Zmeny a novinky Money S3 20.101

Solitea Slovensko, a.s. | 27. 01. 2020

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.101

Úprava v Ročnom zúčtovaní dane

  • Zaktualizovali sme výpočet riadku 01 a 01a v Ročnom zúčtovaní dane pre rok 2019 (menu Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane). Do úhrnu príjmov nebude vstupovať oslobodená suma odmeny na letnú dovolenku (13. plat). Pri opakovaných opravách spracovaného ročného zúčtovania mohlo v niektorých situáciách dôjsť k viacnásobnému pridaniu riadkov vyživovaných detí. Správanie sa zoznamu vyživovaných detí pre nárok na daňový bonus sme upravili.

Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH - export do eDane/Java

  • Pripravili sme priamy export nových vzorov Daňového priznania k DPH a Súhrnného výkazu  do aplikácie eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2020. Priamy export do eDane/Java spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

Ďalšie termíny

Slovník pojmov

eBook plný rád z praxe

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

Ako vybrať ekonomický a informačný systém