Zasielanie prehľadov o zrazenej dani z príjmov zo závislej činnosti (mesačných)

V prípade ak spracovávate mzdy tak každý mesiac zasielate aplikáciou eDane alebo na portál Finančnej správy Prehľad o zrazenej dani z príjmov. Ako nato v Money S3 Vám ukáže tento návod.

  Tlačovú zostavu Prehľad o zrazenej dani z príjmov je k dispozícii v karte Réžia / voľba Vyúčtovanie dane / Prehľad o zrazenej dani z príjmov (mesačný). V karte mesačného prehľadu je možné editovať a dopĺňať údaje prevzaté zo spracovaných miezd. Ak žiadne údaje needitujete, tak len doplníte dátum Odvedených a zrazených preddavkov. Ďalej pokračujete tlačidlom Tlač a export zostavy.

  Pre podanie výkazu v tlačenej podobe môžete použiť tlač originálnych výkazov. V karte nastavenia tlače zvoľte tlačidlo Tlačivo MF SR, kde si z roletovej ponuky vyberiete voľbu  Mesačný prehľad o zrazených preddavkoch a tlačidlom Tlač údaje vytlačíte na originálnom tlačive finančnej správy.


  Pre podanie prehľadu v elektronickej forme zvoľte v Karte nastavenia tlače zelené tlačidlo Elektronické podanie pre Fin. správu. Zobrazí sa ponuka kde ak chcete tlačivo priamo odoslať na portál eDane volíte Mesačný prehľad – export do eDane/Win  a ak chcete súbor len exportovať do súboru a ten následne nahrať ručne na eDane alebo na portál Finančnej správy, tak volíte Mesačný prehľad – export prehľadu do súboru (po odkliknutí Vám program ponúkne možnosť Otvoriť umiestnenie, aby ste mohli vytvorený súbor rýchlo nájsť).

  Po voľbe exportu do eDane/Win sa program spojí s aplikáciou Finančného riaditeľstva SR eDane na odosielanie daňových dokumentov a automaticky sa do nej načíta prehľad. Dokument je možné skontrolovať a priamo odoslať na daňový portál.

   

  UPOZORNENIE: V prípade, ak nie je na Vašom počítači aplikácia eDane nainštalovaná, dôjde k pokusu o jej stiahnutie a nainštalovanie. Ak z akékoľvek dôvodu táto operácia zlyhá (napr. nie je prístup na internet, používateľ nemá dostatočné oprávnenie), súbor prehľadu sa vygeneruje a uloží do adresára umiestnenia dát Money S3 / Print – napr. C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3/Print, kde ho môžete nájsť a do aplikácie eDane načítať ručne.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close