Zverejnená nová verzia Money S3 13.011

Solitea, a.s. | 13. 11. 2012

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky, vylepšenia a podstatné zmeny medzi verziou 13.010 (v distribúcii od 5. novembra 2012) a verziou 13.011 (v distribúcii od 13. novembra 2012).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2012" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 13.011![/button]

Money

Money Dnes

 •  Optimalizovali sme aktualizáciu údajov na paneli MoneyDnes pri sieťovej prevádzke.
 •  V Money Dnes si môžete zobraziť grafy vytvorené v účtovných a skladových analýzach.

Účtovníctvo

Denník

 • Rozúčtované riadky účtovného denníka môžete teraz filtrovať podľa účtov na strane MD a D.

Pokladnica a banka

 • Voľby Uzamknutie a Odomknutie záznamov v zozname pokladničných dokladov sa riadia nastavením prístupových práv.

Obchod

Predaj/Nákup

 • Nová adresa, pridaná do adresára pri ukladaní vystavenej alebo prijatej objednávky sa automaticky naviaže na príslušnú objednávku.

Sklad

Skladové doklady

 • Nová adresa, pridaná do adresára, pri ukladaní skladového dokladu sa automaticky naviaže na príslušný skladový doklad.

Réžia

Mzdy

 • Karta Zamestnanca / záložka Mzdy / - v zozname Ostatné zrážky môžete po novom evidovať aj informáciu o čísle Rozhodnutia, výmeru.

Ostatné

 • Nástenka/Poznámky - na panel Poznámky sme umiestnili posuvník.
 • Do zoznamu obľúbených položiek je možné vkladať aj funkcie, ktoré nemajú vlastnú ikonku v ovládacích kartách.

Prihláste sa na školenie nového Money S3

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články