Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.303

Solitea Slovensko, a.s. | 14. 04. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.302 a verziou 20.303

Vyúčtovanie náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa - nová tlačová zostava

  • Pripravili sme novú tlačovú zostavu Vyúčtovanie náhrad za prekážky. Zostava poskytuje prehľad poskytnutých náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa za vybraný mesiac. Zobrazuje zoznam zamestnancov, ktorí majú v danom mesiaci spracovanú mzdu s vyplatenou náhradou príjmu za prekážky alebo iné náhrady. Zostavu je možné vytlačiť alebo vyexportovať do excelu.
  • Pre používateľov, ktorí chcú požiadať o mimoriadny príspevok na udržanie pracovného miesta v súvislosti s pandémiou koronavírusu sú k dispozícii podklady pre vyplnenie výkazu pre priznanie príspevku (opatrenie č. 1 pre zamestnávateľov, ktorí povinne zavreli prevádzky).
    Na tento účel použite pripravený formulár pre export do excelu (Nastavenie tlače - záložka Export do Excelu). Zoznam zamestnancov so všetkými údajmi potom môžete nakopírovať do originálneho formulára výkazu. Viac informácií o podmienkach poskytnutia príspevkov a výkazoch získate na www.pomahameludom.sk.

Preberanie adries a spojenia v dokladoch

  • Na Skladových dokladoch, Objednávkových dokladoch, Faktúrach prijatých a Faktúrach vystavených môžete pri ukladaní dokladu použiť funkciu OK a nový, ktorá uloží aktuálny doklad a zároveň ponúkne nový doklad na vystavenie. Táto funkcia ponechávala v novom doklade adresu z predchádzajúceho dokladu. Funkciu sme upravili a v novom doklade bude adresa prázdna.
  • Pri vybavovaní Objednávky prijatej pomocou Faktúry vystavenej sa prenášajú hodnoty polí do záložky Spojenie.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

Ďalšie termíny

Slovník pojmov

eBook plný rád z praxe

Ako vybrať ekonomický a informačný systém

Ako vybrať ekonomický a informačný systém