• Domov > Návody > Súhrnný výkaz zdravotného poistenia pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Súhrnný výkaz zdravotného poistenia pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Podľa momentálne platnej legislatívy sa Súhrnný výkaz zdravotného poistenia už nepodáva.

Súhrnný výkaz zdravotného poistenia pre rok 2011 je k dispozícii v menu Mzdy /Tlačové zostavy /Vyúčtovanie zdravotného poistenia/[toc]

Všeobecné podmienky pre vstup zamestnancov do výkazu:

Zamestnanec sa bude vo výkaze príslušnej zdravotnej poisťovne zobrazovať v prípade

- ak má za rok, za ktorý sa tlačová zostava tlačí aspoň jednu spracovanú mzdu

- na spracovanej mzde musí byť nastavený pracovný pomer, kde sa odvádza zdravotné poistenie

Výber zdravotnej poisťovne, ku ktorej zamestnanec patrí sa deje podľa toho, akú zdravotnú poisťovňu má zvolenú na karte zamestnanca, v poslednom období platnosti údajov pre rok 2011.

Postup pre vygenerovanie výkazu pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia:

Zadajte povinné údaje na karte Súhrnného výkazu/ záložka Výkaz

-          Nastavte charakter dávky (N – nový výkaz, O – opravný výkaz)

-          bankový účet (je možné vybrať zo zoznamu bankových účtov a pokladníc)

-          meno a priezvisko osoby, ktorá zostavuje výkaz, telefónne a faxové číslo, e-mailovú adresu

-          vyberte právnu formu spoločnosti, za ktorú sa výkaz podáva

 

V časti výber poisťovní zadajte kód zdravotnej poisťovne (vrátane pobočky) a vyplňte číslo zamestnávateľa

Súhrnný výkaz

V záložke Zamestnanci , nájdete všetkých zamestnancov, ktorí vstúpia do výkazov aj s informáciou, do ktorej poisťovne patria. Skontrolujte a prípadne upravte obdobia zamestnania  zamestnanca v roku 2011.

Podanie výkazu v listinnej forme

V prípade ak chcete výkaz podať v listinnej forme (takýto postup môžu zvoliť len zamestnávateľa, ktorí zamestnávajú maximálne 2 zamestnancov):

-          vyberte príslušný formulár pre konkrétnu zdravotnú poisťovňu – Pripravili sme sadu formulárov  pre jednotlivé poisťovne, samostatné formuláre sú k dispozícii pre prípad, že do poisťovne vstupujú 2 zamestnanci a samostatné formuláre sú  nadefinované pre 1 zamestnanca vstupujúceho do poisťovne.

Upozornenie: Tlač a rozloženie formulára je závislé od nastavenia vašej tlačiarne, prípadného posunutie formulárov môžete korigovať nastavením okrajov v Karte nastavenia tlače.

Karta nastavenia tlače sa zobrazí v prípade, ak v karte súhrnného výkazu zapnete prepínač „Zobrazovať kartu Nastavenia tlače“ a zvolíte tlač

Nastavenie tlače

Podanie výkazu v elektronickej forme

Ak sa na Vás vzťahuje povinnosť podať súhrnný výkaz v elektronickej podobe,

-          nastavte na karte súhrnného výkazu cestu, kde sa má výkaz vygenerovať

napr. cesta

-          export je potrebné vykonávať pre každú poisťovňu samostatne (zapnite vždy iba jeden prepínač vedľa názvu konkrétnej poisťovne, prepínače ostatných poisťovní budú vypnuté)

-          stlačte tlačidlo Export na karte súhrnného výkazu ZP

 

Program automaticky vygeneruje do vybraného umiestnenia adresár s názvom kódu zdravotnej poisťovne (napr. 2521) a v tomto adresári vytvorí súbor s označením N5802011.001. Tento súbor je potom možné načítať v elektronickej podateľni konkrétnej poisťovne.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).