Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.304

Solitea, a.s. | 22. 04. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.303 a verziou 20.304

Čo je nové vo verzii 20.304?

  • V module Obchod (Predaj/ Nákup) sme upravili niektoré situácie preberania údajov zo zdrojových do nadväzujúcich dokladov.
  • Pri použití funkcie OK a nový v Objednávkových a Skladových dokladov sa po uložení a vytvorení nového dokladu už odstraňujú informácie na záložkách Intrastat, Doprava / Vyskladnenie a Expedícia na novom doklade.
  • Funkcia zaisťujúca zmenu Typu ceny pri položkách na "iba základ" vo Faktúre prijatej pre potreby Reverse charge je funkčná aj v situácii, keď bola Faktúra prijatá vytvorená z Dodacieho listu alebo dodávateľských Objednávok.
  • V prípade, ak bola na zdrojovom doklade vybraná adresa z Adresára, ktorá obsahovala nastavenú Zľavu pre doklad a zároveň ste zľavu na niektorých alebo všetkých položkách ručne zmenili, dochádzalo k nastaveniu zľavy z adresy v momente, keď bol takýto doklad vybavený faktúrou. Túto funkciu sme upravili.
  • Pri automatickom ukladaní novej adresy do Adresára sa v priebehu uloženia Objednávkového dokladu alebo Skladového dokladu táto adresa do adresára ukladá a dôjde aj ku korektnému vytvoreniu väzby adresy na doklad.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články