Nová verzia Money S3 19.601

Solitea, a.s. | 11. 07. 2019

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.601.

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Nové funkcie pre komunikáciu s eKasou

GUID - nový identifikátor v skladových a pokladničných dokladoch

  • Do skladových dokladov, pokladničných dokladov, vkladov a výberov prevádzkových pokladníc sme doplnili jednoznačný identifikátor dokladu GUID. GUID sa exportuje pri XML exportoch a je možné ho v skladových a pokladničných dokladoch aj importovať z XML.
  • Po novom sa pri komunikácii s on-line registračnými pokladnicami odovzdáva GUID ako jednoznačný identifikátor dokladu. Podľa GUIDu je možné jednoduchšie identifikovať chybný doklad, ktorý bráni ďalšiemu predaju (platí len pre on-line pokladnice, ktoré túto funkciu podporujú - napr. FiskalPro).

Rozšírenie prístupových práv

  • Do Prístupových práv sme pridali samostatné nastavenia prístupu k funkcii Paragón. Zaevidovanie náhradného dokladu a jeho dodatočné odoslanie do on-line registračnej pokladnice môžete teraz povoliť pomocou prepínača "Povoliť vystavenie paragónu" iba vybraným používateľom.
  • V prípade, ak je prepínač vypnutý, používateľ nemôže vystaviť predajku alebo pokladničný doklad s príznakom paragón. Prístupové práva sa vzťahujú aj na modul Money S3 Kasa.

Doplnkové funkcie eKasa

  • V menu eKasa (Pokladnica / eKasa a Sklad/ eKasa) sú teraz dostupné doplnkové funkcie na vytvorenie Priebežnej, Dennej, Intervalovej uzávierky, Kópia posledného dokladu a funkcia na Otvorenie pokladničnej zásuvky, na ktoré ste boli zvyknutí pri doteraz používaných fiskálnych tlačiarniach. Jednotlivé funkcie je možné využívať iba v prípade, ak vaša pripojená on-line registračná pokladnica príslušnú funkciu podporuje.

Pre korektnú komunikáciu so serverom eKasa budete potrebovať:

  • aktuálnu verziu Money S3 (odporúčame verziu 19.601 a vyššie) pripravenú na nové požiadavky eKasy a aktuálnu verziu aplikácie FCU 2.04
  • licenciu na komunikáciu s on-line registračnou pokladnicou pre aplikáciu FCU verzie 2.0, ktorá je sprostredkovateľom komunikácie
  • certifikovanú on-line registračnú pokladnicu - aktuálne informácie o podporovaných zariadeniach sú k dispozícii na našich www stránkach: https://www.money.sk/ekasa/ekasa-aktualne-aktualny-stav-podporovanych-ekasa-rieseni-v-systemoch-money/

Štítky článku

Money S3

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články