Zverejnená nová verzia Money S3 13.500

Solitea, a.s. | 20. 05. 2013

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.400 (v distribúcii od 16.apríla 2013) a verziou 13.500 (v distribúcii od 20.mája 2013).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 13.500![/button]

Nové funkcie v module Servis

 • Vybaviť doklad v Servise je teraz možné jednoduchšie. Doklad nie je nutné otvárať a synchronizovať, medzi jednotlivými stavmi ho môžete prevádzať tlačidlom Vybavené / nevybavené (nájdete ho v oddiele Operácie na páse kariet) .
 • Pri generovaní faktúr podľa servisov (Servisy / Vytvoriť doklad / Fakturácia servisu)  sa do poľa Objednávka číslo na faktúre automaticky dosadí číslo fakturovaného servisu. Pri hromadnej fakturácii sú od seba čísla fakturovaných servisov oddelené bodkočiarkou.

Rozšírené možnosti XML prenosov

 • Pri parametrickom spustení XML exportu alebo exportu cez E-shop konektor sa už nezobrazuje otázka týkajúca sa prepisovania existujúcich súborov. Ak existujú v umiestnení, do ktorého sa exportuje, súbory s rovnakým názvom ako exportovaný, automaticky sa prepíšu.
 • Vylepšili sme XML import príjemiek a prijatých dodacích listov. Skladová položka, ktorá v XML dátach neobsahuje informáciu o obstarávacej cene, si pri importe vypočíta túto cenu z ceny nákupnej, typu a sadzby DPH.

Nové nastavenia predvolených formulárov peňažného denníka

 • Upravili sme predvolené nastavenie formulárov pre tlač peňažného denníka – vo formáte A4, A3, záverečného prehľadu, bilancie a peňažného denníka v skrátenej forme. Ako predvolené (východzie) sa teraz ponúkajú formuláre platné od roku 2013.

Pôvodné formuláre pre tlačové zostavy z peňažného denníka platné do konca roka 2012 sú uložené pod novými názvami. V prípade potreby si ich môžete vybrať pred tlačou.

Money

Pomoc, kontakty

 • Automatickú aktualizáciu aktivačného kódu Money S3 vykoná aj v prípade, ak používateľ, ktorý program spúšťa nemá v prístupových právach povolenú Registráciu produktu Money S3 / Kasa.
 • Program je možné spustiť na „vyhradenej licencii“ aj mimo sieť.

Účtovníctvo

DPH

 • Aktualizovali sme výpočet rozdielu dodatočného daňového priznania k DPH.

Obchod

Adresár

 • Vylepšili sme vyhľadávanie obchodného partnera v obchodnom a živnostenskom registri. Po kliknutí na popis poľa „Názov“ alebo „IČO“ v Karte adresára sa automaticky spustí vyhľadávanie v obchodnom alebo živnostenskom registri a v registri sa vyhľadá priamo výpis obchodného partnera.

Réžia

Mzdy

 • Doplnili sme tlač Karty zamestnanca. Spolu s inými personálnymi a mzdovými údajmi zamestnanca si teraz môžete vytlačiť aj zoznam a históriu zrážok so zostatkami.

Ostatné

 • Na počítači, na ktorom je serverová inštalácia, nie je možné nainštalovať klientsku inštaláciu. Tento krok je možný až po odinštalovaní serverovej inštalácie.
 • V situácii, keď nie je v licencii dostupný modul XML Data Exchange a zároveň je vyčerpaný počet licencií pri sieťovej licencii, alebo počet spustení pri lokálnej licencii, nie je možné spustiť parametrický XML export.

 

 

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články