Zverejnená nová verzia Money S3 18.401

Solitea, a.s. | 04. 05. 2018

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.401 (v distribúcii od 4. mája 2018).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.401![/button]

Čo je nové vo verzii 18.401?

Pripravte sa na GDPR - obmedzenie exportov a rozšírená história akcií s programom

Jednou z možností ako znížiť riziko úniku osobných údajov, ktoré evidujete, je obmedzenie prístupu k dátovým exportom a tlačovým zostavám. Ide napr. o export  zoznamu adresára, zoznamu dokladov do excelu, či exporty zoznamov zamestnancov a mzdových zostáv.

Na karte Prístupových práv môžete teraz povoliť alebo zakázať používateľovi export dát. Obmedzenie je možné nastaviť pre všetky zoznamy a tlačové zostavy uvedené v stromčekovej štruktúre prístupových práv jednotne, alebo povoliť / zakázať export vybraných zoznamov a zostáv.

Aby ste mali viac informácií o práci s osobnými údajmi v Money S3, pripravili sme pre vás rozšírené sledovanie akcií, ktoré používatelia vykonali v programe Money S3. V Nastavení agendy / História akcií si môžete zapnúť funkciu na sledovanie akcií typu tlač, export, či otváranie zoznamov v adresári a mzdovej agende. Všetky akcie sa zobrazujú v zozname História akcií v nových záložkách Tlač, Exporty zo zoznamu a Otvorenie zoznamu.
[div class=info]
ODPORÚČANIE: Administrátor programu Money S3 by mal zvážiť prístup jednotlivých používateľov pre nastavenie a sledovanie akcií s programom. Ide o prístupové práva na karte Nastavenie prístupových práv v stromčekovej štruktúre Nástroje / Nastavenie / Agenda a súčasne zoznam História akcií, ktorý sa nachádza na karte Nastavenia prístupových práv na záložke Ďalšie nastavenia, voľba Sledovanie histórie akcií vrátane možnosti mazania.
[/div]

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek - nová zložka mzdy

Novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od mája 2018 zaviedla možnosť vyplatiť zamestnancovi novú zložku mzdy - tzv. plnenie pri príležitosti letných dovoleniek. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v zákone neplatí sa z tejto "odmeny" zdravotné poistenie za zamestnanca ani zamestnávateľa.

Pre nové mzdové plnenie sme v module Mzdy a personalistika pripravili nové funkcie:

Na Karte mzdy / záložka Mzda je nové pole "Odmena pri príležitosti letných dovoleniek" a prepínač "Splnené podmienky pre oslobodenie". Ak je prepínač zapnutý, suma odmeny až do výšky limitu 500 €, nebude vstupovať do celkového príjmu pre zdravotné poistenie, a teda sa z nej nebudú odvádzať preddavky na zdravotné poistenie.

Aby sme vám zjednodušili kontrolu, či zamestnanec splnil podmienky pre oslobodenie, na Karte mzdy v pravom paneli sa zobrazuje informácia o priemernom mesačnom zárobku zamestnanca a dobe zamestnania do 30.4. V prípade, ak zadáte suma odmeny aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku a zároveň je doba zamestnania aspoň 24 mesiacov, prepínač Splnené podmienky pre oslobodenie sa automaticky zapne.

Vzhľadom na to, že medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že odmena je vyplatená v mesiaci jún. Všetky nové polia sú zobrazované iba na mzde za obdobie "máj" a "jún". Pre mzdy ostatných období sú tieto polia skryté a nebudú sa zobrazovať.

Nová zložka mzdy sa zobrazuje na formulári Výplatného lístku (ak bola vyplatená),  Mzdovom liste, Skladbe mzdy, Vyúčtovaní miezd.

Do Pripravených zoznamov sme pridali nové Nastavenie miezd s platnosťou od 1.5.2018, ktoré obsahuje sumu limitu pre oslobodenie odmien. Do agendy ho prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.
[div class=warning]
UPOZORNENIE: Suma plnenia oslobodená od zdravotného poistenia sa bude po novom vykazovať aj v Mesačnom výkaze preddavkov na ZP v listinnej aj v elektronickej forme. Nové formuláre jednotlivých poisťovní neboli do uzávierky tejto verzie zverejnené. Nové formuláre a upravený export mesačného výkazu budú zapracované v nasledujúcej verzii Money S3 s termínom uvoľnenia - koniec mája 2018.
[/div]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 18.401![/button]

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články