Money S4/S5 – uvoľnená nová verzia 1.4.9.3160 FIX1

Solitea, a.s. | 05. 11. 2013

Pre používateľov informačného systému Money S4 a Money S5 bola uvoľnená nová verzia 1.4.9.3160 FIX1.

Verzia 1.4.9. Vám prináša okrem množstva "drobných" zmien aj zásadnú novinku v oblasti účtovníctva  a to funkciu Uzávierky DPH. Veríme, že nové funkcie, ktoré v súvislosti s uzávierkami DPH do Money pribudli Vám prinesú väčší komfort pri spracovaní ekonomickej agendy Vašej firmy.

Nakoľko aparát Uzávierok DPH prináša celý rad zmien a noviniek vo vzťahu k Priznaniu k DPH, pred inštaláciou verzie 1.4.9. si prosím pozorne prečítajte informácie v PDF dokumente nižšie (zelené tlačidlo).

Vybrané novinky

  • Priznania a uzávierky DPH. Zoznam Priznania a uzávierky DPH  je určený nie len k tvorbe priznania k DPH, ale aj k elektronickému podaniu a archivácii všetkých priznaní s možnosťou vytvoriť opravné priznanie. Sprievodca tlačou DPH umožňuje zostaviť priznanie a vytlačiť ho alebo uložiť bez toho, aby došlo k uskutočneniu uzávierky. Možnosť pridať doklad do uzatvoreného obdobia (alebo ho opraviť )je viazaná na nastavenie prístupových práv.
  • Na účtovných dokladoch pribudlo nové pole Plnenie/Uplatnenie DPH, ktoré je rozhodujúce pre vstup dokladu do Priznania k DPH. Viac informácií v sekcii Účtovnícto.
  • Nový homebanking MultiCash Tatrabanka – doteraz používaný formát homebankingu Gemini nahradzuje Tatrabanka za nový formát MultiCash. V novej verzii Money teraz máte možnosť komunikovať s Tatrabankou aj vo formáte MultiCash.
  • Na objednávkach prijatých a v niektorých zoznamoch si teraz môžete jednoducho cez pravé tlačidlo myši zobraziť obrázok priradený ku konkrétnej karte katalógu. Viac informácií v sekcii Sklady.
  • Do kontroly prekročenia kreditu teraz môžete okrem neuhradených pohľadávok konkrétneho partnera zahrnúť aj ďalšie doklady.  V Sprievodcovi nastavením programu na záložke Obchod nájdete novú časť Kontrola prekročenia kreditu, kde je možné do kontroly kreditu pridať aj nevybavené Dodacie listy vystavené, nevyúčtované Zálohové faktúry vystavené a nevybavené Objednávky prijaté.

Kompletný popis všetkých zmien nájdete v PDF tu.

[div class=warning] Ak používate nadstavbové riešenia Money S4/S5 (napr. JetWEB, Mobile, SmartEmailing apod.) a akékoľvek individuálne riešenia v rámci Money S4/S5, je potrebné spolu s novou verziou Money S4/S5 nainštalovať aj novú verziu týchto aplikácií.[/div]

V prípade Vášho záujmu o inštaláciu novej verzie nás prosím kontaktujte – 02 492 12323, obchod@money.sk

Pripravované legislatívne zmeny pre rok 2014

Kontrolný výkaz DPH  

Najväčšou novinkou, ktorá sa dotkne všetkých platiteľov DPH je nový Kontrolný výkaz DPH, od ktorého Finančné riaditeľstvo očakáva zníženie daňových podvodov na dani z pridanej hodnoty, efektívnejší výber tejto dane a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu.  Kontrolný výkaz bude obsahovať informácie zo zoznamu vydaných a prijatých faktúr, zo zoznamu opravných faktúr, vydaných a prijatých (dobropisov) a údaje o obrate evidovanom cez elektronickú registračnú pokladnicu.

Povinnosť predkladať kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty bude platiť od 1. januára 2014, prvé výkazy budú finančnej správe doručené najneskôr 25. februára 2014, a to za účtovné obdobie predchádzajúceho mesiaca (v prípade mesačných platiteľov DPH). Výkaz sa bude podávať výhradne elektronicky. Vo štvrtok 31.10.2013 zverejnilo Ministerstvo financií SR vzor kontrolného výkazu k DPH, zatiaľ však iba v tlačenej podobe, bez metodiky a poučenia a bez informácií potrebných k elektronickému podaniu. Na základe dostupných informácií však pre Vás už teraz pripravujeme zmeny do nových verzií Money.

V decembrovej verzii Money S4 1.4.12. budú zapracované potrebné úpravy pre následné zostavenie Kontrolného výkazu - sledovanie tržieb z reg. pokladníc, prenesenie daňovej povinnosti a ďalšie. V januárovej verzii 1.5.1. bude k dispozícii elektronické podanie kontrolného výkazu cez portál eDane. Vydanie verzií je plánované vždy na koniec mesiaca.

SEPA platby

Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Aktuálne sa SEPA platby využívajú pre realizovanie zahraničných platieb. Od 1. februára 2014 sa stanú SEPA platbami aj všetky domáce platby v mene euro. A čo to bude znamenať pre používateľov Money?

  • v platobnom styku sa bude používať už iba medzinárodný formát účtu IBAN (na faktúrach, príkazoch na úhradu ...)
  • v príkazoch na úhradu pribudne nový druh platby – SEPA platba. Typ platby SEPA sa automaticky prednastaví v prípade, ak pridáte na úhradu doklad, ktorý je evidovaný v EUR a bankový účet príjemcu platby má vyplnený kód štátu s nastaveným príznakom SEPA.
  • zmenia sa formáty homebankingu pre odosielanie príkazov na úhradu a prijímanie výpisov z účtu.

Všetky potrebné zmeny vo vzťahu k SEPA platbám budú zapracované do januárovej verzie Money 1.5.1.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Štítky článku

Money S4, Money S5

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články