Zverejnená nová verzia Money S3 15.600

Solitea, a.s. | 16. 06. 2015

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.600 (v distribúcii od 16. júna 2015).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 15.600![/button]

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

 • Dodatočný Kontrolný výkaz DPH zostavíte v Money S3 automaticky. Kontrolné výkazy DPH za jednotlivé obdobia  teraz môžete ukladať do Zoznamu podaní, tak ako ste zvyknutí pri Daňovom priznaní k DPH. V Money tak budú údaje o podaných výkazoch a keď dôjde k zmene, jednoducho spustíte generovanie opravného alebo dodatočného Kontrolného výkazu DPH.
 • K dispozícii sú tlačové zostavy Záznamová povinnosť a prehľad Doklady, ktoré Vám pomôžu skontrolovať, na ktorých dokladoch došlo k zmene a ktoré údaje sa oproti predchádzajúcemu stavu zmenili.
 • Uložené Kontrolné výkazy môžete vyexportovať do súboru vhodného na elektronické podanie na portáli Finančnej  správy alebo podať cez aplikáciu eDane priamo zo Zoznamu podaní.

Vylepšenia v dokladoch

 • Automatické generovanie faktúr v module Periodická fakturácia teraz lepšie zohľadňuje spôsob tvorby variabilného, konštantného alebo špecifického symbolu určeného v Nastavení účtovného roku. Ak sa môžu pri tvorbe týchto symbolov používať iba číselné znaky, na doklade vygenerovanom Periodickou fakturáciou budú v týchto symboloch použité iba čísla. Nečíselné znaky budú zo symbolov vynechané aj v prípade, ak je ako Vzor periodického dokladu použitý existujúci doklad, v ktorom sú symboly uložené kombinovane aj s písmenami.
 • Do zoznamu Faktúr vystavených a prijatých, Skladových dokladov, Objednávkových dokladov, Servisov a Opráv sme doplnili nový stĺpec Hmotnosť celkom. V tomto stĺpci sa zobrazuje súčet hmotností všetkých položiek dokladu.
 • Faktúry vystavené sa exportujú pomocou voľby Podanie balíkov do výstupných súborov v rovnakom poradí, ako boli v zozname faktúr označené.

Prehľadnejšia používateľská konfigurácia

 • Na karte Money / Možnosti a nastavenia /Používateľská konfigurácia sme zmenili umiestnenie tlačidiel Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad, Objednávky a Ostatné nastavenia a presunuli sme ich  zo spodnej časti karty do pásu kariet, tak aby ste mohli kartu ovládať obvyklým spôsobom.

Ostatné

 • Réžia / Nastavenie miezd /Nastavenie miezd - aktualizovali sme hodnotu maximálneho denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.
 • Réžia / Mzdy / Karta mzdy - rozšírili sme funkcionalitu výpočtu priemernej náhrady. Po novom sa suma ročných odmien automaticky zohľadňuje vo výpočte priemernej náhrady nasledujúcich štvrťrokov aj v prípade ak bola zúčtovaná v inej ako decembrovej mzde.
 • Pri Importe faktúr vo formáte Xml–money priamo z e-mailu teraz Money zisťuje, do ktorého hospodárskeho roka  sa má doklad naimportovať podľa aktuálneho systémového dátumu.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články