Zľavy na položky dokladov v Money S3

Zľavy na položky môžete používať vo Vystavených faktúrach, Skladových predajkách, Dodacích listoch vystavených, Ponukách vystavených a Objednávkach.

Ak chcete uplatniť rovnaké percento zľavy na všetkých položkách dokladu, napíšte percento zľavy do poľa Zľava na doklade. Zadané percento zľavy sa doplní do každej položky dokladu.

Alebo zadáte položky dokladu bez zľavy a následne doplníte zľavu na hlavičke dokladu. Zadaná zľava sa z hlavičky dokladu prevezme do všetkých položiek.

Pokiaľ nevyplníte pole Zľava na doklade, môžete zadávať individuálnu zľavu na každú položku tým, že vyplníte na karte položky vedľa poľa Predajná cena pole Zľava. Každá položka dokladu môže mať svoju individuálnu zľavu.

Pokiaľ je v poli Zľava 0 a meníte Predajnú cenu nevypočíta sa žiadna zľava, čo znamená, že zadávate cenu, od ktorej sa zľava bude následne vypočítavať.

Po doplnení výšky zľavy sa pole Predajná cena automaticky prepočíta, a na doklade sa v poli Zľava prepočítava celkové percento zliav zo všetkých položiek. Pokiaľ teraz zmeníte predajnú cenu prepočíta sa percento zľavy ako podiel prednastavenej ceny (viď. predchádzajúci odsek) a novo zadanej predajnej ceny. Pokiaľ budete chcieť zadať novú prednastavenú cenu musíte najprv vynulovať pole Zľava a potom môžete zadávať novú prednastavenú cenu.

Ak sa jedná o odberateľa, ktorý má v Adresnej karte nastavenú Zľavu pre doklad, táto sa automaticky prenáša do všetkých vybraných položiek dokladu.

Vynulovanie všetkých polí pre zľavu uskutočníte tlačidlom Zrušenie zliav v hornej časti dokladu. Všetky zľavy sa vynulujú a v položkách sa prepočítavajú pôvodné ceny.

Pri zmene odberateľa na doklade a po potvrdení prepočtu predajných cien dôjde k vynulovaniu už nastavených zliav a nastavia sa obchodné podmienky pre novo vybraného odberateľa a prípadné nastavenie položkových zliav je nutné zadať znova.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close