Zverejnená nová verzia Money S3 18.001

Solitea, a.s. | 01. 01. 2018

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.001 (v distribúcii od 1. januára 2018).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.001![/button]

Čo je nové vo verzii?

Pripravené zoznamy pre nový rok 2018

  • Pripravili sme nové  Pripravené zoznamy pre založenie roka 2018. K dispozícii sú mzdové konštanty platné od januára 2018. Do agendy ich prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Nové funkcie pre agendy s jednoduchých účtovníctvom

Zaúčtovanie vzájomných zápočtov do uzávierkých úprav

  • Pridali sme novú funkciu v Interných dokladoch. Pri tvorbe Vzájomných zápočtov vám Money umožní vytvorené zápočty zaúčtovať do Uzávierkových úprav.  Stačí, ak v Konfigurácii vzájomných zápočtov zapnete prepínač Zaúčtovať do uzávierkových úprav. Započítaná suma sa automaticky zaúčtuje do Uzávierkových úprav podľa predkontácie hradeného dokladu. Najskôr sa zaúčtuje DPH a potom zostávajúca suma na zaúčtovanie základu dane. Vzájomné zápočty sa účtujú do Uzávierkových úprav z dôvodu, že nejde o pohyb peňazí cez pokladnicu alebo banku.

Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov

  • Prepracovali sme funkcie tlačovej zostavy Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov. Teraz máte možnosť zostaviť výkaz za ľubovoľné obdobie, zadefinovať si vlastné zaokrúhľovanie zostavy a ďalšie údaje, ktoré sa majú tlačiť. Zároveň sme názov zostavy v programe prispôsobili aktuálne platnému vzoru. Po novom je Prehľad príjmov, výdavkov, majetku a záväzkov k dispozícii v menu Účtovníctvo / Ďalšie zostavy / a rovnako aj v menu Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / pod novým názvom Výkaz Účtovná závierka.

Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Nová zostava v module Mzdy a personalistika

  • Pripravili sme pre vás novú prehľadovú zostavu Zoznam vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Obsahuje zoznam zamestnancov s podrobným rozpisom vyplatených náhrad príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti za zvolené obdobie. Zostavu je možné členiť na strediská a tlačiť kumulovane za viac období. Nová tlačová zostava je k dispozícii v menu Réžia / Sociálne poistenie / Zoznam vyplatených PN.

Nová funkcia v module S3 Automatic

Na dôležité povinnosti vás upozorní e-mailom

  • Do Money S3 Automatic sme pridali novú úlohu Pripomienkovač - aktuálny stav pripomienok. Pomocou tejto úlohy zistíte, v ktorých agendách ste ešte nepodali daňové priznanie alebo nezaúčtovali mzdy. Upozornenia na dôležité povinnosti vám S3 Automatic zašle priamo do e-mailu. Sami si môžete zvoliť kedy a ako často sa má úloha spúšťať.

Optimalizovaný zoznam bankových dokladov

  • Optimalizovali sme zoznam Bankových dokladov. Práca so zoznam je teraz rýchlejšia, najmä v sieťovej prevádzke.
  • Upravili sme zoznam Bankových dokladov, tak aby bolo možné pridávať položky bankového dokladu v agendách neplatiteľov DPH a realizovať úhrady bankovými dokladmi pomocou tlačidla Úhrady. Zoznam reaguje aj na zmeny Používateľskej konfigurácie.

Ostatné

  • Optimalizovali sme funkčnosť licenčného servera pre Windows Server 2016. Zároveň  sme pridali novú funkciu Spustiť ako správca. Funkcie spustenia a zastavenia služby servera sú dostupné iba v prípade, že je licenčný server spustený ako správca (čo po reštarte počítača nie je). Touto novou funkciou odpadá zložité vypínanie licenčného servera a jeho opätovné zavedenie. Jedným kliknutím sa automaticky reštartuje a zapne v režime správcu.

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.001![/button]

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články