Sklady

  Katalóg

  Jedná sa o evidenciu všetkých produktov a služieb, s ktorými firma pri svojej činnosti prichádza do styku – tovar, materiál, vlastné výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atď. Na základe katalógu sú potom vytvárané zoznamy zásob a cenníkové ceny.

  • Každej položke je možné priradiť detailnú evidenciu, napr. výrobné číslo, sériu, čiarové kódy alebo kódy PLU aj dátum exspirácie, rovnako ako podrobnú veľkosť v ľubovoľných jednotkách (dĺžka, hmotnosť, objem) alebo používateľské parametre (napr. vopred nadefinované vlastnosti, ktoré sa potom už len priraďujú určitým položkám).
  • Pre každú položku je evidovaná základná merná jednotka (kus, liter) a ďalej zoznam ďalších merných jednotiek s definovaným prepočtom na základnú jednotku. Pri vystavení obchodného dokladu je možné zadávať množstvo v ľubovoľnej mernej jednotke. U položky katalógu sa dajú tiež určiť rozdielne východiskové nákupné a predajné jednotky.
  • Je možné automaticky generovať rôzne varianty toho istého výrobku (napríklad veľkosť a farba košele), tieto varianty sú zviazané logickou väzbou.
  • „Zložené položky“ sú zostavy, ktoré sa skladajú z iných položiek katalógu, spolu s uvedeným počtom jednotlivých komponentov. Podľa spôsobu určenia ceny, tvorby zásob a zaúčtovania sa dajú definovať ako Sada, Komplet alebo Výrobok.
  • „Príslušenstvo“ je naopak položka, ktorá sa logicky viaže k položke inej (napr. obal sa viaže k CD). Pri výbere položky do dokladu môže byť automaticky pripojené i príslušenstvo.
  • Možno definovať i logické (neskladovateľné) položky ako je Služba alebo Poplatok.
  • Evidencia dodávateľov a odberateľov pri položke katalógu dovoľuje sledovať individuálne dodacie podmienky pre jednotlivých partnerov a špecifické dodávateľské i odberateľské kódy a názvy položky: zjednodušene povedané, kto čo predáva, kedy a za koľko.

  Sklady a skladové zásoby

  Sklad

  Sklad v Money S5

  Je možné vytvárať neobmedzený počet fyzických alebo logických skladov. Štruktúra zásob sa dá vytvoriť individuálne alebo je možné ju prebrať z katalógu či iného skladu. Prebraná štruktúra môže byť aktualizovaná podľa zmien v zdroji.

  V rámci skladu môžu byť definované tzv. skladové pozície, ktoré predstavujú jednotlivé miesta, na ktorých sú zásoby v sklade uložené (napr. „horná polička“ alebo „box 5“).

  Zásoby

  Zásoba v skladových jednotkách vyjadruje fyzický stav zásob určitej položky na určitom sklade. Skladová cena je účtovná veličina hodnotenia zásoby. Každý pohyb na sklade je započítaný ako v skladových jednotkách (množstvo tovaru), tak v peniazoch (celková cena prijatého/vydaného tovaru v domácej mene).

  Stavy zásob sú evidované:

  • v množstve – počte skladových jednotiek;
  • v skladových cenách – počte jednotiek domácej meny.

  Dodržanie princípu historickej ceny je možné zabezpečiť dvoma metódami, ktoré sú povolené legislatívou: t.j. v individuálnych cenách (metóda FIFO) alebo váženým aritmetickým priemerom.

  Pri príjme vstupuje do ceny zásob okrem vlastnej ceny obstarania (nákupná cena) tiež hodnota nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (doprava, ďalšie poplatky, clá, atď).

  V rámci jednej zásoby je vedená detailná evidencia čiastkových zásob podľa výrobných sérií alebo dátumu exspirácie a podľa skladových pozícií.

  V rámci celého skladu, alebo i jednotlivých skupín zásob, je možné nastaviť niekoľko parametrov, ktorými sa riadi spracovanie zásob. Medzi najdôležitejšie patrí povolenie výdaja do záporného stavu. Systém spätne automaticky vyrovnáva rozdiel medzi nesprávne odhadnutou predajnou cenou a následným príjmom za mierne odlišnú čiastku. Ďalšími údajmi v nastavení sú napr. norma poistnej a obratovej zásoby.

  V systéme je možné nastaviť maximálny a minimálny stav zásoby. Toho sa dá využiť napríklad na upozornenie pri poklese stavu pod limitnú hranicu alebo k výpisu nadlimitných a podlimitných zásob, príp. i k automatickému vystaveniu objednávky smerom k hlavnému dodávateľovi.

  Tlačové zostavy

  K dispozícii je celý rad výstupných zostáv – aktuálny stav zásob aj stav k požadovanému dátumu v minulosti, skladová regleta, história skladových pohybov, podlimitné zostavy. Súčasťou tlačových zostáv je i výkaz Intrastat.

  Skladové uzávierky a inventúry

  Skladové uzávierky slúžia na rozčlenenie skladových pohybov do obdobia podľa zvolenej periódy uzávierok. Pri uzávierke je vypočítaný koncový stav zásob k dátumu uzávierky a je vytvorený nový stav zásoby v ďalšom období o rovnakej veľkosti. V uzavretom období už nie je možné vykonávať žiadne zmeny.

  Inventúra je špeciálnym prípadom skladovej uzávierky. Pri nej je pomocou inventúrnych dokladov zadaný skutočný, fyzicky zistený stav zásob. Pred uzavretím obdobia sú na inventúrne rozdiely vygenerované inventúrne doklady – príjemka a/alebo výdajka, ktoré upravia evidenčný stav zásob v systéme tak, aby zodpovedal stavu fyzickému.

  Skladové doklady

  Zmeny zásob sa vykonávajú vystavením príjmových a výdajových dokladov, ktoré obsahujú skladové položky. Jedná sa o dodacie listy vydané/prijaté, predajky vydané/prijaté, príjemky/výdajky.

  • „Prevodky“ slúžia k prevodom zásob zo skladu na sklad.
  • „Výrobky“ podporujú jednoduchú výrobu. Jedná sa o naskladnenie hotového produktu a súčasné vyskladnenie jeho komponentov (zo skladu sa odpíše obal, CD a „licencia na jeden disk“ a okamžite sa pripíše nové CD pripravené na predaj).

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

  Ďalšie moduly:

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close