Zverejnená nová verzia Money S3 15.201

Solitea, a.s. | 27. 02. 2015

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.201 (v distribúcii od 27. februára 2015). Obsahuje hlavne nové funkcie v mzdách.

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 15.201![/button]

Aktualizovaný výpočet počtu dní platenia zdravotného poistenia

  • Podľa usmernení zdravotných poisťovní sme aktualizovali výpočet Počtu dní platenia zdravotného poistenia na Karte mzdy. Po novom sa počet dní nekráti o neprítomnosť zamestnanca z dôvodu choroby, OČR, materskej dovolenky. Počet dní zobrazovaný na mzde sa preberá do Mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie.

Preberanie príspevkov zamestnanca na DDP v ročnom zúčtovaní dane

  • Do Ročného zúčtovania dane / riadok 04d Celková suma zaplatených príspevkov na DDS Money automaticky prevezme sumu príspevkov zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie. Suma sa teraz preberá zo všetkých miezd zamestnanca za rok 2014. Príspevok môžete na Karte ročného zúčtovania dane upraviť podľa toho, akú výšku si zamestnanec uplatňuje.

Výber zaokrúhlenia údajov v Poznámkach k účtovnej závierke

  • V zostave  Poznámky k účtovnej závierke je teraz možné použiť aj zaokrúhlenie údajov na jednotky. Spôsob zaokrúhlenia si zvolíte priamo na karte zostavy. Údaje v jednotlivých tabuľkách účtovných výkazov sa zaokrúhlia po stlačení tlačidla Výpočet.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články