Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.303

Solitea, a.s. | 14. 04. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.302 a verziou 20.303

Vyúčtovanie náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa - nová tlačová zostava

  • Pripravili sme novú tlačovú zostavu Vyúčtovanie náhrad za prekážky. Zostava poskytuje prehľad poskytnutých náhrad za prekážky na strane zamestnávateľa za vybraný mesiac. Zobrazuje zoznam zamestnancov, ktorí majú v danom mesiaci spracovanú mzdu s vyplatenou náhradou príjmu za prekážky alebo iné náhrady. Zostavu je možné vytlačiť alebo vyexportovať do excelu.
  • Pre používateľov, ktorí chcú požiadať o mimoriadny príspevok na udržanie pracovného miesta v súvislosti s pandémiou koronavírusu sú k dispozícii podklady pre vyplnenie výkazu pre priznanie príspevku (opatrenie č. 1 pre zamestnávateľov, ktorí povinne zavreli prevádzky).
    Na tento účel použite pripravený formulár pre export do excelu (Nastavenie tlače - záložka Export do Excelu). Zoznam zamestnancov so všetkými údajmi potom môžete nakopírovať do originálneho formulára výkazu. Viac informácií o podmienkach poskytnutia príspevkov a výkazoch získate na www.pomahameludom.sk.

Preberanie adries a spojenia v dokladoch

  • Na Skladových dokladoch, Objednávkových dokladoch, Faktúrach prijatých a Faktúrach vystavených môžete pri ukladaní dokladu použiť funkciu OK a nový, ktorá uloží aktuálny doklad a zároveň ponúkne nový doklad na vystavenie. Táto funkcia ponechávala v novom doklade adresu z predchádzajúceho dokladu. Funkciu sme upravili a v novom doklade bude adresa prázdna.
  • Pri vybavovaní Objednávky prijatej pomocou Faktúry vystavenej sa prenášajú hodnoty polí do záložky Spojenie.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články