Zmeny a novinky Money S3 20.101

Solitea, a.s. | 27. 01. 2020

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.101

Úprava v Ročnom zúčtovaní dane

  • Zaktualizovali sme výpočet riadku 01 a 01a v Ročnom zúčtovaní dane pre rok 2019 (menu Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane). Do úhrnu príjmov nebude vstupovať oslobodená suma odmeny na letnú dovolenku (13. plat). Pri opakovaných opravách spracovaného ročného zúčtovania mohlo v niektorých situáciách dôjsť k viacnásobnému pridaniu riadkov vyživovaných detí. Správanie sa zoznamu vyživovaných detí pre nárok na daňový bonus sme upravili.

Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH - export do eDane/Java

  • Pripravili sme priamy export nových vzorov Daňového priznania k DPH a Súhrnného výkazu  do aplikácie eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2020. Priamy export do eDane/Java spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články