Rozšírenie Money S3 / S3 Kasa – dokúpenie ďalších modulov a počtu licencií

Tento návod popisuje postup pri zakúpení nového modulu k Money S3 alebo pri rozšírení počtu licencií Money S3 / S3 Kasa.

  Vo chvíli, kedy dokúpite nový modul Money S3 alebo rozšírite počet prístupov do Money S3 / S3 Kasa Professional, dostávate Prídavný kód k Licenčnému číslu. Podľa stavu pripojenia k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu nasledujúcim spôsobom:

  On-line Money S3

  • Na karte Money / Pomoc, kontakty, spustíte Licenčný manažér, kde v záložke Obsah licencie tlačidlom Aktualizovať moduly uskutočníte automatickú aktiváciu novo zakúpených modulov.
  • Po zatvorení okna Licenčného manažéra  program automaticky sprístupni novo zakúpené moduly.

  Licenčný manažér - online

  On-line S3 Kasa Professional

  • Na záložke Pomoc / Licenčný manažér, kde tlačidlom Aktualizovať moduly uskutočníte automatickú zmenu počtu prístupov.
  • Po zatvorení okna Licenčného manažéra  program automaticky sprístupní ďalšie prístupy.

  Licenčný manažér - online

  Off-line Money S3

  • Na karte Money / Pomoc, kontakty spustíte Licenčného manažéra a prepnite sa do záložky Obsah licencie. Pokiaľ máte licenčný súbor, uskutočnite voľbu Načítať zo súboru. Pokiaľ nemáte licenčný súbor, uskutočnite voľbu  Zapísať ručne.

  POZNÁMKA: Pre pohodlnejšiu prácu pri zadávaní Licenčného čísla a Prídavných kódov si môžete na našom obchodnom oddelení vyžiadať zaslanie licenčného súboru S3.licence.csw na e-maile: info@money.sk alebo tel. 02 49 21 23 23.

  Načítať zo súboru – pokiaľ ste požiadali na obchodnom oddelení o zaslanie licenčného súboru S3.licence.csw, máte tieto možnosti:

  • Súbor S3.licence.csw spustíte priamo z média dvojitým kliknutím.
  • Pokiaľ ste si súbor uložili, tlačidlom Načítať zo súboru otvorte okno pre vyhľadávanie súboru S3.licence.csw vo vašom počítači a súbor otvorte.
  • Automaticky sa uskutoční aktualizácia všetkých vašich zakúpených modulov.

  Zapísať ručne –  touto voľbou zapíšete prídavné kódy k zakúpeným modulom ručne podľa vytlačeného Rozpisu modulov licencie Money S3.

  Po zatvorení okna Licenčného manažéra program automaticky sprístupní novo zakúpené moduly.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close