[Money S3 20.301] Čo prinesie nová verzia softvéru?

Solitea Slovensko, a.s. | 30. 03. 2020

V novej verzii Money S3 20.301 prinášame množstvo zmien a inovácií, ktoré vám pomôžu zefektívniť prácu, ale tiež lepšie zaznamenať v účtovníctve aktuálnu situáciu, spojenú s ochorením COVID-19.

NEOBMEDZENÁ OČR A KARANTÉNNA PRÁCENESCHOPNOSŤ

Reagujeme na legislatívne zmeny spojené s opatreniami, ktoré zabraňujú šíreniu nákazy koronavírusu.

  • Pri Neprítomnosti typu Ošetrovanie člena rodiny (OČR), môžete určiť, že ide o OČR s neobmedzeným čerpaním, aby ste mohli správne vykazovať obdobia prerušenia poistného
  • Pridali sme aj Neprítomnosti Nariadená karanténa, ktorý slúži na vykazovanie karantény, počas ktorej zamestnanec nepracuje

Tieto zmeny nie sú konečné, nakoľko vláda neustále prináša nové opatrenia. Celú situáciu pozorne sledujeme a na všetky zmeny budeme reagovať ďalšími aktualizáciami v Money S3. Pripravujeme novú evidenciu neprítomností z dôvodu prekážok v práci zo strany zamestnávateľa, aby ste mali k dispozícii všetky podklady pre získanie príspevkov. Po zverejnení konkrétnych podmienok, budú zmeny zapracované.

OD 31.03.2020 PLATÍ NOVÝ VZOR REGISTRAČNÉHO LISTU

Pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zamestnanca do sociálnej poisťovne od 31.03. 2020 musíte použiť nový vzor Registračného listu FO. Vo verzii 20.301 je pre vás k dispozícií v listinnej aj elektronickej forme.

POUŽÍVATEĽSKÉ POLIA V ADRESÁRI AJ HROMADNÝ REVERSE CHARGE

Nová verzia 20.301 vám tiež prináša používateľské polia v Adresári, do ktorých si viete zaznamenávať vlastné ľubovoľné údaje. Interné doklady pre reverse charge sa už budú dať robiť hromadne za viacero faktúr naraz. Zrušili sme tiež kontrolu SWIFT kódu pri načítaní elektronických výpisov.

A taktiež sme pripravili množstvo ďalších úprav, ktoré Vám, veríme, zrýchlia a najmä zefektívnia čas strávený nad účtovníctvom.

Všetky zmeny a novinky nájdete tu

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

Ďalšie termíny

Slovník pojmov

eBook plný rád z praxe

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

Ako vybrať ekonomický a informačný systém