiku, sklo, porcelán či umelé kvety. Všetky predmety pochádzajú výhradne od stálych dodávateľov z Číny a Nemecka. Základným distribučným a informačným médiom je internet, pričom virtuálny obchod neobsahuje iba strohé fotografie a popisy, ale špecializuje sa na detailné náhľady a umelecké fotografie, lepšie ilustrujúce ponúkaný tovar. V rámci výstav a propagačných akcií je uskutočňovaný aj priamy mobilný predaj koncovým zákazníkom, inak je tovar distribuovaný najmä prostredníctvom pošty z veľkoskladu.

  Ciele implementácie

  • Komplexný import historických dát z predchádzajúceho systému.
  • Integrované prostredie z hľadiska zberu a centralizácia dát a otvoreného prístupu externej účtovnej spoločnosti.
  • Prepracovaný systém prístupových práv do systému.
  • Rozšírené možnosti štandardného skladového hospodárstva.
  • Legislatívna podpora informačného systému, technický servis.
  • Moderné riešenie založené na progresívnej technologickej platforme s perspektívou ďalšieho jednoduchého rozvoja systému.
  • Cross-platformové systémová nezávislosť – prepojenie napr so systémami Microsoft Office apod

  Zvolené riešenie

  Jadrom systému spoločnosti PARAMIT je Microsoft SQL Server, na ktorom sú uložené všetky dáta a databázové údaje. Jednotliví používatelia s ním synchronizujú svoje lokálne inštancie systému Money S5 v reálnom čase, čo zaručuje stálu aktuálnosť dát. Zároveň systém podporuje vzdialený prístup prostredníctvom VPN pre externú účtovnú spoločnosť, ktorá doteraz viedla kompletnú účtovnú agendu. Prevod dát z pôvodného ekonomického softvéru bol bezproblémovo uskutočnený prostredníctvom XML importu/exportu. „Výrazne sa zjednodušila administrácia systému a zrýchlila sa výmena dát“ tvrdí Ing. Václav Kubičný, konateľ spoločnosti. „Nepraktické synchronizácie vďaka novému systému úplne odpadli.

  Money S5

  Príklad implementácie Money S5

  Použité moduly

  Okrem základných modulov podporujúcich ekonomické riadenie spoločnosti (ako ÚčtovníctvoFakturáciaSkladyMajetok a pod.) bol zvolený modul Poštmajster na zabezpečenie distribúcie tovaru zákazníkom. „Poštmajster výrazne urýchľuje prácu našich zamestnancov. Nie je nutné vypisovať desiatky adresátov a popisovať každý balík zvlášť“ hovorí Václav Kubičný.

  Externé aplikácie

  Objektová aplikácia, ktorá pracuje na pozadí Money S5, je plne otvorená na napojenie na externé systémy. Spoločnosť PARAMIT napríklad využíva vlastný internetový obchod, ktorý technici CÍGLER SOFTWARE prepojili s informačným systémom až do najmenších detailov. Na e-shop sú tak načítané údaje podľa priania zákazníka (napr. rozmery skladových položiek).

  Naviac je možné k ľubovoľnému záznamu v systéme pripojiť akýkoľvek iný dokument. To je využívané najmä pri položkách Katalógu, kedy sú každému produktu priradené náhľadové fotografie či pripojený audiovizuálny materiál, ktorý môže byť ďalej ľahko exportovaný do webovej prezentácie.

  Money S5 očami používateľov

  „Prečo sme zvolili práve Money S5?“ Premýšľa Ing. Václav Kubičný, konateľ spoločnosti PARAMIT, s.r.o. „Mali sme dobré skúsenosti už so softvérom Money S3. Keď sme sa rozhodli prejsť na komplexnejší informačný systém, Money S5 sa ukázalo ako najvhodnejší variant. Chceli sme zlepšiť logistickú štruktúru riadenia celej firmy, prispôsobiť si systém našim požiadavkám. Dnes tak máme k dispozícii optimálny nástroj pre naše potreby. Najmä je pre nás jednoduchšia práca v skladoch, okrem iného vďaka presnej definícii skladových pozícií a celkovému zjednodušeniu skladového hospodárstva. Naša práca je výrazne efektívnejšie. „

  Časový rozvrh implementácie

  Systém byl implementovaný na začiatku januára v priebehu len dvoch týždňov. Plná  prevádzaka bola dosiahnutá 24. januára, vrátane doby skúšobnej prevádzky a školení administrátora i používateľov v sídle spoločnosti PARAMIT, s.r.o.

  Viac veľkoobchodných spoločností s Money S5 nájdete tu.

  Viac informácií v PDF:

   NázovVeľkosť
  Riešenie pre veľkoobchodný predajRiešenie pre veľkoobchodný predaj610 KB

  Ďalšie odvetvové riešenia:

   

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close