Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.301

Solitea, a.s. | 30. 03. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.201 a verziou 22.301.

Čo je nové vo verzii 22.301

Zoznam podaní

  • Pri ukladaní Priznania k DPH do Zoznamu podaní mohlo v niektorých situáciách dôjsť k prerušeniu a Priznanie sa nepodarilo uložiť. Funkciu na generovanie a ukladanie podaní sme upravili tak, aby k takýmto prípadom nedochádzalo.

Čo je nové vo verzii 22.300

Rýchlejšia tlač záznamovej povinnosti

  • Ak uložíte Priznanie k DPH, Kontrolného výkazu DPH a Priznania k DPH OSS do Zoznamu podaní, Money po novom vygeneruje zostavu záznamovej povinnosti vo formáte PDF. Vygenerovaný súbor sa automaticky uloží do Dokumentov v úložisku do priečinka Zoznam podaní. V zozname podaní sa tento súbor pripojí k riadku priznania ako Pripojený dokument. Zobrazenie a tlač uloženého výpisu dokladov je takto výrazne rýchlejšia.

Automatické uzamknutie všetkých dokladov

  • V Uzávierkových operáciách / Uzatvorenie roka máte teraz možnosť uzamknúť všetky doklady v danom roku. Nový prepínač Hromadne uzamknúť všetky doklady sa zobrazuje v informačnom dialógu po vykonaní uzávierky. Doklady rovnako môžete odomknúť a opätovne uzamknúť aj pomocou funkcie Hromadné zamykanie dokladov.

Vypnutie kontroly duplicity bankových dokladov

  • Pri kontrole duplicitných dokladov v Bankových dokladoch sa v informačnom dialógu s výpisom nájdených duplicitných dokladov zobrazuje nový prepínač Dnes už nezobrazovať. Zapnutím prepínača kontrolu duplicitných Bankových dokladov pre daný deň vypnete.

Podklady pre žiadosť o kurzarbeit

  • V apríli môžu zamestnávatelia prvýkrát požiadať štát o finančnú podporu v čase skrátenej práce (kurzarbeit). Žiadosť sa podáva príslušnému úradu práce elektronicky na portáli slovensko.sk . Do novej verzie sme aktualizovali tlačovú zostavu Vyúčtovanie podpory skrátenej práce, ktorá vám vyplnenie formulára zjednoduší. Tlačová zostava obsahuje zoznam zamestnancov, ktorí mali v mesiaci vyplatenú náhradu za prekážku na strane zamestnávateľa - druh prekážky podpora pri skrátenej práci s údajmi požadovanými v žiadosti. Zostavu je možné vyexportovať do excelu a uložiť do formátu .csv. Takto pripravený súbor je možné načítať do formulára žiadosti. Viac informácií o podmienkach poskytnutia podpory a podaní žiadosti nájdete na stránke www.skratenapraca.gov.sk .

 Jednoduchšia správa programu

  • Po spustení inštalácie novej verzie programu môžete od verzie 22.300 Vytvoriť zálohu a vykonať Celkovú údržbu dát ešte pred prevodom dát na novú verziu. Cieľom je, aby ste mali k dispozícii zálohu v čo najlepšom stave. Rovnako si ešte pred aktualizáciou môžete zvoliť, či sa má program po upgrade automaticky vypnúť.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články