Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.950

Solitea, a.s. | 29. 11. 2021

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.900 a verziou 21.950

Odoslanie dokladov e-mailom

  • Funkcia Odoslania dokladu e-mailom v zozname Faktúr vystavených, teraz automaticky do vygenerovaného PDF súboru vkladá ako prílohu aj súbor vo formáte ISDOC. Rovnaká funkcionalita platí aj pre odoslanie PDF e-mailom tlačidlom Mail (PDF) alebo Export tlače do PDF na karte Nastavenia tlače.

 

Nové údaje vo vyúčtovaní miezd

  • Do tlačovej zostavy Vyúčtovania miezd sme pridali sumarizáciu sociálneho poistenia. Súčet poistného za zamestnanca a zamestnávateľa sa zobrazuje v záverečnej rekapitulácii.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články